CO2-koncentrationen når 400 ppm

16. maj 2013

I den forgangne uge listede atmosfærens koncentration af CO2 sig over 400 ppm. Det er ifølge iskerneboringerne det højeste niveau siden pilocæn-perioden, som ligger 3,2 og 5 millioner år tilbage. I pliocæn var verdenshavene 20-40 m højere end i dag. Det kommer ikke fra dag til dag, men vi står med udsigten til havstigninger på 1 meter eller mere i løbet af det 21. århundrede – og har allerede lagt i kakkelovnen til endnu mere. Havstigningerne blot vil accelerere i de kommende århundreder, hvis ikke den nuværende udvikling ændres allersnarest.

Havde det været rente-, kurs- eller gældsudviklingen, havde de 400 ppm været et glødende rødt tal, som ville give anledning til drastiske indgreb på stedet.

Nu er det “bare” klimaet, og med den nuværende handlingslammelse er der ikke megen oplevelse af sagens alvor at spore. Tværtimod søger man stadig verden rundt at anspore til mere vækst og udvikling – i enkelte tilfælde som grøn vækst, men ikke desto mindre en vækst, som stadig forfølger forestillingen om, at vi fortsat kan vokse og skaffe os mere materiel velstand.

Før industrialiseringen har atmosfærens koncentration af CO2 igennem det meste af menneskets udviklingshistorie ligget på omkring 280 ppm. Den har svinget lidt op og ned, og klodens selvregulerende systemer har kunnet holde koncentrationen på omtrentligt dette niveau gennem lang lang tid. Men menneskets afbrænding af fossile brændstoffer har hastigt ændret på dette. Set med historiens briller har koncentrationen været stort set konstant for siden industrialiseringens start at stige voldsomt. Det meste af det 20. århundrede har vi vidst, at den var gal – at det som lignede et kæmpe skridt frem for menneskeheden, var dybt problematisk, og på bare lidt længere sigt truede vores eksistensvilkår. Siden 70erne har ansvarlige politikere vidst, at den var alvorligt gal, og der har været forsøg på tiltag til at rette op på situationen – som den fossile industri dog indtil nu har haft held til at forpurre.

Verdens lande vedtog ved klimatopmødet COP15 i 2009 i København, at den globale klimaindsats måtte sikre, at atmosfærens niveau af CO2 ikke overstiger 450 ppm – de mest anerkendte klimamodeller siger, at det giver en omtrent 50% chance for, at den globale temperaturstigning ikke overstiger 2ºC i år 2100 sammenlignet med den præindustrielle situation. Men man har ikke fundet ud af, hvordan man vil opnå det, og hvilke lande, som skal reducere hvor meget for at nå dette mål. Og stadig er det ikke lykkedes at mindske udledningerne, og koncentrationen stiger med mere end 2½ ppm pr. år, så med den nuværende udvikling når vi 450 ppm i løbet af under 20 år. For nok er stigningerne standset i USA, og for EUs vedkommende er tallet faktisk faldende, men det skyldes til dels, at den mere energitunge produktion er flyttet til lande som Kina, og det kan langt fra opveje, at der år for år brændes stadig mere fossilt brændsel af i de store udviklingslande. Og hvor de hurtigt kan blive enige om, at de gamle industrilande skal reducere meget mere meget hurtigere, så er de selv meget utilbøjelige til at bøje af, før de har opnået en tilsvarende velstand.

For så vidt retfærdigt, hvis man overhovedet kan tale om rimeligt i den forbindelse, men principielt umuligt. For hvis alle verdens lande skulle gennemgå samme udvikling som de gamle industrilande, så vil det indebære et så stort et ressourceforbrug og en så stor klimabelastning, at det globale økosystem, som nærer os for længst ville være brudt sammen, og klimaudviklingen ville have passeret adskillige tipping points, hvorfra klimaforandringerne bliver selvaccelererende.

