9. februar 2008 arkiv

25% mindre isdække på Nordpolen på blot et år

9. februar 2008

Det fremgår i dag af Politiken.dk, at norske og danske forskere gennem studier af satellitbilleder har kunnet konstatere, at 25 procent af Nordpolen [er] smeltet på et år. Rasmus Tonboe fra DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, siger, at det dels skyldes øgede temperaturer, dels ændrede strømforhold.

Dette er langt mere end de sædvanlige forskelle fra år til år, og hvis dette er en del af en generel tendens, kan isen være helt smeltet på langt kortere tid end det hidtil har været antaget – med store globale konsekvenser.

For blot en uge siden forlød det fra et forskerteam med deltagelse af blandt andre NASA, at Nordpolen på baggrund af studier af de seneste 10 års udvikling kunne være isfri i sommerperioden så tidligt som 2013. Selvom der er udsving fra år til år, er der derfor stærke indicier for, at Nordpolens ismasser er under hastig afsmeltning. Se blog-indlægget: Nordpolen isfri 2013.

Det er blot to uger siden, at NASA i en artikel i Nature Geoscience påpegede, at afsmeltningen af Sydpolens landbaserede ismasser var stærkt accelererende, hvilket kunne lede til stigninger i verdenshavene på op til 2,5 meter i år 2100. Se blog-indlægget: Sydpolens ismasser smelter hurtigere end hidtil antaget.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Share