Kortlægning af amerikanske CO2-udledninger

8. april 2008

Med støtte fra NASA har Perdue University kortlagt de amerikanske CO2-udledninger med en hidtil uset detaljering. Man har indsamlet data for hele USA i et grid på 10×10 km og fulgt CO2-koncentrationerne gennem døgnet over en treårig periode. Samtidig har NASA en satellit på vej med det formål at måle koncentrationerne ovenfra, så USA vil snart CO2-mæssigt være særdeles veldokumenteret.

Så mangler der bare, at USA, som i dag står for omkring 25% af verdens CO2-udledninger, får taget hul på den gennemgribende omstruktureringsproces, som skal til for at udvikle et USA uafhængigt af store olietilførsler.

I forbindelse med projektets fremlæggelse er der frigivet en video med animationer af databasen, hvor man kan se CO2-koncentrationernes variation med dags- og årsrytmer, højdeprofiler lokalisering af kraftværker, industri, beboelse, vejnet osv. (se nedenfor).

‘Revolutionary’ CO2 maps zoom in on greenhouse gas sources, 4:53 min. YouTube video.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Steve Tally: ‘Revolutionary’ CO2 maps zoom in on greenhouse gas sources, (pressemeddelelse) Perdue University 07.04.2008.

Lloyd Alter: Vulcan Project: The Breath of a Nation, Trehugger.com 08.04.2008.

Project Vulcan, Perdue University.

CO2 emissionskort i høj opløsning.

Share