Mindre partikelforurening fra skibsfarten fra 2010

12. juli 2008

Det seneste nummer af Acid News rummer en række artikler om IMO, International Marine Organization, som efter mange års forhandlinger (man fristes til at skrive forhalinger) endelig er gået ind på at reducere udledningen af ultrafine partikler.

En vigtig grund til, at IMOs Marine Environment Protection Committee efter 15 års massivt pres endelig er gået med til at regulere sine udledninger, er en rapport, som her i foråret påviste, at partikelforurening fra skibsfarten på verdensplan medfører omkring 60.000 årlige for tidlige dødsfald, og at dette tal ville stige til 84.000 i 2012, hvis ikke der bliver grebet ind (se tidligere blog-indlæg: Renere skibsolie kan redde titusindvis af liv og Skibsfarten producerer dødelig partikelforurening).

Skibsfarten bruger typisk en tyk og snavset restolie fra raffinaderierne med et svovlindhold på helt op til 4,5% som frigives til atmosfæren ved forbrænding med alvorlige følgevirkninger for miljø og sundhed. Som del af aftalen vil svovlindholdet i skibsfartens olie blive nedtrappet gradvist, fra 3,5% i 2012 til 0,5% i 2020. Der vil således gå nogle år, før virkningerne af denne regulering slår generelt igennem.

Der findes dog allerede særlige områder, Emission Control Areas, som blandt andet omfatter de danske farvande, hvor svovlindholdet allerede i dag ikke må overskride 1,5%. Her vil kravene blive skærpet til 1,0% fra 2010 og til 0,1 % fra 2015. Dette vil give en markant forbedring af luftkvaliteten i Øresundsregionen.

Aftalen giver samtidig skærpede krav til udledningen af NOx (kvælstofilte), som også er et stort problem ved skibsmotorernes forbrænding. Set i forhold til udledningstal for år 2000 skal nye skibe nå en reduktion på 11-16% i 2011 og en reduktion på 80% i 2020, hvilket vil kræve implementering af partikelfiltre eller udviklingen af alternativer til de fossile brændstoffer. Men IMO er blevet stærkt kritiseret for, at aftalen ikke rummer NOx-begrænsninger for allerede eksisterende skibe.

Acid Rain fremlagde i 2005 et scenario for skibsfarten i de europæiske farvande, som viste, at en overgang til en olie med blot 0.5% svovlindhold ville kunne reducere SO2-udledningerne med tre fjerdedele i 2010. Samtidig beregnede man, at de økonomiske fordele langt oversteg udgifterne.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Christer Ågren: Praise where it is due, Acid News no. 2, 2008.

Christer Ågren: Agreement by IMO to curb shiping emissions, Acid News no. 2, 2008.

Christer Ågren: High costs linked to pollution from ships, Acid News no. 2, 2008.

Cost-benefit analysis of using 0.5% marine heavy fuel oil in European sea areas, Acid Rain 2005 (pdf).

Christer Ågren: Profitable to reduce sulphur in fuels, Acid News 1 2005.

Share