Chernobyl – 25 år efter

11. januar 2014

26. april 1986 indtraf der en ulykke på atomkraftværket ved Chernobyl, hvor én af værkets fire reaktorer kom definitivt ud af kontrol, og indtil Fukushima-katastrofen i 2011 blev Chernobyl regnet som den i særklasse værste atomkraft-ulykke i verdenshistorien – i hvert fald hvad angår fredelig udnyttelse. Reaktortypen i Chernobyl var uden egentlig beskyttelse af reaktorkernen, så ved den kernenedsmeltning, som fandt sted i reaktor 4, blev der frigivet meget store mængder af radioaktiv forurening. En ganske stor del af dette faldt over Hviderusland, men vinden førte radioaktiviteten ud over store dele af Europa, og i alt omkring 600 mio. mennesker har fået en snert af partikelforureningen fra Chernobyl.

Danmark blev kun meget let ramt af radioaktivt nedfald, men en vindfane trak en bræmme ind over det midterste Sverige og Norge, hvor man stadig i dag har betydelige efterveer derefter, i særlig grad på højfjeldet, hvor den biologiske aktivitet er særdeles langsom. Således måtte man for eksempel i Sverige kassere 80% af alt rensdyrkød, som blev slagtet i 1986, og i Norge måtte man hæve grænseværden for acceptabelt strålingsniveau for rensdyrkød med en faktor 10 for ikke at måtte kassere det hele, fra 600 til 6.000 becquerel/kg, hvilket er 60 gange over den grænseværdi, man i dag bruger i Japan i forbindelse med Fukushima-katastrofen.

Mere end 350.000 mennesker blev evakueret, og til forskel fra situationen i Japan har man ved Chernobyl ikke søgt at dekontaminere landskaberne, men simpelthen fastholdt evakueringerne og de afspærrede zoner, hvor koncentrationerne var for høje. Omkring 500.000 mennesker har været involveret i det efterfølgende oprydningsarbejde, som mundede ud i at man indkapslede den nedsmeltede reaktor i en stor sarkofag – som allerede i dag har vist sig at have så store mangler, at den bør udskiftes. Det officielle dødstal som følge af ulykken er sat til 31, mens andre vurderinger taler om op imod 1 mio. ofre for strålingsforureningen. Der er meget store økonomiske og politiske interesser forbundet med verdens atomkraftværker, og efterfølgende har der været gjort en stor indsats for at bagatellisere konsekvenserne for ikke at få A-kraften til at fremstå skræmmende. Samtidig kan det være vanskeligt at få et fuldt overblik over sundhedskonsekvenserne, fordi de udspiller sig over meget lang tid. Men til 25-årsdagen blev der lavet et forsøg på sammenfatning af sundhedskonsekvenserne af Chernobyl, Health Effects of Chernobyl, 25 Years After the Reactor Catastrophe – jeg har kopieret det fulde Executive Summary ind nedenfor.

Heri konkluderes det, at der efter 25 år er omkring 750.000 mennesker, som er blevet invaliderede som følge af Chernobyl-katastrofen og 112-125.000 som er døde pr. 2005 (efter 20 år), heraf omkring 5.000 børn (en undersøgelse på foranledning af partiet Die Grünen i kom i 2006 til 30-60.000, mens en Greenpeace-rapport nåede til et estimat på 200.000, og russiske forskere har vurderet, at op imod 1 mio. kræfttilfælde verden rundt ville kunne tilskrives Chernobyl).

Mange kræftformer har – særlig ved lavere strålingsdoser – en inkubationstid på 25-30 år, så det er først nu vi begynder at se de fulde konsekvenser af første generation, og den bestråling, som har fundet sted, vil fortsætte med at give misdannelser og sundhedskomplikationer flere generationer frem.

Rapportens forfattere skønner, at op imod 10.000 misdannede fostre kan tilskrives Chernobyl, og det internationale atomenergiagentur IAEA, som ellers har gjort sit til at nedtone sundhedskonsekvenserne ved atomkraft, vurderer, at Chernobyl i Europa har ført til mellem 100-200.000 aborter.

