Yasuní ITT opgivet

25. august 2013

14. august meddelte Ecuadors præsident Rafael Correa, at det enestående projekt, Yasuní-ITT, som blev forelagt i 2007, ville blive endeligt opgivet på grund af manglende opbakning fra verdenssamfundet, og at man nu ville gå i gang med at sælge koncessioner til udvinding af olie i området.

Med i tusindvis af dyre, fugle, plante- og insektarter er Yasuní-ITT måske det sted i verden, som har den højeste biodiversitet. Yderligere lever der stadig oprindelige indianerstammer i det mere end 9.000 km² store område, som endnu ikke har været i kontakt med den moderne civilisation. Så der er alle gode grunde til at bevare et enestående sted som dette og beskytte det mod civilisationens fremmarch.

Da Ecuador i 2007 fremlagde forslaget om, at man ville afstå fra at udvinde olien i området og bevare det som naturreservat mod en økonomisk kompensation, var det et spændende bud på en løsning på en situation, som vi kommer til at stå med igen og igen i de kommende årtier – ikke mindst efter at instanser som Verdensbanken og IEA har beregnet, at mellem to tredjedele og 80% af alle kendte forekomster af fossile brændstoffer skal forblive under jorden, hvis vi som verdenssamfundet vedtog i København i 2009 skal kunne holde atmosfærens koncentration af CO2 under 450 ppm.

For næste trin i denne tankerække er uvilkårligt spørgsmålet om, hvilke kriterier som skal gælde for valget af hvilke af disse fossile depoter, som kan udnyttes, og hvilke som skal blive i jorden? Her ville det være oplagt indledende at sige, at kul og tar sand, som har det dårligste klimaregnskab, burde blive i jorden, og at olieudvinding i særligt følsomme egne som de arktiske, eller i biodiversitetsmæssige hotspots som Yasuní-ITT skulle fredes. Til gengæld måtte verdenssamfundet finde en form for kompensation, som gjorde det acceptabelt for dem som måtte lade kullene og olien blive liggende i undergrunden, og prisen måtte betales af dem som fik lov at grave olien op.

Måske om 10 år vi som del af en global klimaaftale har en sådan mekanisme, som formår at håndtere udledningsaspektet, men Ecuadors forsøg med Yasuní-ITT ser lige ud til nu at gå i vasken.

Ecuadors forslag til verdenssamfundet i 2007 indebar, at man over 13 år fik udbetalt 3,6 mia. $ – eller rundt regnet halvdelen af de forventede indtægter ved olien – mod at lade de 840 mio. tønder olie blive liggende under Yasunís urskov (og bevare urskoven som naturreservat). Men indtil i dag er der kun kommet tilsagn til under 10% af beløbet, og kun 13 mio. (~4%) af beløbet var blevet betalt. I konsekvens heraf har præsident Correa taget initiativ til, at den fond som var oprettet under FN for at styre projektet, bliver opløst, og at der kommer gang i udlodningen af tilladelser til olieudvinding i området.

Det har været anslået, at hvis olien blev liggende tilbage under Yasuní-ITT, så ville det sikre atmosfæren mod 407 mio. ton CO2-udledninger fra afbrændingen af den udvundne olie og 800 mio. ton CO2 fra undgået fældning af regnskov – eller rundt regnet udledninger svarende til de samlede danske udledninger i 20 år, så ud over omstillings- og biodiversitetspotentialet er det et massivt klimapotentiale i et projekt Yasuní-projektet.

Lige nu tegner Yasuní-ITT således til at blive en stor idé, som verdenssamfundet ikke nåede at tage imod i tide.

Ryan Killackeys 13:30 min video Into the Heart of Yasuní kan ses via Yale Environment 360.

