Aigamo – integreret risdyrkning og andehold

15. februar 2012

Den japanske bonde Takao Furuno har på sin risfarm på Kyushu dyrket økologisk siden 1978, og igennem 25 år har han eksperimenteret med at holde ænder sammen med risene.

Ænderne rører ikke risplanterne, men deres snadren i de overrislede rismarker holder ukrudt og skadedyr nede, samtidig med at det ilter vandet og mindsker det lys, som når bunden. Så når ællingerne udsættes på det rigtige tidspunkt, kan man klare sig uden at luge, og helt uden pesticider. Ændernes ekskrementer udgør samtidig den perfekte gødning, hvor mængden vokser med planterne, så ved at kombinere risdyrkning med ande-hold kan man op imod fordoble risudbyttet samtidig med at udgifterne til den kemiske bekæmpelse af ukrudt og skadedyr bortfalder.

Mae-wan Ho beretter fra et besøg hos Takao Furuno: “The ducks are not the only inhabitants of the paddy field. The aquatic fern, Azolla, or duckweed, which harbours a blue-green bacterium as symbiont, is also grown on the surface of the water. The azolla is very efficient in fixing nitrogen, attracting insects for the ducks and is also food for the ducks. The plant is very prolific, doubling itself every three days, so it can be harvested for cattle-feed as well. In addition, the plants spread out to cover the surface of the water, providing hiding places for another inhabitant, the roach [skaller], and protecting them from the ducks. In fact, the roach grows so well in the paddy that Mr. Furuno has not bothered to count them. What do the fish feed on? They feed on duck feces, on daphnia and other worms, which in turn feed on the plankton. The fish and ducks provide manure to fertilise the rice plants all through the growing season. The rice plants in turn provides shelter for the ducks.

The paddy field with ducks and all is really a complex, well-balanced, self-maintaining, self-propagating ecosystem. The only external input is the small amount of waste grain for the ducks, and the output? A delicious, nutritious harvest of organic rice, duck and roach. It is amazingly productive.”¹

Laura Miller beretter fra en forelæsning af Furuno-san i 2002: “Furuno’s method is called Aigamo, named after the small breed of duck he uses, a cross between a mallard drake and a domesticated species. Soon after rice is transplanted in flooded fields in June, two-week-old ducklings are added in fenced pens at a rate of about 100 ducklings per acre. The ducks eat weeds, weed seeds, insects, and other pests. Duck droppings provide plant nutrients, and their swimming activity increases rice growth.

‘It’s a very interesting phenomenon,’ he said, describing what he calls the ‘stimulation effect’ of duck activity around the young plants that leads to stockier stems. ‘The ducks actually change the way the rice grows.’

After rice is harvested, Furuno adds compost and plants wheat as a cover crop. He raises a variety of vegetables on each plot in the two succeeding years. He delivers vegetables, rice, duck meat, and other items, such as duck eggs and fish as they are available, to 100 families for about $25 a week.”²

Det er således interessant, at Furuno ikke bare producerer fundamentalt anderledes, men også videregiver sine produkter helt uden om moderne distributionssystem, hvor produkterne bliver mange gange dyrere, mindre friske og ikke mindst forbindelsen mellem producent og forbruger fortaber sig og afløses af marketing-spin. Vi ser i disse år en spirende interesse for at genoptage og genopdage sådanne forbindelser mellem by og land.

Furuno skrev i 2001 bogen The Power of Duck, udgivet af den australske permakultur-organisation. I 2002 blev han i New York udnævnt som Social Entrepreneur. Og hans metode har siden bredt sig i store dele af Sydøstasien, hvor man regner med at op imod 75.000 i dag anvender denne integrerede dyrkning af ris og ænder.  Til sammenligning har vi i dag omkring 3.000 landbrug tilbage i Danmark.

En bonde i Frankrig har siden 2006 eksperimenteret med ænder på sine rismarker, men det varer forhåbentligt længe, før vi kan dyrke ris i Danmark. Til gengæld er det at afløse en monokultur, som kræver voldsom indsats og ofte direkte kemisk krigsførelse at beskytte, med komplekse dyrkningssystemer, som indebærer en åbenhed overfor og udveksling med det omgivende økosystem, principielt noget vi skal frem – eller om man vil, tilbage – til igen også i Danmark.

Til udstillingen Hungry Planet lavede jeg en planche om det Veta la Palma – et tilsvarende eksempel på bæredygtigt dambrug i det sydlige Spanien. Jeg har hentet teksten ind i det forudgående blog-indlæg: Veta la Palma – bæredygtig akvakultur.

Mae-wan Ho: One Bird – Ten Thousand Treasures. How the Duck in the Paddy Fields Can Feed the World, ISIS – Institute for Science in Society.¹

Laura Miller: Duck power and a tale of success: From six acres to an ecosystem, Leopold Center for Sustainable Agriculture, spring 2002.²

Yas Mamemichi: Ducks in Rice Paddies under Spotlights, Detour Japan 2012.

Philippe Mesmer: Ducks replace paddy-field pesticides, The Guardian 24.01.2012.

Takao Furuno: The Power of Duck: Integrated Rice and Duck Farming, Tagari Publications of the Permaculture Institute,  Australia 2001.

 

Share