Donald Brown: Forbrydelse mod menneskeheden

24. august 2012


.
Donald Brown: Why The Climate Change Disinformation Campaign is So Ethically Abhorrent.

Donald A. Brown, som i dag forsker ved Widener’s Environmental Law Center, har lavet hjemmesiden Ethics and Climate om den etiske dimension af klimaspørgsmålet, som han ser som næsten fuldstændigt fraværende i vores nuværende håndtering af klimaspørgsmålet.

I introduktionen til Ethics and Climate skriver Brown: “Climate change must be understood essentially as a civilization challenging ethical and moral problem. It is an ethical problem because some people and nations more than others are responsible for causing this problem, the consequences to those who will be most harmed from climate change are potentially catastrophic, and those most vulnerable to climate change often can’t protect themselves from harsh climate impacts. Their best hope is that those causing the problem will respond to their ethical duties to reduce their greenhouse gas emissions to their fair share of safe global emissions.”

Ethics and Climate har på nuværende tidspunkt mere end 80 indlæg, som søger at inddrage den etiske dimension i klima-problematikken, heriblandt en serie på tre videoer, hvor Brown belyser klimafornægtelsen og den systematiske dis-informationskampagne, som ikke mindst i USA kører særdeles massivt i medierne.

Den første af de tre videoer (herover) ser på, hvorfor den fossile industri overhovedet finansierer denne misinformationskampagne, og hvorfor markeds-fundamentalisternes støtteorganisationer er “så etisk forkastelige.” Hans historiske gennemgang har næsten rettergangsagtig karakter, og han stiller da også ad flere gange spørgsmålet, om den bevidste forstyrrelse af verdenssamfundets erkendelsesproces, som gør, at vi igennem tre årtier, hvor vi kunne have handlet, blot har udskudt at gøre det, må betragtes som “crime against humanity.”

De to følgende videoer kan ses herunder:
.


.
The ethical abhorrence of the climate change disinformation campaign, Part 2.

I den anden video kommer Brown nærmere ind på, hvad der ligger bag klimafornægtelses-kampagnerne, og søger at afdække nogle af disse kampagners metoder. Brown er tilbagevendende omhyggelig med at sondre mellem en sund videnskabelig skepsis, som er vital for videnskabens udvikling, og på den anden side den kværnende dis-informationskampagne, som etisk set er dybt problematisk.
.


.
The Ethical Abhorrence of the Climate Change Disinformation Campaign, Part 3.

I den tredje video går Brown videre i afdækningen af det etisk forkastelige i misinformations-kampagnerne og afdækker en stribe almindeligt brugte fornægtelses- og misinformationstaktikker, heriblandt:

• Lying Or Reckless Disregard For the Truth
• Focusing On Unknowns While Ignoring The Knowns.
• Specious Claims Of “Bad” Science
• Creation of Front Groups
• Manufacturing Bogus Climate Science
• Think Tank Campaigns
• Misleading PR Campaigns
• Creation of Astroturf Groups (skabelse af falske græsrodsbevægelser)
• Cyber-bullying Scientists and Journalists

Brown slutter med at gentage, at den systematiske misinformation bør betragtes som “crime against humanity.” Vi behøver 1) en bevægelse, som diskuterer det etiske svigt, 2) at forfølge misinformationskampagnen ved internationale retsinstanser, og 3) at hjælpe befolkningen med at kunne skelne mellem den sunde videnskabelige afprøvningsproces og den etisk forkastelige, systematiske misinformation.

Donald A. Brown har i en årrække været en del af den amerikanske klimadelegation ved de internationale klimaforhandlinger (hvor han har repræsenteret EPA) og kender således problemerne med den manglende amerikanske indsats indefra. Han skrev i 2002 bogen: American Heat: Ethical Problems with the United States’ Response to Global Warming.

Browns hjemmeside er ikke specielt overskuelig, men man må tage hatten af for hans indsats for at belyse den moralsk-etiske dimension af fornægtelsen af klima- og bæredygtighedsudfordringen.

Scholar in Residence Donald Brown Focuses on Climate Change as an Ethics Issue, Widener Law 09.07.2012.

Donald Brown: Ethics and Climate.

Dette indlægs tre videoer er en kortere og lettere tilgængelig version af fire skrevne indlæg:

1) Ethical Analysis of the Climate Change Disinformation Campaign: Introduction to A Series Series, 04.01.2012.

2) Ethical Analysis of Disinformation Campaign’s Tactics: (1) Reckless Disregard for the Truth, (2) Focusing On Unknowns While Ignoring Knowns, (3) Specious Claims of “Bad” Science, and (4) Front Groups, 21.01.2012.

3) Ethical Analysis of Disinformation Campaign’s Tactics: (1) Think Tanks, (2) PR Campaigns, (3) Astroturf Groups, and (4) Cyber-Bullying Attacks, 10.02.2012.

4) Irresponsible Skepticism: Lessons Learned From the Climate Disinformation Campaign, 17.02.2012.

 

Share