Selv hvis vi lykkes at bremse udviklingen inden 450 ppm er det kun begyndelsen. I 2008 fastsatte forskere fra NASAs klimaforskningsafdeling med artiklen “Target atmospheric CO2 …”, at vi for at langtidsstabilisere klimaet måtte tilbage til en koncentration på 350 ppm inden for en overskuelig årrække. Og på sig måske endnu længere ned. Det vil sige, at det ikke er nok at mindske udledningerne. Vi er nødt til at skabe byer, samfund og levemåder, som netto absorberer CO2.

Artiklen “Target atmospheric CO2” gav anledning til 350.org-bevægelsen, som gav anledning til etableringen af denne blog. Og skal man finde noget positivt i hele denne situation, så er det, at information i dag kan spredes virkelig hurtigt. De første drafts til artiklen kom i begyndelsen af 2008, og den endelige offentliggørelse først senere på året.

Alligevel var der på Earth Day i september 2009 350 ppm-aktioner i så godt som alle verdens lande. Og ved klimatopmødet i 2009 ønskede mere end halvdelen af alle verdens lande, at den nuværende målsætning på max 450 ppm/2ºC blev erstattet af en målsætning på 350 ppm og max 1½ºC global temperaturstigning. Det ville have krævet en hurtig opbremsning. Men de 350 ppm/1½ºC scenarier, som er lavet, kan laves for 1½-2% af verdens bruttonationalprodukt, eller det halve af, hvad vi i dag bruger (spilder) på militær.

Koncentrationen af CO2 har svinget gennem tiderne, men hvor før menneskets indgriben har været langsomme fluktuationer, hvor det selv når det gik stærkt tog 1.000 år for koncentrationen at stige 10 ppm, så tager det i dag blot 4-5 år. Det gør, at havene og vegetationen ikke når at fungere fuldt ud som buffer, og de biologiske systemer, som ellers har excelleret i en kolossal tilpasningsdygtighed, slet ikke kan nå at tilpasse sig. Så vores økosystemer står overfor at blive disintegreret, og IUCN vurderede på sin seneste biodiversitetskonference, at mere end 30% af verdens biodiversitet er truet.

Elizabeth Kolbert: Lines in the Sand, The New Yorker 27.05.2013.

Fen Montaigne: Son of Climate Science Pioneer Ponders A Sobering Milestone, Environment 360 14.05.2013.

Ed King: Figueres: 400ppm a sign leaders must address climate change, RTCC 14.05.2013.

Tim McDonnel & James West: We Just Passed the Climate’s “Grim Milestone”, Climate Desk 13.05.2013.

John Parnell: McKibben: 400ppm is a grim climate landmark, RTCC 13.05.2013.

FN: Verden er i ny CO2-farezone, (Ritzau) Politiken 13.05.2013.

Joe Romm: Climate Sensitivity Stunner: Last Time CO2 Levels Hit 400 Parts Per Million The Arctic Was 14°F Warmer! Climate Progress 12.05.2013.

Damian Carrington: Global carbon dioxide in atmosphere passes milestone level, The Guardian 10.05.2013.

Duncan Clark: Climate-warming gas in atmosphere passes 400ppm milestone, The Guardian 10.05.2013. 

George Monbiot: Climate milestone is a moment of symbolic significance on road of idiocy, The Guardian 10.05.2013.

James Gerken: Atmospheric CO2 Concentrations Surpass 400 PPM Milestone, Huffington Post 10.05.2013.

Sofie Buch Møller: CO2-koncentrationen i atmosfæren slår rekord, Politiken 10.05.2013.

David Biello: 400 PPM: Carbon Dioxide in the Atmosphere Reaches Prehistoric Levels, Scientific American 09.05.2013.

Jens Ramskov: CO2-koncentrationen i atmosfæren passerer milepæl på 400 ppm, Ingeniøren 03.05.2013.

Jørgen Steen Nielsen: Vor nye atmosfære: 400 ppm CO2, Information 02.05.2013.

Richard Monastersky: Global carbon dioxide levels near worrisome milestone, Nature 30.04.2013.

James Gerken: 400 PPM Atmospheric CO2 Levels Soon To Be Surpassed, Scientists Report, Huffington Post 29.04.2013.

John Parnell: CO2 level nears 400ppm climate milestone, RTCC 26.04.2013.

 

Share