Australien år 2100

5. juli 2008

Professor Ross Garnaut, klimarådgiver for den australske regering, fremlagde i går Garnaut Climate Change Review, en 537 sider lang klimahandlingsplan, som indeholder et tankevækkende scenario for Australien for år 2100, hvis ikke der bliver igangsat gennemgribende ændringer i allernærmeste fremtid. Australien synes at være det at de udviklede lande, som står overfor de voldsomste konsekvenser af klimaforandringerne, og scenariet fremmaner et dystert billede af et land med flere tusinde døde hver sommer fra et bagende varmt sommerklima og en befolkning på flugt fra stigende verdenshave og voldsomme storme langs kysterne, hvor langt de fleste nu bor.

Murray-Darling-bassinet i det sydøstlige Australien, Australiens i dag frugtbare landbrugsområde 20 gange større end Danmark, vil i år 2100 være tæt på at være opgivet som landbrugsland på grund af stadig mere udbredt tørke, mens Murray-Darling-floden i worst case-scenariet vil være næsten tørlagt og høstudbyttet være blot 3% af i dag.

Den omfattende tørke vil have stor konsekvens for biodiversiteten, og The Great Barrier Reef, verdens største system af koralrev, som strækker sig mere end 2.000 km langs den australske østkyst, vil i år 2100 være dødt. Alt i alt et skræmmende billede, som man kan håbe kan få Australien sporet ind på en CO2-neutral kurs.

Garnaut Climate Change Review rummer langt mere end klima-scenariet. Den er en omfattende analyse af klimasituationen og de tiltag som er under opbygning for at kunne håndtere klimaudfordringen globalt. De centrale afsnit udgøres af en omfattende analyse af og køreplan for indførelsen af et CO2 kvotesystem for Australien. Rapportens mål er da også at kvalificere den politiske beslutningsproces for det australske kvotesystem med påbegyndelse i 2010. Vedtagelsen er i bedste fald på plads i løbet af denne måned.

Australien har været meget sen til at tilslutte sig Kyoto-aftalen – og til overhovedet at vågne til klimaudfordringen. Med 25 ton CO2 pr. indbygger pr. år ligger Australiens CO2-udslip blandt de højeste i verden, på højde med det amerikanske og omkring 2,5 gange det europæiske gennemsnit. Så der er virkelig meget at gå i gang med. Professor Garnaut advarer da også om, at der skal tages fundamentalt fat, med CO2-reduktioner på mindst 80% inden 2050, og at det værste der kunne ske var, at man iværksatte en stribe småændringer, så man tilsyneladende gjorde noget, uden at det løser det fossile samfunds grundlæggende strukturelle problemer.

Og han giver dermed et alt for præcist portræt af situationen ikke bare i Danmark, men i de fleste lande horisonten rundt. Det er endnu alt for få lande i verden, som har fået vendt kurverne og arbejder sig målrettet videre fra den totale afhængighed af fossile brændstoffer.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Garnaut Climate Change Review, Final Version September 2008 (pdf).

Peter Hatcher: Australia must lead climate fight, Sydney Morning Herald 04.07.2008.

Stephanie Peatling: 2100, a climatic odyssey, Sydney Morning Herald 05.07.2008.

Phillip Coorey & Stephanie Peatling: Australia’s harsh reality: adapt or perish, Sydney Morning Herald 05.07.2008.

Chris Hammer: Act now or face disaster, Garnaut report warns, Sydney Morning Herald 05.07.2008.

Tim Colebatch: All spin aside, here’s the inconvenient truth, The Age 05.07.2008.

 

Share