Havstigninger maskeret af dæmninger

10. april 2008

De omfattende opstemninger af vand i forbindelse med etableringen af næsten 30.000 vandkraftanlæg verden over har i stor udstrækning maskeret havstigninger op igennem det 20. århundrede.

Siden 1930 er havene steget med 16 cm. Forskere fra Taiwan har netop beregnet omfanget af disse opstemninger, som viser, at havoverfladen ville være steget med yderligere 3 cm siden 1930, hvis ikke de i alt 10.800 km3 vand var blevet opstemmet.

Disse opstemninger har IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, ikke medregnet i deres klimamodel. Havstigningerne har således siden 1930 været vurderet omkring 20% for små i IPCCs bereginger af konsekvenserne af de stigende udledninger af drivhusgasser.

De seneste år er udbygningen af vandkraftanlæg næsten gået i stå, da det ofte indebærer store landskabelige omkostninger. Derfor må man formode, at havstigningerne fremover vil øges.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Anna Barnett: Dammed sea rise, Nature.com 27.03.2008.

Chao C.F. et al.: Impact of Artificial Reservoir Water Impoundment on Global Sea Level, Science 13.03.2008 (abstract).

Share