Skifergasboringen i Vendsyssel opgivet

17. august 2015

Her til aften har Energistyrelsen meddelt, at det franske energiselskab Total opgiver prøveboringen i Vendsyssel, da skifergaslaget har vist sig for tyndt til at det giver mening at fortsætte eftersøgning og udvinding i området.

Samtidig kan energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt oplyse, at der er oprettet midlertidigt stop for nye ansøgninger om skifergas, så nye ansøgninger ikke vil komme i betragtning for nuværende. Total opgav tidligere på sommeren at boere efter skifergas i den del af koncessionsområdet, som strækker sig under Nordsjælland. Så faren for, at et skifergaseventyr kommer til at vansire de danske landskaber, er i dag skrumpet betragteligt.

Det er glædelige nyheder, for i den nuværende situation giver det ikke mening at hive flere fossile brændstoffer op at den danske undergrund – vi har for længst brugt mere end vores andel, og hvis den basale indsigt, at to tredjedele af alle kendte fossile brændstoffer skal forblive under jorden for at vi kan holde 2°C-målsætningen, så må vi først som sidst indse absurditeten i et efterforske yderligere forekomster.

Der har været protestlejr foran prøveboringen i over et år nu, og protestbevægelsen mod skifergas var ved at komme op i gear ikke kun i de daglige markeringer, men også i forfølgelsen af de mange politiske og juridiske protestmuligheder, som åbnede sig. Man kan derfor håbe, at de kræfter har mod på at sætte et mere eftertrykkeligt punktum for sagen. For den eneste rigtige konklusion på det seneste års hovsa-proces må være, at Danmark får etableret et fuldt moratorium for al videre efterforskning og udvinding af fossile brændstoffer på dansk territorium. Det må meget gerne udstrække sig til det arktiske område.

I første omgang er det vigtigt at sikre sig, at Total ikke foretager nye boringer andre steder i området, for principielt har Total ret til at gennemføre yderligere prøveboringer frem til 2016, og Totals projektleder Henrik Nicolaisen siger til Nordjyske, at: “Der bliver altså ikke tale om nogen form for fracking ved Dybvad. Men det betyder ikke, at vi helt har opgivet jagten på skifergas i Vendsyssel. Nu går vi i tænkeboks og overvejer næste skridt, siger Totals projektleder.”

En ansøgning om fornyet eftersøgning vil i givet fald skulle foreligge inden 5. juni 2016, hvor licensaftalen udløber. Det virker dog ikke umiddelbart realistisk, at det vil ske, dels fordi man sandsynligvis har boret i Dybvad fordi det her var sandsynligt, at det var her, man skulle finde de tykkeste gasførende lag. Dels vil den politiske situation ved en eventuelt ny godkendelse vil være meget anderledes. Hvor det har kunnet lade sig gøre at gennemføre første prøveboring fordi Danmark er blevet godt og grundigt taget på sengen, så vil en fornyet miljøgodkendelse blive langt vanskeligere at hive hjem.

Herover ses et eksempel på et fracking-ramt landskab i Texas – det ville være fortvivlende, hvis Total var kommet af sted med en tilsvarende ødelæggelse af Vendsyssels smukke landskaber. Måske nogle få tjener på skifergassen, men udvindingen giver øget forekomst af jordskælv, store risici i forhold til vores grundvand og ganske alvorlige sundhedsproblemer. Samtidig undslipper der ofte så megen gas uden om rørsystemerne, at den klimagevinst, som der i udgangspunktet kunne være i forhold til kul og olie, forsvinder i den blå luft. 

Man kan spørge sig selv, om der ikke burde køres en form for principiel retssag omkring hele den gennemført luskede måde, hvorpå Danmark er blevet narret ind i en situation, hvor vi pludselig havde solgt retten til at udvinde skifergas mv. i en stor del af landet – uden at nogen vidste, at det var sket. Det burde ikke kunne ske i et demokrati. Og selvom der siges at det er sket af hensyn til koncessionstagerne, så må man sige, at der er taget en lang række forkerte hensyn, mens omvendt en lang række hensyn, som burde være taget og en lang række instanser som burde have været informeret, systematisk har været holdt udenfor. Lykke Friis som dengang var en nøgleperson i forhandlingerne, hævder, at end ikke hun vidste, at hun var ved at give et fransk firma tilladelse til at udvinde skifergas.

Totals skifegasefterforskning har foreløbig kostet 350 mio. kr., og havde der været bare lidt mere gas, så det havde kunnet betale sig at hente den op, så kunne den danske stat meget let have endt med at måtte tilbagebetale en betydeligt større beløb for at kunne købe koncessionsrettighederne tilbage. Så der bør være en lille gruppe mennesker, som har endog meget røde ører over det makværk, de har lavet ved i al hemmelighed at give Total den tilladelse, de gjorde.

