Al Gore: Climate Reality Project

18. september 2011

14. september søsatte Al Gore med sit Climate Reality Project en omfattende serie af events kloden rundt. Hvis man ikke lige stod klar til at følge begivenhederne 7 PM i hver af verdens tidszoner, så er det muligt efterfølgende at se dem – eller blot at se highlights fra dem – fra denne side.

Det giver ikke mening at høre samme præsentation 24 gange, og det har givet heller ikke været Al Gores mening. Men der er noget fantastisk i på denne måde at understrege, at dette er et globalt problem, som kalder på en global løsning. Men efter hver af præsentationerne, som varer omkring 40 min., følger en cirka 20 min. sekvens, hvor en lille gruppe taler om klimaforandringer ud fra forskellige erfaringer rundt omkring i verden. Her får man forskelligheden og kompleksiteten i projektet forærende. Og for hvert af de 24 steder verden rundt er der lavet en lille 4-5 min. sekvens med highlights fra præsentation og efterfølgende samtale.

Indimellem er det meget stærke udsagn, som komme frem, som da Rodne Galicha, som stod for præsentationen fra Solomon-øerne, i den efterfølgende samtale giver denne indtrængende hilsen til de rige lande: “Her fra Det Sydlige Stillehav, [på vegne af] verdens sydlande: Vi behøver ikke jeres penge. Hvad vi behøver, er retfærdighed – at I reducerer jeres [CO2-]udledninger.”

I en introducerende video siger Al Gore: “Across the globe, cataclysmic weather events are occurring with such regularity that it is being called a ‘new normal.’ But there is nothing normal about it.” Det er denne nye virkelighed, Gore søger at trække op i 24 Hours of Reality. Om det lykkes er en anden sag, men han ønsker at markere, at klimaspørgsmålet er afgjort. At der finder en global opvarmning sted, og at der ikke er nogen videnskabelig tvivl om, at den er et resultat af menneskets aktiviteter, herunder først og fremmest den stadig mere omfattende afbrænding af fossile brændstoffer. Hver dag ledes der 90 mio. ton CO2 ud i atmosfæren. Det er måske naivt at forestille sig, at det ikke i længden vil have nogen indflydelse.

Det katastrofale i klimaforandringerne er således stærkt understreget i præsentationerne, ikke i en fjern og kun måske kommende akopalyptisk fremtid, men i de konkrete forandringer, som vi kan erfare som virkelighed omkring os lige nu. I USA har samtlige amerikanske stater i juli i år sat nye varmerekorder, verden rundt synes oversvømmelserne, stormene, nedbøren, skovbrandene og tørken voldsommere end nogensinde. I sin introduktion og perspektivering går Al Gore meget direkte i kødet på lobbyisterne og klimaskeptikerne med deres velfinansierede pseudovidenskabelige referencer og målrettede tvivlsstrategi. Vi er meget langt fra antydningens kunst.

På den måde er det ikke nogen smuk fortælling, ikke nogen kosmisk beruselse ved vores opvågnen til den globale bevidsthed, men en smertelig erkendelse af, at mange og stærke interesser er aktivt imod at vi tager konsekvensen af stærke forandringer i den virkelighed, som udfolder sig omkring os. Gore bruger igen og igen parallellerne til tobaksindustrien, som i årtier var i stand til at sløre, hvor livsforkortende og usundt det er at ryge. Blot er der, når det gælder klimaet, så uhyggeligt mange flere, som er direkte afhængige af indtjening fra den fossile industri, eller har en dagligdag, som man ikke lige kan overskue uden stadige fossile tilførsler.

På The Guardian har Leo Hickman indledt en diskussion, om Gore med sit Climate Reality Project er en hjælp eller et problem for klimasagen. Med så stærke meninger og så mange professionelle støjsendere på banen kan sådanne spørgsmål ikke behandles meningsfuldt i et online forum. Men med sin kloning af sig selv i foreløbig 24 nye stemmer jorden rundt, har Al Gore nået et skridt videre i forhold til selv at rejse jorden tynd med sin præsentation, som han gjorde det i årene efter An Inconvenient Truth. Og med 8,6 mio. besøgende på hjemmesiden allerede det første døgn ser ud til, at det kan lykkes denne gang at få budskabet rundt uden at manden følger med.

Se tidligere blogindlæg: Climate Reality Project 14. september, The Carbon President, Al Gore: Al elektricitet fra vedvarende energikilder om ti år, Al Gore: New thinking on the climate crisis, Al Gores tale ved overrækkelsen af Nobels fredspris, Esmans verden: Al Gore og Al Gore: 15 ways to avert a climate crisis.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Ronald Brownstein: Extreme Weather: For Once, Al Gore’s Excellent Timing, National Journal 17.09.2011.

Brad Knickerbocker: Is Obama dragging his feet on environmental issues to get reelected? The Christian Monitor 16.09.2011.

Umair Irfan: Gore Takes Climate Change Slide Show Around the World in 24 Hours, New York Times 16.09.2011.

Andrew Freedman: Taking it to the Extreme: 2011’s Off the Charts Weather and Climate Stats, Climate Central 15.09.2011.

Leo Hickman: Is Al Gore now a help or hindrance to the global warming cause? The Guardian 15.09.2011.

Andrew Rewkin: Seeking Reality on Climate, New York Times (DotEarth) 15.09.2011.

Mark Memmiot: Al Gore: It’s An Honor To Be Attacked On Climate Change, NPR 14.09.2011.

Share