NASA-forskere varsler havstigninger på op til 75 meter

10. april 2008

James Hansen, leder af NASAs Goddard Institute for Space Studies og en af verdens førende klimaeksperter, advarer i et netop udgivet paper om, at de hidtidige beregninger af konsekvenserne af de øgede udledninger af drivhusgasser er fejlagtige.

Baggrunden for disse udmeldinger er analyser af havbundsprøver, der afslører CO2-koncentrationen for millioner af år tilbage i tiden.

Den nuværende CO2-koncentration i atmosfæren er på 385 ppm. De hidtil strengeste klimamålsætninger har sigtet mod at CO2-koncentrationen ikke må overstige 550 ppm. Men dette vil ifølge NASAs nye beregninger give en temperaturstigning på 6° C og ikke blot 2° C som hidtil antaget.¹

James Hansen har hidtil advokeret en maksimal CO2-koncentration på 450 ppm. Men de nye beregninger indikerer, at selv ved stabiliseringen af CO2-udledningerne på dette niveau vil al indlandsisen på Antarktis efterhånden smelte – hvilket på langt sigt vil kunne medføre vandstigninger på op til 75 m.

“If you leave us at 450 ppm for long enough it will probably melt all the ice – that’s a sea rise of 75 metres. What we have found is that the target we have all been aiming for is a disaster – a guaranteed disaster,” siger James E. Hansen til The Guardian.¹²

Han mener derfor på baggrund af de nye beregninger, at vi er nødt til at stile mod et CO2-niveau i atmosfæren på blot 350 ppm, eller noget lavere end i dag.

Dette er også baggrunden for, at James Hansen for nylig langede hårdt ud efter de danske planer om at bygge kulfyrede kraftværker i Tyskland. Hvis vi vil klare klimakrisen, skal der ikke bygges flere kulkraftværker, som ikke kan indkapsle CO2-udledningerne 100%, og de eksisterende kulkraftværker skal udfases hurtigst muligt.

En havstigning på 75 m vil sætte størstedelen af Danmark under vand. Hvis NASAs nye beregninger er rigtige, står vi derfor overfor nødvendigheden af en langt hurtigere og mere radikal opbremsning en hidtil antaget og en situation, hvor alle midler til CO2-reduktion må bringes i spil.

indlæg oprettet af Jens Hvass

James Hansen and Makiko Sato: Global Warming: East-West Connections, NASA Goddard Institute for Space Studies and Columbia University Earth Institute 2008 (pdf).¹

Ed Pilkington: Climate target is not radical enough – study, The Guardian 07.04.2008.²

Thomas Djursing: Nasa: Verden regner forkert – temperaturen stiger seks grader, Ingeniøren 08.04.2008.

Magnus Bredsdorff: Nasas førende klimaforsker: Stop dansk kulkraft i Tyskland, Ingeniøren 29.01.2008.

Share