Biobrændstof hovedårsag til fødevarekrise

5. juli 2008

Majsmark foran Byron Genrating Station, et bioethanol-værk i Illinois, USA

Der har været adskillige forsøg på at bagatellisere biobrændstoffets betydning for den nuværende fødevarekrise, og for eksempel den amerikanske regerings vurdering har været, at det medvirkede med under 3% til den samlede fødevarekrise. Men The Guardian kunne i går rapportere, at hele 75% af fødevarekrisen ifølge et internt dokument fra Verdensbanken er udløst af øget efterspørgsel på biobrændstof.¹ Dette ligger på linje med en engelsk rapport, som er under offentliggørelse, som konkluderer, at produktion af biobrændstof har en signifikant rolle i den nuværende fødevarekrise.²

Det, som i udgangspunktet skulle have været til gavn for det globale miljø, har således vist sig at være en endog meget dårlig idé, som ikke bare samlet har øget CO2-udledningerne, dels fordi ødelæggelsen af regnskovsområder i troperne for at efterkomme produktionen af biobrændstof har medført langt større CO2-udledninger end biobrændstoffet har sparet, dels fordi den hastigt voksende efterspørgsel på biobrændstof lægger beslag på en stadig stigende del af klodens produktive landbrugsarealer, hvilket har kastet verden ud i en regulær fødevarekrise, som i fattigere dele af verden har langt mere katastrofale følger end vi oplever herhjemme. Det vurderes således, at den fødevarekrise, som produktionen af biobrændstof har udløst, har ført til at yderligere 100 millioner mennesker i dag sulter.

I betragtning af, at over en tredjedel af den amerikanske majsproduktion og over halvdelen af den europæiske produktion af vegetabilske olier går til biobrændstof, virker det nærmest naivt, at politikere fortsætter med at bagatellisere og fornægte problemstillingen.

På EU-plan et det vedtaget, at benzin fra i år skal indeholde 2,5% biobrændstof, 5% i 2010 og 10% i 2020. Hvis ikke dette skal føre til, at størstedelen af vore produktive landbrugsarealer går til at mætte forbrændingsmotorer, er det uomgængeligt vigtigt, at al videre anvendelse af biobrændstof bliver baseret på kilder, som ikke fremstilles på nu produktive landbrugsarealer. Det kunne være affaldshåndtering (som brugt fritureolie) eller det kunne være baseret på algeproduktion, som kunne foregå i biologisk set lavproduktive ørkenområder.

Se tidligere blog-indlæg: Sultne motorer, Biobrændstof en økologisk katastrofe samt Min bil kører på algesuppe.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Aditya Chakrabortty: Secret report: biofuel caused food crisis, The Guardian 04.07.2008.¹

Julian Borger and John Vidal: New study to force ministers to review climate change plan, The Guaridan 19.06.2008.²

Thomas Djursing: Verdensbanken skærer igennem: Biobrændstof skyld i fødevarekrise, Ingeniøren 04.07.2008.

Share

2 kommentarer

 1. Jens Hvass kommentarer:

  Det fremgår i dag af en artikel i Ingeniøren, at Verdensbanken endnu ikke har barslet med nogen rapport, som fastslår, at biobrændstof er 75% skyld i fødevarekrisen. Men en rapprot er under udarbejdelse, og der cirkulerer i den forbindelse interne papirer. Verdensbanken vil dog hverken be- eller afkræfte de 75%.

 2. Jens Hvass kommentarer:

  Efter The Guardians afsløring af, at Verdensbanken havde et internt dokument under udarbejdelse, hvoraf det fremgik, at den omfattende dyrkning af biobrændstof var skyld i 75% af den seneste tids voldsomme stigninger i fødevarepriserne, blev det dementeret, at en sådan rapport overhovedet eksisterede.

  Men nu har The Guardian fremskaffet dokumentet og lagt det ud på nettet. Og det konkluderer ikke overraskende, at den omfattende dyrkning af biobrændstof var skyld i 75% af den seneste tids voldsomme stigninger i fødevarepriserne.

  EU er da også i mellemtiden gået i gang med at genoverveje planerne om gradvist at trappe indholdet af biobrændstof i benzinen op til 10%. I lyset af de seneste rapporter om de negative konsekvenser for fødevarepriserne burde man prioritere udviklingen af andengenerations biobrændstof, som kan fremstilles af spildprodukter og råvarer tilvejebragt på nu uproduktive arealer.

  Aditya Chakrabortty: Exclusive: we publish the biofuels report they didn’t want you to read, The Guardian 10.07.2008.

  Donad Mitchell: A note on Rising Food Prices, (internt notat) Verdensbanken 08.04.2008 (pdf).

Der er i øjeblikket lukket for kommentarer.