Meddelelsen kommer på en dag, hvor blæsten har været frisk, måske for at understrege, at vi ikke behøver skifergassen som overgangsbrændsel, men kan gå direkte fra en overvejende kulbaseret energiforsyning til en overvejende sol- og vindbaseret. Som man kan se af kurven herover fra emd.dk, så har sol og vind i eftermiddag leveret mellem 70 og 80% af vores samlede energiforbrug, og som det ser ud lige nu, så vil vindmøllerne i nattetimerne, hvor forbruget (den røde linje) falder yderligere, kunne levere al den energi, vi forbruger.

Da det for blot en måneds tid skete, at de danske vindmøller en kort overgang producerede 140% af vores el-forbrug, gik historien verden rundt. Alene artiklen på The Guardian har været delt næsten 190.000 gange (se blog-indlægget Danmark lige nu nær 80% sol- og vindenergi). Der er stadig tale om særlige øjeblikke, men allerede i år 2020 kommer mere end halvdelen af den danske elektricitet fra vedvarende energi, og med de udbygningsplaner, som nu findes, kommer el- og varmeforsyningen i 2030 op på en andel af vedvarende energikilder på omkring 90% (se blog-indlægget Danmark på vej mod 90% vedvarende el og fjernvarme i 2030).

Men i dag har været en stor dag for kampen mod skifergas – kunne Totals opgivelse føre til et generelt moratorium for al yderligere fossil efterforskning og udvinding på dansk grund, var meget nået.

Update 18.08. – Først blot den konstatering, at vindenergien ganske rigtigt nåede lige over 100% af forbruget mellem kl. 01:30 og kl. 5 i nat. Dernæst til sandsynligheden for, at Total forsøger sig med en ny prøveboring.

Totals projektleder Henrik Nicolaisen siger til morgen til Ritzau, at: “Vi har truffet en beslutning sammen med Nordsøfonden om at lukke boringen i Dybvad og genetablere området til den oprindelig stand. Nu skal vi ind i nogle overvejelser om, hvad vi vil gøre fremadrettet”. Om man fortsætter eller ej vil vil ifølge Nicolaisen først blive afgjort på baggrund af videre analyser af prøveboringen i Dybvad: “Det eneste, man kan sige, er, at vi allerede har brugt et betydeligt pengebeløb op til 300 millioner kroner på at lave den her prøveboring inklusiv forundersøgelser. Det er klart, at vi på et tidspunkt må trække en streg i sandet og sige, at nu er det nok. Det kommer helt an på analysen af de resultater, vi har fået fra den første prøveboring.” Nicolaisen siger ifølge Ritzau/Børsen, at afklaringen af, om der kommer yderligere prøveboringer, sandsynligvis vil foreligge inden nytår.

Jørgen Steen Nielsen skriver her til morgen i Information, at det: “ifølge Informations oplysninger anses … for meget lidt sandsynligt, at selskabet går videre med det omstridte projekt et andet sted.”

“Det her er rigtig gode nyheder for det danske grundvand og fremtidens drikkevandsforsyning. Der ville have været stor usikkerhed ved fracking, og der ingen grund til at gamble med grundvandet, når vi ved, at vi vil have en fremtid med grøn energi,” siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen til Sæby Avis: “Der er brugt mange ressourcer på at undersøge mulighederne for skifergas, og nu handler det om at bruge ressourcerne på den grønne omstilling. Den danske stat har igennem Nordsøfonden dækket 20 procent af udgifterne på det her skifergaseventyr. Nu må det være på tide at bruge pengene på noget langsigtet, så vi ikke længere bruger tiden på total forvirring og zik zak kurs om fremtidens energiforsyning.”

Aalborgs borgmester Thomas Kastrup siger til TV2 Nord: “Min holdning er klar. Vi vil ikke have skifergasboringer i Aalborg Kommune. Reelt har vi ikke den store indflydelse på beslutningerne. Så jeg vil lægge pres på landspolitikerne, for jeg mener, vi skal høres og have mulighed for at kunne afvise lokalt.” Hjørrings borgmester Arne Boelt er rasende over den måde, hvorpå alle er blevet ført bag lyset og vil gøre hvad han kan for at der ikke bliver boret i Hjørring. Han opfordrer Nordjyllands borgmestre til at stå sammen i denne sag. I en Facebook-gruppe har det været nævnt, at de pågældende kommuner overvejer en fælles sag mod staten for at få afklaret, om staten blot kan udstede en sådan koncession uden at informere om det forud (hvilket jeg dog ikke har set verificeret andre steder). Samtidig er der fra omgivende beboere lagt op til en erstatningssag overfor Total, som advokat Knud Foldschack har indvilliget i at tage. Så der synes at komme et retsligt efterspil på flere niveauer.

Gennemgående er der i dag langt flere politikere som tager afstand fra skifergassen og den måde eftersøgningsarbejdet er kommet ind ad bagdøren på, end for bare et år siden – med de mange markeringer inden for det seneste døgn er det rimeligt at antage, at skifergasmodstanden partipolitisk set stort set er sammenfaldende med oppositionen, mens blå bloks partier har meldt ud, at Total selvfølgelig skal have lov at fortsætte eftersøgningen inden for de aftalte rammer.