I løbet af ugen har der været store demonstrationer for bevarelsen af Yasuní i flere af Ecuadors større byer, og der er varslet massemobilisationer 27. august. Og der er stadig er håb for Yasuní-ITT. Hvis det lykkes at indsamle underskrifter fra mindst 5% af de stemmeberettigede, 584.000 af Ecuadors cirka 15 mio. vælgere, kan man fremtvinge en folkeafstemning. Og i går torsdag fremlagde en række miljøorganisationer og organisationer for oprindelige folkeslag et forslag til et referendum, hvis tekst lyder: “Do you agree that the Ecuadorean government should keep the crude in the ITT, known as block 43, underground indefinitely?”¹

I givet fald er der gode chancer for, at Correas beslutning bliver omstødt, for der er en meget stor interesse i befolkningen for, at Yasuní-ITT bliver bevaret. Yasuní-ITT er oprindelig et NGO-initiativ og har en massiv opbakning i befolkningen. Ved en tidligere opinionsundersøgelse støttede 90% af den ecuadorianske befolkning Yasuní-ITT-projektet, så Correas træk med at sælge ud af arvesølvet for at fylde en slunken statskasse ender forhåbentligt for Moder Natur, Pachamama, og bevarelsen af verdens biodiversitet med, at han bliver kastet ud i et protestvalg.

Correa har taget stærkt til genmæle og fremturet overfor miljøforkæmperne og hans politiske modstandere, at de er naive, og at fattigdom ødelægger naturen hurtigere end olieindustrien. Han siger i forsvar for sit træk, at man vil udvise den størst mulige forsigtighed ved den kommende olie-udnyttelse og stadig have 99% tilbage. Han har ligefrem truet med at lukke papirudgaverne af aviserne for på en gang at spare træer og al det nonsens om naturbevarelse.

Men når først der er lagt veje og rørledninger ind gennem urskoven, så kommer nybyggerne og skovhuggerne og støjen og lugtene. Så når først der går hul på bylden, så vil en række af de mest sårbare arter og økologiske nicher én for én forsvinde. Og banale infektionssygdomme vil med stor sandsynlighed gøre alvorligt indhug i de oprindelige stammefolk, som bebor området, som ikke har noget immunforsvar overfor selv de mest banale af vores sygdomme.

Det paradoksale er, at Ecuadors grundlov som en af de få inkluderer naturens og økosystemernes rettigheder, Pachamama. I det perspektiv er Correas beslutning endnu mere kortsigtet, men igen er det hans noværende politiske hovedmodstander Acosta, som sikrede, at naturens og økosystemernes rettigheder blev indskrevet i grundloven. Selv nu, hvor Correa har aflyst Yasuní-ITT-projektet, er der således lagt op til et ganske alvorligt slagsmål, om man kan tage hul på udnyttelsen af Yasuní-området, eller om man må give dette verdens måske rigeste økosystem dets ret til at leve uforsyrret videre sammen med nogle af verdens sidste

Samtidig har Ecuador masser af andre oliefelter, som endnu ikke er fuldt udnyttede – Yasuní-ITT udgør kun 20% af Ecuadors kendte oliereserver – så det virker let paradoksalt, at Correa tager det drastiske skridt nu. Og man kan håbe på, at der kun er tale om en raslen med sablen – at han i virkeligheden forventer, at verdenssamfundet med denne trussel går i realitetsovervejelser omkring det økonomiske i bevarelsen af Yasuní – og at det sker tidsnok inden COP19 i Warszawa til, at tingene måske kan nå at være i bevægelse inden den tid.

Med til billedet hører, at Correas modstander ved seneste præsidentvalg var Alberto Acosta, som var energiminister i Correras regering, da olien i 2007 blev fundet under Yasuní-ITT, og som fostrede ideen om at søge verdenssamfundets hjælp til at bevare Yasuní. Acosta, som brød med Correa, fordi magten så at sige steg ham til hovedet, advarede under valgkampen i februar i år om, at Correa ville opgive Yasuní-ITT-projektet, hvis blev genvalgt. “Correa takes credit for the ITT initiative outside of Ecuador. But in reality he doesn’t feel comfortable with it,” sagde Acosta til The Guardian: “He’s preparing to blame rich nations for not giving enough to make it work.”

