Økologi er godt for de sultende

28. april 2008

Ét er, at en seniorrådgiver ved Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet, Henning Otte Hansen, kan mene, at Økologi er skidt for de sultende – det er i sig selv rystende og viser lidt om, hvor langt ind i vores vidensopbygning, det kemiske landbrugs livstruende tanke- og handlemåde er nået. Men at Politiken blot viderebringer den slags ureflekteret kan næsten kun være for at lokke frådende kommentarer frem – det har de i hvert fald fået i overmål (se kommentarer).

Efterfølgende har man da også bragt en artikel: Økologi kan fordoble fødevareproduktion, hvoraf det fremgår, at økologiske dyrkningsmetoder mange steder i U-landene ville kunne to- eller tredoble afgrøderne.

Selv hvis konventionelt landbrug snævert set kan producere lidt flere kilo pr. arealenhed, så er det med meget store omkostninger til kunstgødning og pesticider, som af både klima- og sundheds- og bæredygtighedsmæssige grunde skulle forbydes på stedet. Det konventionelle landbrug er CO2-mæssigt langt mere problematisk end de økologiske dyrkningsformer og i længden ødelæggende for jordens frugtbarhed og de omkringliggende landskaber.

Selv hvis vi producerede lidt flere grøntsager herhjemme ved at opgive økologien, kom det jo ikke fattige mennesker i andre dele af verden til gode. Problemet er, at de ikke har råd til at købe maden, blandt andet fordi danske grise – og på det seneste også vores køretøjer – har langt mere købekraft end dem.

Samtidig er sundhedsværdien af det konventionelle landbrugs produkter stadig ringere – engelske undersøgelser viser, at næringsindholdet på 75 år er faldet mellem 25-75% i en række typiske afgrøder, og midtvejsresultater fra store EU-undersøgelser viser, at økologiske produkter gennemgående har markant højere næringsindhold end konventionelt dyrkede produkter. Hvis man kunne indregne de mange udgifter til afbødning af bivirkninger ved det konventionelle landbrug, ville det kort sagt være en rigtig dårlig forretning, også på kort sigt.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Økologi er skidt for de sultende, Politiken 24.04.2008.

Shida Chayesteh: Økologi kan fordoble fødevareproduktion, Politiken 24.04.2008.

Christian Villesen: Økologiske varer kan være CO2-syndere, Information 28.04.2008.

Niels Halberg: Økologi er godt for klimaet, Økologisk Landsforening 28.04.2008.

Jonathan Leake: It’s not the fruit it used to be… The Sunday Times 08.04.2004.

Magnus Bredsdorff: Forskere skærer igennem: Økologi er sundere, Ingeniøren 30.10.2007.

Vegetables Without Vitamins, LE Magazine Marts 2001.

Share