Ud over kræftsygdomme er der tydeligvis mange andre sundhedskomplikationer i forbindelse med strålingskatastrofer, og afsluttende fastslås det, at langt de fleste sundhedsproblemer som følge af Chernobyl ikke er kræft eller leukæmi. Afsnit 18 i det executive summary opregner konsekvenserne i Ukraine:

“A paper published by the Chernobyl Ministry in Ukraine registered a multiplication of the cases of disease of the endocrine system (25-fold from 1987 to 1992), the nervous system (6-fold), the circulatory system (44-fold), the digestive organs (60-fold), the cutaneous and subcutaneous tissue (50 times higher), the muscular-skeletal system and psychological dysfunctions (53-fold). The number of healthy people among evacuees sank from 1987 to 1996 from 59% to 18%. Among the population of the contaminated areas from 52% to 21% and – particularly dramatic – among the children who were not directly affected themselves by Chernobyl fallout but their parents were exposed to high levels of radiation, the numbers of healthy children sank from 81% to 30% in 1996.”

Rapportens executive summary fastslår afsluttende: “The genetic defects caused by Chernobyl will continue to trouble the world for a long time to come – most of the effects will not become apparent until the second or third generation.

Even if the extent of the health effects is not yet clear, it can still be predicted that the suffering brought about by the nuclear disaster in Fukushima is, and will be, of a similar magnitude.”

De officielle skøn over sundhedskonsekvenserne ligger stadig voldsomt meget lavere, og det er meget vanskeligt at afgøre, hvornår et kræfttilfælde er en generel hændelse, og hvornår det kan tilskrives Chernobyl. Samme problematik udspiller sig lige nu omkring Fukushima, hvor de mest hårdnakkede A-kraft-tilhængere fastholder, at der ikke er et eneste dødsfald på grund af atomulykken. Dette passer dårligt sammen med, at man i den officielle statistik nu 2½ år efter Fukushima-katastrofens begyndelse er nået over 1.600 dødsfald, som direkte følger af Fukushima-katastrofen – stadig ikke kræfttilfælde, men afledte sygdomme og lidelser som følge af evakueringen. Kræftforekomsten vil udfolde sig over generationer.

Noget af det, som kan dele verden, er i hvor høj grad lave strålingsdoser er farlige, lidt farlige eller uskadelige. Her er der etableret en kedelig administrator-konsensus, at når bare man ligger under den og den grænseværdi, så er det ikke farligt – eller så er det ikke farligere end det i forvejen var at leve. Men strålingsskader er kvanteagtige. Det er koncentrationerne, som afgør hvor stor hyppigheden er, men blot én strålingshændelse kan igangsætte en proces på celleniveau, som senere i livet udvikler sig til kræft. Så på trods af den stadige hævdelse af, at strålingen er uskadelig under den og den grænseværdi, så findes der ikke nogen nedre grænse, hvorunder strålingen bliver ufarlig (det samme er tilfældet for den fine og den ultrafine partikelforurening).

Efter en strålingskatastrofe er de første kræfttilfælde, man vil se, i børn som udvikler kræft i skjoldbruskkirtlen, og antallet af kræfttilfælde for børn i Fukushima er allerede steget betydeligt, selvom forskerne siger, at der burde gå fire år, før det slår igennem.

Tilhængere af atomkraft bruger ofte argumentet, at hvis man havde lavet den samme energi ved kulkraft, så var forureningen endnu værre. Men i en tid, hvor man har adgang til sol og vind og ved hvordan man kan lave de fleste ting i dagligdagen med langt mindre energiforbrug end vi gør i dag, så holder dette pest eller kolera-argument ikke en meter.