Correa har da også klandret verdenssamfundet for, at Yasuní-ITT-projektet ikke er blevet ordentligt modtaget – i hvert fald har man ikke bare betalt uden videre. Der har heller ikke været den solide opbakning fra NGO-kredse, som et sådant projekt kunne fortjene – hvorfor er det for eksempel Keystone XL og ikke Yasuní-ITT, som 350.org har taget som hovedfokus? I udgangspunktet ville der være mere at vinde ved at få Yasuní-ITT etableret end ved at hindre en olieledning tværs over USA. For godt nok konfronterer Keystone XL de canadiske olieinteresser, men selv hvis Keystone XL forhindres, har man ikke sikret sig, at Albertas enorme mængder af tar sand forbliver i jorden. Hvis man derimod havde fået Yasuní-projektet på benene, så havde man haft et projekt, som på én gang løste en lang række problemer og kunne tjene til eksempel på, hvordan verden kunne håndtere problemerne med, at mer end tre fjerdedele af verdens ni dag kendte fossile forekomster, er nødt til at forblive i undergrunden, hvis vi skal have en chance for at holde den klimamålsætning på max 450 ppm / 2ºC, som verdenssamfundet vedtog ved klimatopmædet i København i 2009.

Om det er finanskrisen, som kom ind over, om det er manglende forståelse for betydningen af biodiversitetens bevarelse, om det er prisen, som var den forkerte, den måde projektet blev præciseret på, præciseringen af midlernes anvendelse eller garantien for, at olien ikke bare blev pumpet op efter de 13 år er svært at gennemskue – der er nok tale om en kombination af mange af disse forhold. Der var en overgang ansatser til mange donorer, men det største slag mod projektet kom nok, da Tyskland med en ny udviklingsminister i slutningen af 2010 annullerede sine planer om at støtte projektet med 60 mio. $ om året i 13 år. Visionen med den økonomiske kompensation var, at den skulle bruges til en sikring af naturreservatet og en omstilling af Ecuador til en økonomi baseret på vedvarende energi. Men hvor mange EU-lande individuelt gav tilsagn om støtte, så gjorde EU det klart, at man havde sympati med projektet, men ikke kunne acceptere projektets grundopstilling og hellere så en løsning gennem REDD+, de internationale klimaforhandlingers aftaler for bevaring af (regn)skov. For det var ikke nok til at sikre biodiversiteten at få garanti for, at olien ikke blev gravet op.

I slutningen af 2009 i tiden omkring COP15 i København var finansieringen tæt på at være på plads via en række europæiske lande, som tilsammen var rede til at bidrage med 1,7 mia. $, hvis de blev administreret af tredjepart, en FN-baseret fond. Men Correa afviste vilkårene, kaldte dem uacceptable, ydmygende og en trussel mod ecuadoriansk selvbestemmelse – og aflyste arrangementet. Og da han endelig accepterede fonden, kunne man som potentiel donor til Yasuní-ITT-projektet komme alvorligt i tvivl, om der var reelle hensigter, for ikke bare var der allerede lagt de første veje og olieledninger ud i området, 40% af Yasuní var lagt ud som koncessionsområder. Selvom Correa truede med at iværksætte en plan B (som indebar en fuld udnyttelse af Yasuní-områdets oliereserver), hvis ikke finansieringen faldt på plads inden 2011, så var han længe inden i gang med i et vist omfang at iværksætte olieudvinding i området.

Ifølge Wikileaks cables meddelte den amerikanske ambassadør i Ecuador, at repræsentanter fra Petroecuador, Ecuadors statslige olieselskab, samme dag som Yasuní-ITT-projektet i 2007 blev præsenteret for verden, søgte om visa for at kunne mødes med amerikanske investorer, som kunne være interesseret i at investere i udvindingen af olien i Yasuní-områdets tre felter, Ishpingo, Tambococha og Tiputini (ITT). Så en væsentlig del af problemet med at sikre finansieringen har været de meget tvetydige signaler fra ecuadoriansk side.¹²

Bill Twist fra The Pachamama Alliance skriver (i et svar til en engelsk journalist):

“I think the president’s decision is certainly unfortunate. However the failure of the plan was more the result of Ecuador’s execution than of the lack of the international community’s interest. The plan as proposed by Ecuador had holes in it that could have been fixed but for some reason weren’t.

