Indlæg tagged med The Guardian

Sure oceaner IX

6. juli 2009

Sammen med Manchester International Festival har The Guardian her i weekenden haft samlet et internationalt panel af klimaeksperter i Manchester, hvor de har fremlagt og diskuteret tyve radikale klimaløsninger. De tyve projekter vil blive samlet i en The Manchester Report, som vil blive fremlagt forud for COP15 i København.

Mange af forslagene kredser omkring vedvarende energi – hvilket selvsagt er uomgængeligt vigtigt for at kunne erstatte den nuværende afbrænding af fossile brændstoffer. Men hvis vi skal have atmosfærens CO2-koncentration tilbage under 350 ppm – den er nu 389 ppm og stiger med 2 ppm pr. år – er det ikke nok at mindske udledningerne. Det kræver, at vi udvikler teknikker, som kan trække CO2 ud af atmosfæren og lagre CO2. Der spekuleres derfor i disse år i udviklingen af CCS-teknologier – Carbon Capture Storage.

Ikke mindst er der store forhåbninger til CCS-projekter, som gør os i stand til at videreføre kulafbrændingen uden at sætte klodens klimabalance over styr. Men lige nu virker det ikke sandsynligt, at vi bliver i stand til noget, som bare minder derom inden for de første to årtier. De eneste pålidelige CCS-teknologier, som vi lige nu har til rådighed, er systematisk at øge vegetationsmængden og muldjordskvaliteten over alt på kloden.

Blandt forslagene fra Manchester er der flere såkaldte geoengineering-projekter, som for eksempel at lade i hundredvis af skibe konstant sejle rundt på verdenshavene for at sprede skyer at fint forstøvet havvand. Det skulle øge skydannelsen dertil, at det kunne køle kloden.

Et andet af forslagene kommer fra Tim Kruger, som har fået den idé, at man ved at putte brændt kalk i havet kan løse to problemer samtidig. Cquestrate kalder han det, og Kruger har pli nok til at præsentere sin idé som open source – at det ikke er noget, som en gruppe aktionærer skal være milliardærer på.

Læs mere »

Share

Engelske vælgere: Klima vigtigere end økonomi

2. juli 2008

The Guardian offentliggjorde i dag en opinionsundersøgelse, som viser, at engelske vælgere finder håndteringen af klimaudfordringen vigtigere end håndteringen af den økonomiske udvikling: “When asked whether tackling the environment or the economy – given global economic problems – should be the government’s priority, 52% said the environment and 44% said the economy. That contradicts the widespread assumption that environmental issues are seen by voters as a luxury to be put aside in tough economic times.”¹

Tilsvarende var 63% for grønne afgifter, som kunne hjælpe til at mindske klimabelastende adfærd, hvor kun 35% var imod.

Det er en meget glædelig udmelding fra de engelske vælgere, som synes at have mere mod end deres politikere til at se i øjnene, at hvis ikke vi håndterer klimaudfordringen resolut og konsekvent, kommer vi om få år til at stå med helt anderledes graverende økonomiske problemer – og værre endnu med en række problemer, som selv nok så mange penge ikke kan købe sig fra.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Julian Glover: Climate more urgent than economy, say voters, The Guardian 02.07.2008.¹

Se undersøgelsens grunddata (pdf).

Share