Paris 2015 – Sydkoreas INDC

1. juli 2015

I går fremlagde en række lande deres klimamålsætninger, de såkaldte INDC, forud for COP21 i Paris, heriblandt Sydkorea. Sydkorea har godt 50 mio. indbyggere og havde i 2012 samlede udledninger på 592 mio. ton CO2, hvilket svarer til 11,9 ton CO2 pr. person. Dermed er Sydkoreas udledninger pr. indbygger i løbet af de seneste år vokset sig højere end de japanske, og betydeligt højere end de danske og EU-gennemsnittets. Så Sydkorea har i dag verdens syvendehøjeste udledninger og de sjettehøjeste udledninger pr. indbygger.

Den sydkoreanske klimaindsats har været lidt slingrende gennem årene.  Således fremlagde Sydkoreas præsident Lee Myung-bak forud for COP15 i København en klimamålsætning med en reduktion på 30% i forhold til business as usual mellem 2005 og 2020, svarende til en 4% reduktion i absolutte tal. Men udledningerne har siden 1990 været konstant stigende – således lå de samlede udledninger i 2012 5-6 gange over udledningerne i 1990, på trods af en betydelig andel af A-kraft i energiforsyningen.

Forud for indberetningerne har der i Sydkorea været fremlagt fire reduktionsscenarier, som alle har været karakteriseret som værende utilstrækkelige. NGOer har protesteret kraftigt, og Obama skulle 12. juni have ringet Sydkoreas præsident Park Geun-hye op med opfordringer til at fremlægge en stærk og ambitiøs klimaplan. Derfor har det fra  international side været hilst varmt velkommen, at de nu indberettede INDC indebærer en reduktion frem mod 2030 på 37% i forhold til business as usual, hvor de fire scenarier, som har været offentligt diskuteret forud, kun indebar 14,7-31,3% under business as usual. Lederen af de sydkoreanske industriorganisation derimod har forudsigeligt bebrejdet regeringen den skærpede klimaindsats, og at dens behov for at please det internationale miljø kan blive bekosteligt for nationen: “The government’s excessive cuts plan will act like another ‘cancer-like’ regulation that holds business back.” Dette til trods for, at industriens andel af reduktionen er på samme 12% som i de tidligere scenarier.

Business as usual er for 2030 ansat til 850,6 mio. ton CO2e, hvilket med 37% reduktion svarer til 535,9 mio. ton CO2e. Dette svarer ifølge Carbon Pulse til en reduktion på omkring 22% i 2030 i forhold til 2014. Udledningerne i 2030 vil således stadig ligge adskillige gange over 1990. Men hvis den sydkoreanske udvikling bliver som beskrevet, er der tale om, at et af de store tunge udviklingslande i løbet af de allernærmeste år lykkes at vende en stigende kurve til en faldende. Faktisk var udledningerne for 2014 en anelse under 2013.

Sydkoreas INDC åbner op for, at ikke alle reduktionerne sker indenlands, men at op imod en tredjedel af reduktionen sker gennem kvotekøb i andre systemer.

I 2012 etablerede Sydkorea et kvotemarked, som dækker omkring to tredjedel af landets samlede udledninger. Der har været tanker fremme om at sammenlægge det sydkoreanske system med andre landes. Men med forventninger til at dets kvotepris vil stige til ~30$ pr ton i 2017, var det måske bedre ikke at lade sig smitte med EU-systemets elendigheder.

Ligesom i Japan har Sydkorea haft ganske ambitiøse udbygningsplaner for atomkraften, så den i 2030 ville dække 60% af energiforsyningen mod nu omkring 30%. Men der er i befolkningen en massiv bekymring over A-kraften, som blev stærkt næret dels af Fukushima-katastrofen i 2011, dels af en stribe ganske graverende skandaler omkring driften af de sydkoreanske reaktorer (forfalskede sikkerhedscertifikater osv.), som gjorde, at man i august 2013 måtte lukke 6 ud af landets 23 reaktorer i den varmeste sommertid med alvorlig energimangel til følge. Så tilliden til A-kraften som stabil base load-kilde kan i Sydkorea ligge på et meget lille sted, og den planlagte andel af A-kraft er efterfølgende blevet nedskrevet til 29% i 2035. I en tid, hvor ny A-kraft bliver stadig dyrere, mens de vedvarende energikilder fortsætter med at falde i pris, må man formode, at A-kraften gradvist ender med at fylde meget lidt i den sydkoreanske energimix.

I Sydkoreas INDC (pdf) kan da også læse, at:

Given the decreased level og public acceptance following the Fukushima accident, there are now limits to the extent that Korea can make use of nuclear energy, one of the major mitigation measures available to it.  

Sydkorea har med sin klimamålsætning ambitionsmæssigt lagt sig op af Japan, hvilket er ganske uheldigt, idet de japanske reduktioner er ganske utilstrækkelige, og man kan indvende mod de nu fremlagte sydkoreanske reduktionsmål, at landet nu har en så moden økonomi, at det ikke er rimeligt at dække sig ind under U-landskategorien.

Hvor man må tage det som givet, at Japan kommer under massivt pres for at øge ambitionsniveauet i sin klimaindsats, da ligger Sydkoreas nok nærmere det godkendte, om end moderate. Med den mere eller mindre opgivne satsning på A-kraften står Sydkorea overfor at skulle indfase store mængder af sol og vind i sit energisystem. Og med det stadigt faldende prisniveau for den vedvarende energi kan det meget vel gå hen og gå betydeligt hurtigere end forudset i de planer, som ligger til grund for de nu indgivne INDC.

Se en grafisk evaluering af de enkelte landes indsats på Climate Action Tracker.
Se oversigt over samtlige indgivne INDC på Carbon Pulse INDC Tracker.
Se indgivne INDC på UNFCCCs hjemmeside.

Se tidligere blogindlæg: Sydkorea på vej med ambitiøs kvotelovgivning.
Se samtlige blog-indlæg tagged INDC.

Republic of Korea Submits its Climate Action Plan Ahead of 2015 Paris Agreement, UNFCCC 30.06.2015.

Jake Schmidt: South Korea Announces Climate Target in Advance of Paris Climate Agreement, Switchboard 30.06.2015.

Stian Reklev: South Korea vows to use international carbon market to meet steeper climate target, Carbon Pulse 30.06.2015.

Ed King: South Korea releases tougher climate target, citing green growth, Climate Home 30.06.2015.

South Korea ‘to cut emissions by 37% by 2030′, Energy Live News 30.06.2015.

Devin Henry: South Korea bumps up greenhouse gas emissions goal, The Hill 30.06.2015.

Lee Hyun-jeong: Korea eyes 37% emissions cut, The Korea Herald 30.06.2015.

Meeyoung Cho: South Korea to cut 2030 greenhouse gas emissions by 37 percent from BAU levels, Reuters 29.06.2015.

South Korea outlines 14-31% emissions cut below BAU levels by 2030, Carbon Pulse 11.06.2015.

Kim Jeong-su: Seoul considering cutting back pledges on greenhouse gas cuts, The Hankyoreh 04.06.2015.

Katie Valentine: South Korea Launches World’s Second-Largest Carbon Trading Market, Climate Progress 12.01.2015.

.
Silvio Marcacci: South Korea May Launch World’s Most Ambitious Cap And Trade Market, Clean Technica 18.05.2013.

South Korea’s emissions trading scheme, Bloomberg 10.05.2013.

South Korea’s emissions trading scheme, White Paper, Bloomberg New Energy Finance & Ernst & Young 2013 (pdf).

 

Share