Ecuador was never willing to actually commit to leave the oil in the ground. They were not willing to have a penalty with teeth in it if some future administration decided to exploit the oil.
The whole time Ecuador was trying to enroll international support they were also moving forward with plans for the 11th Round-oil exploitation of adjacent rainforest lands nearly 20 times the size of the Yasuní-ITT oil block.
And to top it off Ecuador was spending as much each year in subsidies that encourage fossil fuel use in the country as it was trying to raise in the Yasuní-ITT Trust fund. International donors that looked closely at the plan didn’t step up because the plan lacked integrity.

Each of these three problems could have been fixed, and in fact still could be.”²

Når man ser Correa for et par år siden præsentere Yasuní-ITT-projektet ved en forelæsning ved Milano School of International Affairs, så synes han stolt af projektet og virkelig at ville projektet (se den nedereste video i blog-indlægget Yasuní: Olieudvinding eller Naturparadis?). Så det er svært bare at se ham som skurk. Men det synes som om, at Ecuador qua sin evigt dårlige økonomi er blevet tvunget i armene på kinesiske långivere og økonomiske interesser, og ad den vej er blevet presset til at levere yderligere olie og olieudvindingsmuligheder. Ecuador har i de seneste år optaget betydelige kinesiske lån, og en del af prisen er, at kineserne har forkøbsret til 75% af den ecuadorianske olie.³ Det er dyrt at være fattig, og den politiske situation omkring projektet er præcist så blakket, som man kan forvente det i denne del af verden.

Martín von Hildebrand, lederen af Gaia Amazonas skriver om den nuværende situation: “As for Yasuní, I always felt the strategy had fundamental weaknesses and was a bad example of protected areas where biodiversity is only respected when and if the rest of the world pays. It’s blackmail. In the Colombian Amazon the protected areas are respected, there can be no mining, gas or oil exploitation. I believe that’s how it should be in all countries.”¹¹

På godt og ondt blev naturen og naturbevarelsen med Yasuní-projektet en handelsvare. Og ikke  den Pachamama og den naturens ret til at være i sig selv, som er grundfæstet i Ecuadors grundlov. Den kommende tid må vise, om Pachamama er så indskrevet i den ecuadorianske befolknings bevidsthed, at man er klar til at modsætte sig præsident Correa.

Måske den forestående folkeafstemning kan stoppe Yasuní-ITT-projektet og manifestere den seriøsitet overfor verdenssamfundet, som gør, at det på verdensplan enestående biodiversitetsmæssige overflødighedshorn Yasuní bliver bevaret for eftertiden uden ar og invalideringer fra “skånsom olieudvinding” og “bæredygtig skovhugst”.

Men opgaven er ikke let, at sætte grænser for menneskets fremfærd.

I den kommende tid vil jeg følge situationen og løbende sætte yderligere links op.

Update 30.08. – Ved en demonstration i Ecuadors hovedstad Quito  27. august er der tilsyneladende brugt gummikugler mod demonstranterne. Myndighederne afviser, men billeder derfra ser ganske drabelige ud. Efterfølgende er der blandt de involverede organisatitoner aftalt demonstrationer foran det equadorianske miljøministerium hver torsdag indtil Yasuní-ITT er sikret mod olieudvinding.

Update 04.09. – Alberto Acosta, som i sin tid var den ledende kraft i udviklingen af Yasuní-ITT-projektet, insisterer i dag i The Guardian på, at Correa må støtte op om sikringen af Yasuní-ITT frem for blot at bebrejde verdenssamfundet: “Rather than blame the international community, which has supported the initiative despite the Ecuadorian government’s inconsistencies, coherent and consistent government action was needed to support plan A – not to drill for oil instead. It is up to Correa to overcome the problems that he helped cause. He should have stayed committed to the initiative,” skriver Acosta: “Yasuní-ITT can still be achieved by civil society in Ecuador and around the world. We need other Yasunís too.”¹²

I det tidligere blog-indlæg Yasuní-ITT: Biodiversitet eller oliemilliarder? kan man høre Ivonne A-Baki fra Yasuní-ITT Initiative under COP18 i Doha fortælle om Yasuni-projektet. Og i blog-indlægget Biodiversitet IV – Yasuní: Olieudvinding eller Naturparadis? er der mere om Yasuní-områdets enestående biodiversitet og en række videoer om Yasuní-ITT-projektet.

