Danmark klarer ikke EUs grænseværdier for partikelforurening

16. september 2008

Det fremgår i dag, at Miljøminister Troels Lund Poulsen har opgivet at overholde EUs grænseværdier for luftkvalitet for 2011 og vil have tidsfristen for kravene udsat til 2015. Det er særlig de skærpede grænseværdier for den fine partikelforurening (PM2,5) og NO2, som volder problemer.

Ifølge Politiken kommer det bag på Miljøministeren, at vi har fået flere biler. Dette er et helt absurd udsagn på baggrund af, at man i en årrække har nedprioriteret den kollektive trafik samtidig med at man intet har gjort for at dæmme op for et stadig mere omfattende transportforbrug via vejene til godstransport og privat pendling. Og Miljøministeren kunne blot have skimmet infrastrukturkommissionens nylige rapport, som forudsiger en stigning i trafikmængden på vejene frem mod 2030 på 70-90% for at forvisse sig om, at trafikken i disse år er voksende. Fra 1995 til 2005 fik København så mange nye biler, at de parkeret i forlængelse af hinanden kræver 150 km kantsten. Og problemet er, at de ikke bliver holdende.

Skulle man hjælpe Miljøministeren med tiltag, som kunne bringe os vel under EUs grænseværdier, er der masser at gøre. Man kunne starte med at fjerne befordringsfradraget eller gøre det afhængigt af, at der var 3 eller fire i bilen til og fra arbejde. I stedet kunne man give skattefradrag for miljøvenlige køretøjer, partikelfiltre og tiltag, som styrker hjemmearbejdet, for blot at nævne nogle få oplagte tiltag, som kunne stimulere mere hensigtsmæssige transportmønstre. Og så kunne man tage fat på den stærkt tiltrængte, gennemgribende opjustering af den kollektive transport, som ville gøre, at det ikke bare var samfundsøkonomisk og klimamæssigt fordelagtigt, men også en daglig glæde for vi borgere.

Problemerne med partikelforureningen findes først og fremmest i de største byer. Miljøministeren kunne her bruge de netop iværksatte Miljøzoner langt bedre. Alene ved at stramme reglerne, så også taxier og små varebiler kom ind under miljøzonekravene, og der kom partikelfiltre på alle dieselkøretøjer, som bevægede sig i miljøzonerne, ville man sandsynligvis kunne komme under EUs grænseværdier inden 2011.

Hvis vi så tog os sammen og afbestilte IC4-togene, som med deres dieseldrift virker teknologisk forældede allerede inden leveringen, og fik de danske jernbaner 100% elektrificeret, ville endnu en vigtig kilde til byernes partikelforurening kunne stryges af listen. Fik vi samtidig strammet alvorligt op på kravene til skibsfarten ned gennem Øresund, ville endnu en af de store kilder være elimineret.

Stadig vil der være mere ultrafin partikelforurening i byluften end ønskeligt, og her kunne man passende indlede en systematisk byforgrønnelse i en bred zone langs de store trafikkorridorer. Man ved ikke præcist, hvor meget det hjælper. Men planter har generelt absorberende og støvbindende egenskaber, og for eksempel engelske computermodeller viser, at en fordobling af ‘the urban canopy’ kan mindske partikelforureningen med 25%.

Så hvis viljen vartil stede, var der masser af muligheder for at nedbringe luftforureningen markant – og det vel at mærke tiltag, som i stor udstrækning også ville have en positiv klimaindvirkning. Vi må således fordre af Miljøministeren, at han tager vores sundhed anderledes alvorligt. Som det er nu, dør der hvert år langt flere af den ultrafine partikelforurening, end ved trafikuheld.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Mads Nyvold: Miljøminister kryber omkring EU-krav til partikelforurening, Ingeniøren 16.09.2008.

Andreas Antoni Lund: Minister: Vi vidste ikke, der kom flere biler, Politiken 16.09.2008.

 

Share