Min bil kører på algesuppe

29. april 2008

Det er efterhånden ved at stå klart, at biobrændstof til biler giver næsten uoverstigelige problemer, så længe det fremstilles af fødevarer eller på arealer, som med fordel kunne være brugt til fødevareproduktion. Problemets omfang fremgår med al tydelighed af en artikel i Ingeniøren i fredags: Dyrk alger og giv dem saltvand – så skal I få masser af biobrændstof. Det fremgår heraf, at hvis det nuværende amerikanske transportbehov skulle dækkes fuldt ud ved biobrændstof fremstillet af majs, så ville det kræve et majsareal på omkring 2 millioner km², hvilket svarer til det meste af det amerikanske prærieland eller cirka 45 gange Danmarks areal.¹

På den baggrund er det indlysende, at hvis alle verdens biler, fly og skibe pludselig skal til at drives med biobrændstof, så vil det give et enormt pres på verdens begrænsede opdyrkelige areal.

Heroverfor har forskere ved Taxas University udviklet en genmodificeret blågrønalge, som kan levere råmaterialet til biobrændstof på blot det halve areal – hvilket stadig er ganske meget. Men man mener i løbet af få år at kunne komme op på 17 gange højere produktion pr. arealenhed. Og så begynder det at ligne noget, som der kan blive plads til uden drastiske konsekvenser for fødevareproduktionen, ikke mindst fordi produktionen med fordel kan foregå på arealer, som er for tørre til almindelig dyrkning.¹

Tilsvarende har man ved University of California, Berkeley, arbejdet med genmodificerede alger som kilde til brintproduktion. Ved at udvikle typer med mindre klorofyl (grønkorn), kan lyset fordele sig i større væskemængder og dermed øge den daglige vækst. Ud over en olie, som minder om sojaolie, kan man ved særlige næringsforhold fremme algernes brintudvikling. Foreløbig er man i stand til at ændre 5% af fotosyntesen til brintproduktion. Den dag 50% af fotosyntesen går til brint vil det give en høst på 40 kg brint pr. acre pr. dag, og dermed en fremstillingspris, som kan konkurrere med benzin. Men man regner med at det vi tage endnu fem års udviklingsarbejde.²

Jim Sears begyndte for tre-fire år side at dyrke alger i plasticposer. Han har grundlagt firmaet Solix Biofuels i Colorado, som er langt fremme med algebaseret biobrændstof. Det interessante ved algedyrkningen er, at CO2-koncentrationerne i atmosfæren ikke er høje nok til at give optimale vækstvilkår. Derfor kommer fremtidens alge-biobrændstofplantager naturligt til at ligge nær kraftværker og andre CO2-kilder, hvor algerne direkte kan omsætte indfanget CO2 frem for at prøve at deponere det i underjordiske lagre. Solix’ første produktionsenhed får således CO2 tilført fra et stort gæringsanlæg ved et bryggeri i Fort Collins, Colorado.³

Et godt billede på, at det ikke kun er fantaster, som tror på algesuppe som brændstof, er, at et firma som Shell er hovedaktionær på et stort biobrændstof-forsøg på Hawaii.

I Danmark har man for tiden et projekt i gang ved Aarhus Universitet, hvor man undersøger muligheden for at lave biobrændstof af makroalger som søsalat, hvor man gennem gæringsprocesser vil udvinde bioethanol. Samtidig undersøger man mulighederne for at restprodukterne fra ethanolproduktionen kan bruges i biogasanlæg, til jordforbedring, som fodertilskud eller lignende.

Under optimale lys- og næringsforhold kan de små en-cellede alger fordoble deres vægt på et døgn. Og hvor for eksempel oliepalmer har et maksimalt olieindhold på omkring 20%, kan de specialudviklede alger komme op på 50% olieindhold – samtidig med at de kan dyrkes på hustage, i ørkener og en lang række ellers uopdyrkelige steder frem for som nu at æde sig ind på klodens regnskovsarealer. Selvom første generation biobrændstof har vist sig at være noget nær en katastrofe, kan vi således i løbet af få år stå med muligheder for at reducere CO2-udslippene fra transportsektoren radikalt gennem algebaseret biobrændstof.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Kent Krøyer: Dyrk alger og giv dem saltvand – så skal I få masser af biobrændstof, Ingeniøren 25.04.2008.¹

New Source for Biofuels Discovered by Researchers At The University of Texas at Austin, University of Texas at Austin 23.04.2008.

Prachi Patel-Predd: Hydrogen from Algae. Genetically modified algae could be efficient producers of hydrogen and biofuels, MIT Technology Review 27.09.2007.²

Amanda Leigh Haag: Pond-Powered Biofuels: Turning Algae into America’s New Energy, Popular mechanics, 29.03.2007.³

David Ehrlich: Shell to grow algae for biofuel, Cleantech.com 12.12.2007.

Anders Frølund: Stort potentiale i biobrændstof fra havet, Aarhus Universitet 22.06.2007.

Share

én kommentar

  1. Tommy von Pein kommentarer:

    GØR TRANSPORT BÆREDYGTIG indenfor få år – det TJENER ALLE PENGE PÅ
    og vi slipper for en masse CO2 og all den anden forurening, støj og stress.
    Se http://www.21st-cc.dk. Jeg søger folk og firmaer der vil gå med i færdigudviklingen af dette og en række andre øko opfindelser.

    Vi kan IKKE vente på staten, det er helt op til os selv at ændre verden til det bedre.

Der er i øjeblikket lukket for kommentarer.