Update 18.09. – Dette åbne brev er i dag afsendt til præsident Correa med underskrifter fra en lang række notabiliteter fra klima- og bæredygtighedsfronten, som Vananda Shiva, James Hansen og Naomi Klein:

HE Rafael Correa
President
Republic of Ecuador

Dear Mr. President:

As concerned academics and authors from many countries, we are writing in support of Ecuador’sinitiative to refrain from exploitation of the heavy crude oil of Yasuní-ITT.

Along with thousands of other world citizens, we look to the Yasuní-ITT initiative as a pioneering stepin the international struggle for a post-fossil-fuel civilization. We have been inspired by thedetermination of the Ecuadorian public to rejuvenate the initiative following your government’s recentdecision to abandon it.

Accordingly, we are extremely concerned at reports that your government is attempting to repress thevoices of the majority of Ecuadorians who continue to support the Yasuni proposal. We understand thatefforts are under way to block a public referendum on the question, that press freedom is beingcurtailed, and that students exercising their right of dissent are being threatened with expulsion fromtheir schools.

We will continue to follow the debate in Ecuador in hopes that a democratic solution to the questioncan be found, and that the proposal to leave petroleum in the ground in ITT, and to continue to respectthe rights of the indigenous peoples who live there, does not die.

Yours sincerely,

Det giver et godt rids af den anspændte situation. Det fremgår ikke direkte, men det synes at være Correas politiske hovedmodstander Acosta, som har organsieret henvendelsen til Correa.

I dag er der også meddelelse om, at Correa har indgået en aftale med nogle af de indianerstammer, som bor i Yasuni-området, som indebærer, at olieudvindingen kan udbygges. Så situationen eskalerer, og jo mere Correa når at få lovet olieselskaberne, jo sværere bliver det at få tilbagerullet de indgåede aftaler.

Lige nu ligger Yasunis redning i hænderne på det ecuadorianske folk. Men én ting er, at der er 80% af befolkningen, som ønsker Yasuní bevaret. En anden ting er, om det kan føre til, at Correa væltes – eller bare standses i sit forehavende – og Yasuní bevares.

Man kunne her ønske, at verdenssamfundet tog den potentielle destruktion af Yasuní mindst lige så alvorligt som borgerkrigen i Syrien.

Update 04.10. – I går vedtog Ecuadors parlament efter 10 timers debat at indlede olieudvinding i Yasuní ITT – hvilket bragte i titusindvis af mennesker på gaden. En absurd udvikling i en tid, hvor det står klart, at størstedelen af de nu kendte kul- og olieforekomster skal forblive under jorden, hvis vi skal undgå de voldsomste klimaforandringer.

Spørgsmålet er derfor nu, om en folkeafstemning kan dæmme op for udviklingen. 600.000 underskrifter vil kunne fremprovokere en folkeafstemning om bevarelsen af Yasuní. Hvis ikke det ad denne vej lykkes at bremse udviklingen, vil de givet blive forsøgt at føre sag for bevarelsen af Yasuní ud fra den equadorianske grundlov, der som noget ganske enestående i verden har indskrevet naturens rettigheder. Det burde i en situation som denne give basis for at få standset olieudvindingen, men med et forventet provenue fra olieudvindingen på omkring 22 mia. $ er det en svær beslutning at tage.

Update 13.11. – en artikel i Monbagay 11.11.2013  offentliggør en række luftfotos fra 2012, som med al tydelighed viser, at der allerede på det tidspunkt var anlagt veje ind gennem Yasuní-området til forberedelse af olieudvinding i området. Meget tyder således på, at Ecuador med Yasuní-projektet hele vejen igennem har sagt ét og gjort noget andet.