Med Fukushima-katastrofen har verden endnu en gang fået syn for sagn for, at A-kraften ikke er nogen løsning på verdens energiproblem. Fukushima-katastrofen har lammet et samfund med 120 mio. mennesker, og en Fukushima-katastrofen har skygger og implikationer ud i alle kroge af det japanske samfund. Var det en vindmølle, som var kørt løbsk i en storm, eller en solcelle, som var kortsluttet, så havde det dårligt givet anledning til en notits i den lokale ugeavis, og få dage eller uger efter var status quo oprettet. Nu er 50 reaktorer standset på tredje år, stadig bringer verdenspressen og blogosfæren hver dag i dusinvis af store artikler, og Japan ender med at komme til at betale lige så meget for oprydningsarbejdet som det ville have kostet at sætte samtlige reaktorer på pension og erstatte dem med vedvarende energikilder. Og man er i landskaberne omkring Fukushima ved at indse, at der ikke er nogen enkel måde at rense landskaberne på og igen gøre dem beboelige. Man kan skure og skrabe og fjerne al vegetationen og topjorden og på den måde måske halvere strålingsniveauet, men endnu tre år efter har ingen accepteret at modtage affaldet fra hele denne afskrælningsproces. Og det står stadig klarere, at meget få ønsker sig tilbage i de ‘dekontaminerede’ landskaber, når de bliver meldt klar. Børnefamilierne og de driftige er for længst videre andetsteds, så efterhånden som landskaberne erklæres klare til beboelse igen, vil man se, at det kun er de gamle og de handikappede, som rykker tilbage – og så måske dem som dyrkede jorden, selvom de vil vide, at det mange årtier frem vil være meget vanskeligt at få nogen til at spise produkter, som er dyrket i Fukushima. De er bevidsthedsmæssigt stigmatiserede.

Kort sagt skaber en atomulykke af et sådant omfang en kolossal ravage på alle niveauer i samfundet, med en fundamental tvivl og frygt og dybe arvæv i psyken, med misfostre og forstyrrelser i naturen i generationer frem, og affaldsproblemer flere tusinde år frem – alt sammen blot for at vinde nogle få års billigt varmt vand.

Det kan næsten ikke blive mere kortsigtet.

Se løbende næsten daglige Fukushima-optegnelser.

Sebastian Pflugbeil et al.: Health Effects of Chernobyl, 25 Years After the Reactor Catastrophe, (executive summary) Towards Better Health 05.01.2014.

Den fulde rapport i pdf / pdf med hyperlinks.

Melanie Blackwell: Effects of the Chernobyl Disaster on Sámi Life, Sami Culture 02.12.2003.

Gayle Greene: Science with a Skew: The Nuclear Power Industry After Chernobyl and Fukushima, Golbal Research 26.01.2012.

 

Health Effects of Chernobyl, 25 Years After the Reactor Catastrophe

German Affiliate of International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) and Society for Radiation Protection, April 2011.

Authors: Dr. rer. nat. Sebastian Pflugbeil, Society for Radiation Protection,  Henrik Paulitz, IPPNW, Dr. med. Angelika Claussen, IPPNW & Prof. Dr. Inge Schmitz-Feuerhake, Society for Radiation Protection.

Executive Summary

This paper evaluates studies that contain plausible indications of health damage caused by the Chernobyl catastrophe. The authors of this paper attach importance to the selection of methodically accurate and comprehensible analyses. Due to the already mentioned methodical difficulties, it is not our aim to present the “right” statistics in contrast to the obviously wrong ones given by the IAEA, since these can never be found. They can only supply us with indications as to the diversity and extent of the health effects we should be dealing with when we talk about the health effects of Chernobyl.

Populations which were particularly exposed to radiation by the Chernobyl catastrophe

– Clean-up workers (liquidators): 830,000 (Yablokov 2010)
– Evacuees from the 30 km zone and other highly contaminated zones:  350,400 (Yablokov, 2010)
– The population of the heavily irradiated zones in Russia, Belarus and Ukraine:  8,300,000 (Yablokov, 2010)
– European population in zones with minor exposure to radiation:  600,000,000 (Fairlie, 2007)

Disease/health damage is to be expected as a result of additional exposure to radiation because of Chernobyl

Cancer. Nevertheless, it should be noted that the latency period for many types of cancer is 25 – 30 years. At present we are only just seeing cases of thyroid cancers, breast cancers and brain tumours In the population. But liquidators have also developed cancer in numerous other organs: the prostate gland, stomach, cancer of the blood, thyroid cancer

Genetic changes: malformations, stillbirths, the lack of children

Non-cancerous diseases. Many organ systems could be affected; brain disorders; accelerated aging process; psychological disorders

Summary of findings

1. The effects of low-level radiation (0 – 500 mSv) were systematically monitored and investigated. In particular, the genetic effects were unclear prior to Chernobyl. This research has been augmented by research on cells, as well as on the molecular structures inside the cells. Despite this, the ICRP continues to give a dose limit of 100 mSv for teratogenic damage. This claim has been invalidated by numerous studies.

