Stor dansk havvindmøllepark på vej

6. august 2008

Det fremgår i dag af Ingeniøren, at man er tæt på enighed om en stor dansk havvindmøllepark mellem Djursland og Anholt, og at Folketinget regner med at kunne træffe den endelige beslutning senere i denne måned. Der er stadig uenighed om størrelsen – oppositionen var indstillet på en kapacitet på 600 MW mens regeringspartierne talte om blot 200 MW – men man synes at sigte på en kapacitet på 400 MW, eller i alt 100 møller med en effekt på hver 4 MW.¹

Det er glædeligt, at der endelig sker noget i Danmark på vindkraft-området. Og man kunne ønske sig, at man i planlægningen af den kommende havvindmøllepark tænkte lidt fremsynet med dimensionering og føring af kabler osv., så man havde en plan for udbygning af vindkraft i Kattegat, som kunne være med til at Danmark fik vendt sin CO2-kurve, så vi endelig kunne demonstrere markante fald i de danske udledninger af drivhusgasser.

DR Nyheder kalder den kommende vindmøllepark for verdens største, og det er den måske også i forhold til de nu eksisterende havvindmølleparker. Men svenskerne har planer om at lave en 800 MW vindmøllepark på Stora Middelgrund, sydøst for Anholt, som skulle stå færdig i 2011 med 108 8 MW vindmøller (se Gigantisk svensk vindmøllepark i Kattegat).

 

Her ser man de to lokaliteter mellem Djursland og Anholt, som ifølge Energistyrelsens rapport om lokalisering af danske havvindmølleparker hver kan rumme mølleparker med en kapacitet på 200 MW.²

 

Energistyrelsens rapport anbefaler en udbygning i syv forskellige områder, hvor placeringen ud fra en række forskellige parametre er optimal. Der er mange bindinger til havs, skibsruter, fremtidige broforbindelser, naturbeskyttelsesområder, og generelt har man søgt placeringer, som er minimum 20 km fra land.²

Energistyrelsens rapport fremhæver syv områder med plads til i alt 23 havvindmølleparker à 200 MW som værende særligt egnede. Det betyder ikke, at der ikke kan opstilles vindmøller andre steder, men alene udbygningen af disse placeringer vil give en kapacitet på 4.600 MW, hvilket svarer til omkring halvdelen af Danmarks nuværende el-forbrug.²

En udbygning i den størrelsesorden vil virkelig ændre strukturen i dansk energiforsyning. Og med en så stor andel af den samlede energiforsyning fra vindenergi bliver vigtigt at udvikle gode lagringssystemer, så energien fra stormende dage kan gemmes til de stille dage.

Som man kan se af skemaet herover, giver den nu valgte placering mellem Djursland og Anholt den billigste pris pr. produceret kWh, selvom vindhastighederne på stedet – og dermed effekten af den enkelte mølle – er lidt lavere end ved placeringer i Vesterhavet.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Kent Krøyer: Politikerne er enige: 100 nye havvindmøller skal stå ved Anholt, Ingeniøren 06.08.2008.¹

Claus Kaae-Nielsen: Kæmpe vindmøllepark ud for Djursland, DR Nyheder 05.08.2008.

Thomas Djursing: Regeringen: Vi bygger ny havmøllepark og forhøjer støtten, 22.06.2008.

Steffen Nielsen (Ed.): Havvindmølleudvalgets lokaliseringsforslag, Energistyrelsen 2007 (pdf).²

 

Share

én kommentar

  1. Vindmølleparker på hver side af Anholt — Anholtbloggen pings back:

    […] det danske projekt på Ingenøren’s hjemmeside (august 2008 og maj 2009) eller hos Agenda21 (august 2008). Man kommer ikke til at se møllerne fra land, hedder det sig, men mon ikke de bliver synlige fra […]

Der er i øjeblikket lukket for kommentarer.