I en opfølgende artikel i Mongobay 13.11. siger Eugenio Pappalardo fra GeoYasuní, et center ved Padova-universitetet siger: “The Yasuní-ITT initiative has been a revolutionary plan on paper (and in the media), but a complete failure in the field.”

Pappalardo er hovedforfatter til et studie offentliggjort i PLOS One i juni i år, Uncontacted Waorani in the Yasuní Biosphere Reserve: Geographical Validation of the Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), som dels påpeger, at der er store grundlæggende problemer med (og manglende konsistens for) kortmaterialet for området, dels store vanskeligheer med overhovedet at opretholde kontrol med, at regler bliver overholdt i det store område, hvor infrastrukturen endnu er yderst sparsom, og de grænser, som er fastlagt for beskyttelseszonerne omkring de ukontaktede oprindelige stammefolk i området, ikke følger “naturlige” grænser som floder og sigtelinjer, og derfor er umulige at se (kontrollere og respektere) på stedet.

Update 06.12. – En auktionsrunde i sidste uge for rettigheder til olieudvinding gav det på en gang opløftende og deprimerende resultat, at interessen blandt verdens olieselskaber for at byde på retten til at udvinde olie fra Ecuadors urskov var så lille, at der slet ikke var den økonomi i udliciteringen af olieudvindingsrettighederne, som præsident Correa har brugt som undskyldning for at sætte Yasuní til salg – sandsynligvis godt hjulpet af, at alle interessenter blev mødt med demonstranter.

Retfærdigvis er der ikke tale om selve Yasuni-området, men om områder umiddelbart syd for. Men ingen, som har budt på de 13 olieudvindingsblokke, har kunnet være i tvivl om, at man ved at gå ind i olieudviningen i området ville have en moralsk dårlig sag med meget vanskelige arbejdsvilkår og konstante konfrontationer med NGOer og oprindelige folkeslag foran sig. I Ecuador har man blot været så snedig, at selvom et område ’tilhører’ en bestemt etnisk gruppe, så er selve undergrunden og dens mineral- og olieforekomster, den ecuadorianske stats. Correa er således i fuld gang med at sælge rettighederne til udvindingen i et område, som betragtes som de oprindelige folkeslags område – og helt uden de forudgående konsultationer, som er forudsat.

Der findes ikke noget enkelt kort, som viser alle de berørte forhold. Dette kort har nogen år på bagen, fra mens man stadig aktivt søgte at etablere en Yasuní Nationalpark – det stærkest grønne kort. Og som man kan se af dette kort, så er den nordlige del af Yasuní allerede for længst udliciteret som olieudvindingsområde. De 13 blokke, som nu er sat til salg, er i hovedtrækkene den nederste tredjedel af kortet herover, det let skraverede areal med signaturen “possible future development”.

Ifølge Eye on the Amazon kom der bud på 3 af de 13 olieudvindingsarealer. Det kinesiske Andes Petroleum bød på blok 79 og 83, mens Repsol Cuba (en underafdeling af det spanske Repsol) bød på blok 29. Blok 79 er tilholdssted for Kichwa- og Zápara-stammerne, blok 83 er Kichwa-, Zápara og Shiwiar-territorium, mens den sydlige del af blok 29 er Kichwa-territorium. Ved nordenden af blok 79 og 83 lever yderligere nogle af verdens sidste tilbageværende ukontaktede stammefolk. Ecuadors eget Petroamazonas har tidligere søgt at etablere et samrabejde med Enap Sipetrol SA (Chile) og Belorusneft (Hviderusland) om udviklingen af blok 28 (som også er Kichwa-territorium), men præsident Correa sagde efter den skuffende auktion, at Ecuador selv kunne forestå udvindingen.