2. Non-targeted effects, such as genomic instability and the bystander effect have been found, i.e. change in the genomes of cells not directly affected by radiation.

3. The lower the radiation level, the longer the latency period before the outbreak of cancer (established as early as 2000 by Pierce and Preston in the context of the RERF studies).

4. The genomic instability is passed on in the genes and increases exponentially with each generation. Numerous research findings showing chromosome aberrations in the children of liquidators and mothers who were not exposed to radiation are available in the research centres of all three affected republics (Moscow, Minsk, Kiev). First signs of the cumulation effect could be cases of thyroid cancer among the children of irradiated parents. However, this is not yet certain.

5. It was found that the incidence of non-cancerous disease had increased; mainly cardiovascular and stomach diseases, and cases of neurological-psychiatric illness were found to be a somatic effect of low-level radiation. The latter was observed mainly during research on liquidators and their children.

6. According to figures given by the Russian authorities, more than 90% of the liquidators have become invalids; i.e. at least 740,000 severely ill liquidators. They are aging prematurely, and a higher than average number have developed various forms of cancer, leukaemia, somatic and neurological psychiatric illnesses. A very large number have cataracts. Due to long latency periods, a significant increase in cancers is to be expected in the coming years.

7. Independent studies estimate that 112,000 to 125,000 liquidators will have died by 2005.

8. Available studies estimated the number of fatalities amongst infants as a result of Chernobyl to be about 5000.

9. Genetic and teratogenic damage (malformations) have also risen significantly not only in the three directly affected countries but also in many European countries. In Bavaria alone, between 1000 and 3000 additional birth deformities have been found since Chernobyl. We fear that in Europe more than 10,000 severe abnormalities could have been radiation induced. The estimated figure of unreported cases is high, given that even the IAEA came to the conclusion that there were between 100,000 and 200,000 abortions in Western Europe because of the Chernobyl catastrophe.

10. According to UNSCEAR between 12,000 and 83,000 children were born with congenital deformations in the region of Chernobyl, and around 30,000 to 207,000 genetically damaged children worldwide. Only 10% of the overall expected damage can be seen in the first generation.

11. In the aftermath of Chernobyl not only was there an increase in the incidence of stillbirths and malformations in Europe, but there was also a shift in the ratio of male and female embryos. Significantly fewer girls were born after 1986.

A paper by Kristina Voigt, Hagen Scherb also showed that after 1986, in the aftermath of Chernobyl, around 800,000 fewer children were born in Europe than one might have expected. Scherb estimated that, as the paper did not cover all countries, the overall number of “missing” children after Chernobyl could be about one million. Similar effects were also observed following above-ground nuclear weapons tests.

[See (PDFs): “Increased Reproductive Health Risks After Chernobyl Across Europe,” Waclawek M., Proceedings of ECOpole 2009, Opole Poland, 2010, Vol. 4., No. 1, pp. 9-14; “Radiation-induced genetic effects in Europe and the Chernobyl Nuclear Power Plant catastrophe, Conference “Criticisms and Developments in the Assessment of Radiation Risk” ECRR and University of the Aegean, Molyvos Island of Lesvos, Greece, 5th and 6th May 2009; “Detrimental Genetic Effects of Ionizing Radiation across Europe after the Chernobyl Accident”, All-Russian scientific-practical conference with foreign participation: “Roentgen-radiological technologies and radiation medicine in treatment – solving liquidation problems of man-made disasters” – on account of the 25th anniversary of the Chernobyl accident, Moscow, February 15th-16th, 2011. –DR]

12. In Belarus alone, over 12,000 people have developed thyroid cancer since the catastrophe (Pavel Bespalchuk, 2007). According to a WHO prognosis, in the Belarus region of Gomel alone, more than 50,000 children will develop thyroid cancer during their lives. If one adds together all age groups then about 100,000 cases of thyroid cancer have to be reckoned with in the Gomel region.