I England har man i de seneste måneder kunnet se, hvordan det er lykkedes for den lokale modstand at standse udrulningen af skifergasprojekter. Hvis der som man må gå ud fra er tvivl om resultatet for yderligere boringer, så kan den stadig klarere markerede modstand være udslagsgivende overfor at få Total til at opgive alle yderligere efterforskninger, så vi alle kan bruge kræfterne på noget mere fremadrettet.

Total har opgivet at udvinde skifergas i Dybvad: Det er en stor sejr, men kampen forsætter! Skifergas Nej Tak 22.08.2015.

Jesper Løvenbalk: Skifer – farvel og nej tak, (leder) Information 19.08.2015.

Ellen Ø. Andersen & Thomas Færgeman: Tidligere entusiasme for skifergasboom i Europa er undermineret, Politiken 19.08.2015.

Skifergasnaboer kræver erstatning efter prøveboring, (Ritzau) Information 18.08.2015.

Sofie Synnøve Herschend: DF og LA vil tillade nye boringer efter skifer-nedtur, DR 18.08.2015.

Jens Skriver Steffensen: Politikere jubler over Total-exit, TV2 Nord 18.08.2015.

Mick Knive Anderson: Borgmestre vender tomlen ned, TV2 Nord 18.08.2015.

Jens Skriver Steffensen: Lettet borgmester ser frem til en hverdag uden skifergas, TV2 Nord 18.08.2015.

Anders Abildgaard: Skifergas: 300 millioner kroner kan være spildt, Nordjyske 18.08.2015.

Michael Alsen Lauridsen: S: Slut med at lege med skifergas i Danmark, Berlingske Nyhedsbureau 18.08.2015.

Cristoffer Miguel Frendesen: Der kan stadig være skifergas i den danske undergrund, Ingeniøren 18.08.2015.

Michael Korsgaard: Et geologisk skridt til siden og et politisk skridt tilbage for skifergas, Berlingske 18.08.2015.

Gasgigant overvejer flere skifergasboringer trods skuffelsen i Dybvad, (Ritzau) Politiken 18.08.2015.

Henrik Christensen: Skifergasstop er en sejr for grundvandet, Sæby Avis 18.08.2015.

Rikke Gjøl Mansø: K: Nye skifergasboringer skal blåstemples af Folketinget, (Berlingske Nyhedsbureau) Viborg Stifts Folkeblad 18.08.2015.

Sofie Skamris Pedersen & Bendt Godtberg: Naboer planlægger sagsanlæg mod kommune, P4 Nordjylland 18.08.2015.

Maya Nissen: Seniorforsker: Tiden vil vise om dansk skifergaseventyr er slut, DR 18.08.2015.

Sofie Skamris Pedersen: Skifergas-aktivist: Det har været det hele værd, DR Nordjylland 18.08.2015.

Jørgen Steen Nielsen: Total opgiver skifergas i Dybvad ved Vendsyssel, Information 18.08.2015.

Søren Astrup: Miljøaktivist ser opgivet skifergasprojekt som en delvis sejr, Politiken 17.08.2015.

Udbredt glæde i rød blok over farvel til skifergas, (Ritzau) Politiken 17.08.2015.

Henriette Maj Pedersen: Bjarne Laustsen: – Skifergas skal i mølposen! TV2 Nord 17.08.2015.

Total dropper Dybvad, TV2 Nord 17.08.2015.

Total stopper skifergasboring i Nordjylland, (Ritzau) Nordjyske 17.08.2015.

Anders Abildgaard: Total dropper boring – for lidt gas, Nordjyske 17.08.2015.

Greenpeace: Stop af skifergasboring er glædelig delsejr, (Ritzau) DR 17.08.2015.

Vendsyssel-1 efterforskningsboringen afsluttet i Nordjylland, Energistyrelsen 17.08.2015.
.

Marie-Ane Buus Simonsen: SF kritiserer Lars Løkke og Helle Thorning-Schmidt efter TV2 Nords afsløringer, TV2 Nord 09.06.2015.

Karsten Østergaard Nielsen: Energiminister: Dansk skifergas-projekt er en fiasko, DR 17.08.2015.

Kjeld Hybel: “Vi kan ikke æde gas og penge”, Politiken 15.07.2015.

Per Harder: Kun toppolitikere kendte sandhed om skifergas, TV2 Nord 08.06.2015.

Tarjei Haaland: Blå blok vil have fracking efter skifergas – og så alligevel ikke, Greenpeace 29.05.2015.

Tarjei Haaland: Her er danskernes holdning til fracking, Greenpeace 27.05.2015.

Lars Lyngdahl: Enhedslisten kræver uvildig undersøgelse, TV2 Nord 21.05.2015.

 

Share