Vækst og bæredygtighed

28. marts 2008

Onsdag havde Connie Hedegaard i Information en leder under overskriften: Vi skal frem – bæredygtigt, hvori hun går i rette med Jørgen Nørgaards nylige indlæg i Information, Gør velværet bæredygtigt, og siger, at der er ikke noget lettere end at nå nulløsninger i CO2-udledninger. Man kan jo blot forbyde bilkørsel og industriel produktion. “Det er ikke den vej, vi skal,” skriver Connie Hedegaard. Kunsten er at forene økonomisk vækst og bæredygtig udvikling.

“Vi skal sikre et samfund, der er i stand til at udvikle sig samtidig med, at vi tager de hensyn til miljø og klima, som er så afgørende for, at vi også er i stand til at udvikle os i fremtiden. Fordi vi ikke slider for hårdt på ressourcerne. Fordi der skal være en rig flora og fauna til vores børn og børnebørn. Fordi vi ikke i det rige vesten sviner ubegrænset, mens skaderne viser sig i udviklingslande eller ved polerne.”

Connie Hedegaards irettesættelse af Jørgen Nørgaard virker noget malplaceret i og med at han igennem årtier har søgt at vise, hvordan basale ændringer i vores dagligdag, for eksempel den måde vi laver køleskabe på så de holder meget længere og bruger langt mindre energi, kan have vidtrækkende betydning for vores energi- og ressourceforbrug uden at det mindsker vores livskvalitet. Kogt ind til essensen er forskellen måske, at for Connie Hedegaard er udvikling og økonomisk vækst synonymer, hvor Jørgen Nørgaard ser vidtgående forandringer for sig, uden at det nødvendigvis indebærer økonomisk vækst: “…it is possible in the course of half a century to offer everybody on Earth a joyful and materially decent life with a per capita energy consumption of only a small fraction of today’s consumption in the industrialized countries.”

Sagt på en anden måde, hvor den økonomiske vækst, som Nørgaard i Gør velværet bæredygtigt harcelerer over som en indiskuterbar forudsætning for klimakommissionens arbejde, opererer i livskvantitet, der tænker Nørgaard langt mere i opretholdelse og udvikling af livskvalitet.

Hvor det er et åbent spørgsmål om vi danskere bliver lykkeligere af større huse, flere biler, større lystbåde, stadig længere vej til arbejdet og stadig flere badeferier på eksotisk beliggende turisthoteller, så er det hævet over enhver tvivl, at hvis vi i den rigeste del af verden fortsætter med vores nuværende materielle forbrugsmønster, vil de forbedringer, vi lige nu er ved at beslutte os for, kun række til at fastholde status quo. Og med det globale fodaftryk, vi i dag opretholder, vi vil forblive en umådeholden parasit på kloden.

Det mest interessante ved Connie Hedegaards leder er i virkeligheden de mange kommentarer, som ganske systematisk efterviser, at vi – i modsætning til, hvad Connie Hedegaard til stadighed fremfører – ikke har haft økonomisk vækst i Danmark samtidig med, at CO2-udledningerne har været holdt konstant.

Erik Rolfsen Nissen skriver i sin kommentar 26.03.: “Hvis det nu viser sig, at øget økonomisk vækst … fører til mindre bæredygtighed, hvorledes skal da prioriteringen mellem disse hensyn finde sted? Skal vi bevare den økonomiske vækst på bekostning af en reduktion i bæredygtigheden, hvor konsekvenserne skal bæres af vore efterkommere og de fattige lande? Eller skal vi sikre bæredygtigheden på bekostning af den økonomiske vækst, hvor konsekvenserne skal bæres af os selv?”

“Samfundene på kloden skal kunne udvikle sig, uden at det sker inden for rammerne af den form for økonomisk vækst, som er traditionel. Det kan ikke betyde, at der ikke skal ske helt nødvendige forbedringer af levestandarden (lys, rent vand, mad, boliger, arbejde, ordentlige sundhedsforhold, m.v.) for millioner og atter millioner af mennesker, men det kan ikke – og ganske umuligt ske efter en vækstmodel, som den vestlige. Det er ikke bæredygtigt – uanset hvor meget vi forguder middelklassens velstandsidealer og den økonomiske vækst.”

indlæg oprettet af Jens Hvass

Connie Hedegaard: Vi skal frem – bæredygtigt, Information 26.03.2008.

Jørgen Stig Nørgaard, Gør velværet bæredygtigt, Information 11.03.2008.

Jørgen Steen Nielsen: Anders Foghs ‘CO2-afkobling’ er en myte, Information 15.03.2008.

Se også blog-indlægget: Bæredygtig velfærd.

Share