13. On the basis of observed cases of thyroid cancer in Belarus and Ukraine, Malko (2007) calculated the number of future cases that might be expected, and then added the radiation factor. He arrived at the figure of 92,627 cases of thyroid cancer between 1986 and 2056. This calculation does not include cases of thyroid cancer among liquidators.

14. After Chernobyl, infant mortality rates in Sweden, Finland and Norway increased by a significant 15.8 percent compared to the trend for the period 1976 to 2006. Alfred Körblein calculated that for the period 1987 to 1992 an additional 1,209 (95% confidence interval: 875 to 1,556) infants had died.

15. In Germany, scientists found a significant increase in trisomy 21 in newly-born children in the nine months following Chernobyl. This trend was especially marked in West Berlin and South Germany.

16. Orlov and Shaversky reported on a series of 188 brain tumours amongst children under three in Ukraine. Before Chernobyl (1981 to 1985) 9 cases were counted, not even two a year. In the period 1986-2002 the number rose to 179 children diagnosed with brain tumours – more than ten per year.

17. In the more contaminated areas of South Germany a significant cluster of a very rare type of tumour was found in children, so-called neuroblastoma.

18. A paper published by the Chernobyl Ministry in Ukraine registered a multiplication of the cases of disease of the endocrine system (25-fold from 1987 to 1992), the nervous system (6-fold), the circulatory system (44-fold), the digestive organs (60-fold), the cutaneous and subcutaneous tissue (50 times higher), the muscular-skeletal system and psychological dysfunctions (53-fold). The number of healthy people among evacuees sank from 1987 to 1996 from 59% to 18%. Among the population of the contaminated areas from 52% to 21% and – particularly dramatic – among the children who were not directly affected themselves by Chernobyl fallout but their parents were exposed to high levels of radiation, the numbers of healthy children sank from 81% to 30% in 1996.

19. It has been reported for several years that type I diabetes (insulin-dependent diabetes mellitus) has risen sharply amongst children and adolescents.

20. Non-cancerous diseases greatly outnumber the more spectacular cases of leukaemia and cancer.

Up until today, there has unfortunately been no conclusive overview of the changes in the health condition of the whole of the affected population in the region of Chernobyl, not to mention the lack of an overview of the catastrophe for the people in the Northern hemisphere. The numbers referred to here may seem on the one hand to be terribly high, on the other hand rather low. But it has to be taken into account that nearly all of the collated studies dealt with relatively small sections of the population. Even supposedly slight changes in rates of sickness can signify serious health damage and a large extent of human suffering when they are extrapolated onto a larger population group.

Conclusion

Even though the lack of large-scale independent long-term studies does not permit a complete picture to be made of the current situation, a number of trends can be shown: a high mortality rate and an almost 100% morbidity rate can be observed among people, such as liquidators, who were exposed to high radiation levels. 25 years after the reactor catastrophe cancer and other diseases have emerged on a scale that, owing to the long latency period, might have appeared inconceivable immediately following the catastrophe.

The number of non-cancerous diseases is far more dramatic than had ever before been imagined. “New” symptoms, such as the premature aging of liquidators, raise questions that research is still unable to answer.

By 2050 thousands more cases of illnesses will be diagnosed that will have been caused by the Chernobyl nuclear catastrophe. The delay between cause and noticeable physical reaction is insidious. Chernobyl is far from over.

Particularly tragic is the fate of the thousands of children who were born dead or died in infancy, who were born with malformations and hereditary diseases, or who are forced to live with diseases they would not have developed under normal circumstances.

The genetic defects caused by Chernobyl will continue to trouble the world for a long time to come – most of the effects will not become apparent until the second or third generation.

Even if the extent of the health effects is not yet clear, it can still be predicted that the suffering brought about by the nuclear disaster in Fukushima is, and will be, of a similar magnitude.

Share