1. februar 2008 arkiv

Permafrosten måske ikke så permanent

1. februar 2008

Information bragte 24.01. en tankevækkende artikel af Jørgen Steen Nielsen: Det starter med et hul i jorden. Den følger en af verdens førende permafrostforskere, Vladimir Romanovsky, og hans arbejde ved Geophysical Institute Permafrost Laboratory.

Hele vejen rundt om Det Arktiske Hav finder man et bælte med permafrost, som strækker sig gennem Sibirien, Alaska og Canada og udgør i alt en fjerdedel af landarealerne på den nordlige halvkugle (se kort nedenfor). I takt med den globale opvarmning sker der en langsom optøning af disse permanent nedfrosne områder.

Læs mere »

Share

Nordpolen isfri 2013

1. februar 2008

National Snow and Ice Data Center foretager løbende målinger af Nordpolens isdække. Og nye målinger tyder på, at afsmeltningen i sommermånederne forløber langt hurtigere end hidtil antaget, således at man man vil kunne opleve en isfri Nordpol om blot 5-6 år. Dette er radikalt hurtigere end hidtidige modeller, som har indikeret, at Nordpolen først ville blive isfri i sommermånederne mod slutningen af det 21. århundrede.

Nedenstående kort over den arktiske is’ minimumsudbredelse stammer fra en BBC News artikel: Arctic summers ice-free by 2013. Det viser til venstre isens udbredelse i september 2005, og til højre isens udbredelse i september 2007. De røde linjer angiver den gennemsnitlige udbredelse i perioden 1979-2000.

Der er langt mere information om ændringerne af Arktis’ ismasser på NSIDCs hjemmeside under Arctic Sea Ice News Fall 2007: Melt Season Recap. Her finder man også animationer og kort over temperaturforhold, isens bevægelser etc.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Share