23. maj 2008 arkiv

Tunge lastbiler ud af det centrale København

23. maj 2008

Ritt Bjerregård og Klaus Bondam har fremlagt forslag om, at lastbiler over 18 ton fremover ikke må køre i Københavns centrale bydele. Det er et meget velkomment forslag, for disse køretøjer er alt for store til de gamle bydeles snævre, tæt befærdede gaderum, og der er uforholdsmæssigt mange ulykker omkring dem. Fra 2002-2006 blev således 12 cyklister dræbt ved højresvingsulykker i København. Yderligere har udstødningen fra disse dieselkøretøjer en væsentlig del af ansvaret for de flere hundrede årlige for tidlige dødsfald på grund af den ultrafine partikelforurening.

Forslaget har vakt harme i transportbranchen og Dansk Industri, og argumentet har lynhurtigt været, at det vil give flere kørte kilometer og dermed større CO2-udledninger. Isoleret set er det måske også tilfældet. Men at få de store køretøjer bort fra det centrale København vil gøre det meget mere trygt at være cyklist i det centrale København, og CO2-gevinsten ved at endnu flere fremover tager cyklen frem for bilen burde rigeligt kunne opveje, at lastbiltrafikken fra containerhavnen i Nordhavnen fremover bliver sendt ud på Ring 2. Den nuværende containerhavn ligger ikke særlig smart. På sigt vil det derfor kunne lette meget, om containerhavnen blev flyttet til ydersiden af Amager med direkte tilkørsel til motorvejsnettet og Øresundsbroen.

Læs mere »

Share

Højt CO2-niveau bag bisamfunds kollaps?

23. maj 2008

I et tidligere indlæg, Bier i fare, har jeg været omkring et fænomen, CCD, ‘Colony Collapse Disorder’, hvor hele bisamfund bryder sammen i et omfang, som vi ikke har set tidligere. I USA er der ifølge de seneste opgørelser en tilbagegang på hele 36,1% i forhold til året inden – den i særklasse største tilbagegang på et enkelt år. Bierne har længe været presset af det industrielle landbrug, men det er ifølge biavlerne som om at noget andet er på spil. Og ingen ved endnu med sikkerhed, hvad som ligger bag.

Men på Treehugger.com fremlægger Russ George fra Ecorestoration Foundation i dag en hypotese om grunden til CCD. Videnskabsfolk har i 80 år vidst, at CO2 er med til at regulere biernes adfærd. Når CO2-koncentrationerne stiger blot få procent i bistaderne, går arbejderbierne i gang med at ventilere med deres vinger for at øge luftskiftet i bistadet, så der igen komner mere ilt. Denne refleks giver fuld mening, så længe der er tale om en lokalt forhøjet CO2-koncentration fra biernes egen aktivitet. Men i den udstrækning de forøgede CO2-koncentrationer er et grundvilkår i luften udenfor, bliver reaktionsmønsteret skæbnesvangert. Ifølge artiklen flyver bierne, hvis CO2-koncentrationen ikke falder efter de udmattende ventilationsforsøg, enkeltvis bort for at ofre sig for helheden. Dette passer med beskrivelsen af CCD-bistader, hvor der er masser af mad til kommende generationer, men de voksne bier har forladt boet.

Læs mere »

Share

Sure oceaner I

23. maj 2008

I klodens CO2-kredsløb har verdenshavene en vigtig rolle i at afbalancere med atmosfæren, og havene har i løbet af de sidste 200 år optaget mere end 500 milliarder ton CO2, eller omkring en tredjedel af vores produktion i perioden. Men dette er ikke uproblematisk. CO2 sænker langsomt havenes ph-værdi, og det er kommet dertil, at det er på grænsen til at ætse koralrev og skaldyrs beskyttende skaller.

Forskere har længe antaget, at den absorberede CO2 sank ned på dybt vand, men nye undersøgelser foretaget af PMEL (Pacific Marine Environmental Laboratory) langs hele den amerikanske Stillehavskyst viser, at store strømningsmønstre over tid igen fører dette forsurede vand op mod overfladen og ind over kontinentalsoklerne, hvilket kan få radikale følger for havets liv (se kort nedenfor). Selv hvis vi i dag stoppede yderligere CO2-tilførsler, ville vi i de kommende 50 år se ph-værdien falde langs kysterne, efterhånden som vand fra dybderne cirkulerer forbi.

Læs mere »

Share