8. august 2008 arkiv

Arbejde er en aktivitet, ikke et sted …

8. august 2008

Stillet overfor de globale klimaudfordringer kan vi drømme om den definitive løsning, som med et slag vender udviklingen mod den globale overophedning: tredje generations biobrændstof, fjerde generations kernekraft, fissionsreaktoren, billige solceller, CO2-støvsugere og CCS-teknologi for ren kulafbrænding. Men der vil gå fra adskillige til rigtig mange år, før de kan få nogen markant betydning, og sandsynligvis vi løsningen aldrig blive blot en enkelt faktor, men en sum af mange et meget stort antal enkeltindsatser. Uden på forhånd at afskrive disse muligheder er det derfor vigtigt at se på, hvad vi kan gøre med de værktøjer, vi har til rådighed her og nu.

WWF Canada har på den baggrund udarbejdet en rapport, Innovating toward a low-carbon Canada, hvor man undersøger muligheder for CO2-reduktioner blot gennem at bruge allerede kendt teknologi bedre, først og fremmest inden for telekommunikation. Dette leder til seks anbefalinger (se nedenfor), som på kort sigt anslås at kunne reducere CO2-udledningerne med 20 mio. ton pr. år, og på lidt længere sigt (2020) 36 mio. ton pr. år.

Canadas indbyggertal er omkring seks gange større end Danmarks, så det svarer i dansk skala til besparelser på 6 mio. ton pr. år. Det får således ikke vores nuværende udledninger på 50 ton pr. år til at forsvinde, men det er endda en markant besparelse på et relativt afgrænset felt. Det viser potentialet i at analysere, hvordan vi klimamæssigt med velkendte velafprøvede mider kan gøre det, som vi gør hver dag, langt smartere. Rapporten beskriver således en sum af indsatser, som er umiddelbart gennemførlige, hvor det ikke er økonomien, men vores forståelse af situationen, som står i vejen for dens gennemførelse.

I forbindelse med den første anbefaling, om at etablere en tele-arbejdskultur, faldt jeg prompte for udsagnet “Arbejde er en aktivitet, ikke et sted …” . Det rummer et vist mål af klarsyn.

De seks anbefalinger er:

Læs mere »

Share

Flere skybrud i vente

8. august 2008

I de seneste dage har vi oplevet regnskyl, som i deres voldsomhed har været alt andet end blid sommerregn. Og at dømme efter en ny undersøgelse, som i går blev præsenteret i Science,¹ kan vi i de kommende år forvente mere fra den kant, ikke mindst i det tropiske bælte.

På baggrund af 20 års satellit-data fra NASA påviser undersøgelsen en markant sammenhæng mellem stigende temperaturer og nedbørens voldsomhed.

Med det varmere klima vil luften naturligt indeholde mere vanddamp, og dette leder til større og voldsommere udladninger, med deraf følgende større risiko for oversvømmelser, ødelæggelse af afgrøder osv. Undersøgelsen indikerer samtidig, at voldsomheden øges hurtigere end hidtil formodet i de anvendte klimamodeller.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Richard P. Allan & Brian J. Soden: Atmospheric Warming and the Amplification of Precipitation Extremes, Science 07.08.2008 (pdf).¹

Roger Highfield: Extreme rainstorms will rise by 10 per cent by 2050, Telegraph 07.08.2008.

Evan S. Benn: UM study: Global warming brings more rainfall, Miami Herald 07.08.2008.

Andrew C. Revkin: Tropical Warming Tied to Flooding Rains, New York Times 08.08.2008.

David Biello: Climate Change Equals Stronger Rains, Scientific American 08.08.2008.

Share