Drop kødet én gang om ugen

17. september 2008

Drop kødet en gang om ugen, lyder det fra ingen ringere end lederen af FNs klimapanel IPCC, Rajendra Pachauri. Hans opfordring kommer på baggrund af, at vores husdyrhold – og særlig den industrielle kødproduktion – er en af de helt store udledere af drivhusgasser. På verdensplan står husdyrhold for 18% af de samlede udledninger af drivhusgasser, hvor den samlede trafik, til vands, til lands og i luften, kun står for 13%. Ud over at det i den industrialiserede del af verden ville have positive konsekvenser for sundheden, ville man ved en reduktion af kødspiseriet således relativt enkelt kunne begrænse en af de største kilder til udledninger af drivhusgasser.

En ugentlig kødfri dag kan synes som en beskeden opfordring, men Pachauri, som selv er vegetar, har fået på puklen for hans forslag. Der skal ikke røres ved vores vaner, og vores politikere er stadig er totalt berøringsangste overfor at fortælle os hvad vi udmærket ved, at det vil kræve gennemgribende ændringer af vores nuværende levevis at gøre noget effektivt overfor den globale opvarmning.

Ikke mindst i den rigeste del af verden spiser vi stadig større mængder animalsk føde, men også et land som Kina omsætter en stor del af sin nyvundne rigdom i kød på bordet. Tidligere på året blev det beregnet, at hvis amerikanere blev vegetarer, ville det kunne reducere hver eneste amerikaners årlige CO2-udledninger med 1,5 ton pr. år, eller mere end udledningerne pr. person i de fleste fattige lande (se tidligere blog-indlæg: Eat Less Meat og Another Inconvenient Truth).

Der findes en form for balanceret landbrug, hvor rotationsdrift mellem planteafgrøder og græsning gør husdyrholdets gødning til en vigtig ressource. Her vil man kunne reducere en stor del af drivhusgasserne ved selve produktionen. Men stadig indeholder drøvtyggernes bøvser store mængder metan. Blandt andet japanske forskere har eksperimenteret med kosttilskud, som kunne nedbringe disse afgasninger fra køernes fordøjelse. I England har man eksperimenteret sig frem til en foderblanding, som medsætter metan-udslippene med 20%.¹ Og i Australien har man beregnet, at man ved at erstatte får og kvæg med kængurukød ville kunne reducere drivhusgasserne fra husdyrholdet med omkring en fjerdedel.²

Stadig ville det lette presset på fødevareproduktionen, om vi i den industialiserede verden reducerede vores forbrug af animalske fødemidler markant. Hvor verden vil kunne brødføde omkring 60 mia. vegetarianere, døjer den i dag med at brødføde 6 mia. kødspisere. Så hvad Pachiuri burde have sagt var nok nærmere: Drop kødet 5 dage om ugen.

indlæg oprettet af Jens Hvass

More brickbats than bouquets for Pachauri after meat eating remark, Thaindian 09.09.2008.

Will going vegetarian help save the world? The Economic Times 10.09.2008.

Give up meat for a day a week: climate expert, The Sydney Morning Herald 09.09.2008.

Bryan Walsh: Meat: Making Global Warming Worse, Time Magazine 10.09.2008.

Colin Fernandez: Everyone should have one meat-free day a week to tackle climate change, says UN, Mail Online 08.09.2008.

Graham Harvey: Steaks are high, The Guardian 08.09.2008.

Julie Jowitt: UN says eat less meat to curb global warming, The Observer 07.09.2008.

Valerie Elliott: Wind of change on farms as cows help to save the Earth, Times Online 08.09.2008.¹

Jørgen Steen Nielsen: Klimaleder: Vi må hjælpe politikerne, Information 08.09.2008.

Michael Perry: Kangaroo farming would cut greenhouse gases: study, Reuters 08.08.2008.²

Share