5. maj 2008 arkiv

Klimabevægelsen demonstration 17. maj

5. maj 2008

Lørdag den 17. maj kl. 13.00 holder Klimabevægelsen demonstration. Så mød op og være med til at markere, at klimaforandringer er et vigtigt politisk emne for danskerne, og at vi ønsker systematisk handling fra politikerne, nu!

Demonstrationen udgår fra Kongens Nytorv og bevæger sig langs Frederiksholms Kanal til Rådhuspladsen.

“Stop klima-katastrofen. Vi vil, vi kan og vi skal,” hedder det på plakaten. “Løsningerne findes: Mere vedvarende energi, bedre kollektiv trafik, energineutralt byggeri, mere økologisk landbrug!”

I en tid, hvor Danmark skal være vært for det store klimatopmøde i 2009, hvor Kyoto-aftalens afløser skal være klar til underskrivelse, og der er stærkt brug for, at de rige lande viser vejen til det CO2-netrale velfærdssamfund, er det direkte pinligt, at danske politikere tilsyneladende har tænkt sig at stille op med et CO2-regnskab, hvor vores udledninger på det seneste har været stigende. Der skal klare beslutninger til om radikale reduktioner i de danske CO2-udledninger nu!

Send oplysningerne videre til alle i dit netværk. Og har du mulighed for det, har Klimabevægelsen brug for hjælp til at få plakater og løbesedler ud, så alle får en chance for at være med. Se mere på Klimabevægelsens hjemmeside om forberedelserne til demonstrationen.

Demonstrationen bakkes op af en række andre danske miljø-organisationer, som også ønsker og arbejder for en mere ambitiøs klimapolitik, foreløbig er det Noah, Levende Hav, Organisationen for vedvarende energi (OVE), Natur og Ungdom, Øko-net, KlimaX.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Læs baggrundsteksten (pdf).

Se ruten (pdf).

Se plakaten (pdf).

Share

Seacology og CO2-kompensation

5. maj 2008

flydende marked på Solomon-øerne

For nylig fik jeg via MySpace en meddelelse fra Seacology, en hjælpeorganisation, som jeg har fulgt gennem en årække, som har specialiseret sig i at støtte bevarelsen af oprindelige folkeslag og deres livsgrundlag på øsamfund over alt i verden. Af meddelelsen fremgik det, at man nu kunne tilbyde carbon-offsetting, formidling af projekter til CO2-kompensation.

Hvis man for eksempel flyver til Thailand, producerer det så og så mange ton CO2, som man gennem offsetting kan kompensere for ved at finansiere projekter, som reducerer en tilsvarende mængde CO2.

Siden 1991 har Seacology gennemført et stort antal små projekter, som har beskyttet regnskovsområder og andre oprindelige biotoper mod ødelæggende anvendelse. Det kan være aftaler med fiskelandsbyer om at lade truede skildpadder yngle i fred på bestemte kyststrækninger mod at hjælpe med etableringen af rent drikkevand osv. Eller det kan være en landsby, som har fået påbud om at lave en ny skolebygning, hvor eneste løsning er at sælge den fælles urskov til ophugst, selvom den oprindelige livsforms livsgrundlag herved ville gå tabt for evigt. I sådanne situationer kan Seacology gå ind og finansiere skolebygningen mod at landsbyen vedgår en bevarende aftale om bevarelse af området i en årrække.

Et indonesisk projekt fra 2007 er helt karakteristisk for Seacologys arbejdsmåde: I to landsbyer på øen Karakelang har man indgået aftale om at opføre henholdsvis en børnehave og en lille medicinsk klinik mod at landsbysamfundene etablerer og respekterer et regnskovsområde på 25 hektar i minimum 20 år (se om projekterne i Ensem og Niampak).

Listen over sådanne små Seacology-projekter, som på én gang er med til at sikre eksistensen for oprindelige befolkninger og biodiversiteten i øsamfundenes ofte enestående flora og fauna, er lang (se oversigt over Seacology Island Projects). Seacology arbejder udelukkende på landsby-niveau, hvor man gennem et nøje lokalkendskab og en ‘noget for noget’-strategi for små beløb har opnået store resultater.

Læs mere »

Share