Gigantisk svensk vindmøllepark i Kattegat

29. maj 2008

Den svenske regering har netop givet grønt lys for opførelsen af en gigantisk havvindmøllepark på Stora Middelgrund mellem Anholt og Kullen, i et område med 15-30 m vanddybde. Planerne er at opføre 108 vindmøller på hver 8 MWh. Navhøjden vil blive 127 m og med en vingediameter på 145 m vil møllernes vingespidser nå 200 m over havet.

Størrelsesmæssigt er der således tale om et kvantespring, idet de man indtil i dag kun har enkelte forsøgsmøller i størrelsesordenen 5-6 MWh, og de nu største møller i produktion er på 3 MWh. Møllerne på Middelgrunden ud for København er til sammenligning blot 2 MWh og møllerne på Lynetten 0,5 MWh. Der har da også været rejst tvivl, om man vil være i stand til som planlagt at få møllerne klar til 2011.

Møllerne kommer til at ligge helt op til den danske grænse – den røde linje på kortet, som krydser Stora Middelgrund. I dokumentationsmaterialet på Universal Winds hjemmeside kan man se billeder af vindmølleparken set fra fastlandet. Fra spidsen af Kullen regner man med, at sigtbarheden kun 40 dage om året vil være så god, at de kan ses (se billedet ovenfor). Til forskel fra landplaceringerne burde det således ikke give anledning til protester eller bekymringer om landskabsødelæggelser.

Stora Middelgrund ligger cirka 30 km fra Anholt, 40 km fra Gilleleje og 60 km fra Grenå.

Stora Middelgrund vil ved færdiggørelsen blive verdens største havvindmøllepark, og med 3 TWh vil det betyde en fordobling af den svenske vindkraft-kapacitet. Møllerne vil producere elektricitet svarende til omkring 10% af det danske el-forbrug, og man kunne ønske sig, at et dansk konsortium fortsatte udbygningen på den anden side af grænsen, så Stora Middelgrund med tiden blev til Store Møllegrund.

I projektets tekniske rapport bliver det anslået, at Stora Middelgrund vil reducere det svenske CO2-udslip med 1-2,5 mio. ton pr. år.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Projekt Stora Middelgrund, Universal Wind Offshore AB hjemmeside.

Projekt Stora Middelgrund, teknisk beskrivelse (21 Mb pdf).

Kattegat oversigtskort (pdf).

Kent Krøyer: Dansk ekspert tvivler på svenske planer om gigant-møller, Ingeniøren 28.05.2008.

Kent Krøyer: Svenskere vil opføre verdens største vindmøller i Kattegat, Ingeniøren 28.05.2008.

 

Share