Correas kunne på dette tidspunkt have konkluderet, at det det var dårlig timing – og at situationen skulle afklares langt bedre, før han gik videre. Han kunne ligefrem have resonneret, at det nok ikke ville føre noget godt med sig at fortsætte, når olieindustrien var så modstræbende som tilfældet var – alle de store selskaber har lugtet lunten med endeløse trakasserier med NGOer og internationale organisationer og har holdt sig væk. Men nej, i stedet skred han 4. december til nedlukningen af Fundación Pachamama, den nok vigtigste NGO i kampen for at bevare Yasuní og fastholde rettighederne for de oprindelige folkeslag. Så ikke bare står et af verdens vigtigste biodiversitetsreservater stadig med truslen om at blive ødelagt af olieudvinding, samtidig med at det vil forstyrre nogle af de sidste tilbageværende ukontantede naturfolk. Correa har i sin forfølgen af sin vilje lagt sig på kollissionskurs med de oprindelige folkeslag, og han er godt på vej til at sætte alle demokratiske principper over styr.

I min søgen efter informationer blev det i øvrigt klart, at Waorani-folket, hvis område er vist med en særlig gulgrøn på kortet herover, allerede i maj 2005 – før planerne om at ‘sælge’ Yasuní til den rige verden, anmodede FN om et moratorium for olieudvinding på al Waorani-land og opgivelsen af planerne for den vej tværs igennem deres territorium, som skulle muliggøre den videe olieudvinding. I en tid, hvor det står klart, at størstedelen af verdens kendte fossile forekomster må forblive i undergrunden, uafbrændte, så var det oplagt at lave et gigantisk naturreservat ud af Waorani-området og Yasuní-området og indstille den olieaaktivitet, som allerede er i den nordlige del inden det går galt.

Update 20.12. – Af en artikel i går af Mike Seager fremgik det, at indsamlingen af underskrifter i sidste uge rundede 150.000, og at der dagligt kommer 3-5.000 nye underskrifter til. Så der er god kurs mod de nødvendige 600.000 stemmer inden for et år, som kan udløse en folkeafstemning.

Update 06.01. – Newsweek bringer i dag en ganske rystende artikel af Bethany Horne, ‘After All the People We Killed, We Felt Dizzy’, i om situationen omkring det kollapsede Yasuni ITT-projekt i Ecuador og kampen for at sikre et af klodens absolutte biodiversitets-hotspots, hvor der i et enkelt træ kan være flere forskellige insektarter end i hele USA.

Horne tager et ganske blodigt udgangspunkt i stridigheder mellem to stammefolk i området – Huaorani-stammen, som gradvist assimilerer sig i det ecuadorianske samfund og ganske hurtigt bliver flere og flere, og Taromenane-stammen, hvis måske kun 200 medlemmer stadig lever ukontaktet – og en lille Taromenane-pige, som har været kidnappet to gange. Herfra spiralerer historien langsomt ud i de større sammenhænge.

“Salvation for the Yasuni may have to come from outside Ecuador,” skriver Horne ret sent i den ganske lange artikel: “and it may hinge on the human rights of the Taromenane. Lawyer Veronica Potes says a legal claim has been submitted to get the Inter-American Human Right system involved. Since the government is now approving oil extraction in their territory without studying how it will affect the uncontacted groups, Potes thinks there’s grounds for international intervention. ‘When we were promoting the Yasuni ITT Initiative and we were the moral conscience of the world, the purpose of keeping that oil underground was above all to guarantee the voluntary isolation of these people. But now it turns out all that has been tucked away in a drawer. And when they’re inconvenient, they disappear from the map,’ she says.”

Horne slutter sin lange artikel: “The girl who was kidnapped twice in one year has unwittingly become the symbol of Correa’s worst nightmare: a substantive opposition with real grievances against him. Human rights activists, environmentalists, student movements, and opposition political forces now rally as one for what Conta represents: the Yasuni, free and untouched, wild and protected.”

Samtidig med udgivelsen har Bethany Horne lagt ekstra baggrundsinformation, som der ikke var plads til i artiklen, ud i blog-indlægget: Bonus Bibliography for Newsweek article about the Uncontacted Indigenous Massacre.

Update 19.02. – The Guardian bringer i dag en række artikler, som godtgør, at Correas regering allerede i 2009, mens Yasuní-projektet blev officielt promoveret, lå i formelle forhandlinger med det statsligt kontrollerede kinesiske PetroChina om at sælge olieforekomsterne i Yasuní-området. “The document, titled China Development Bank Credit Proposal,” skriver the Guardian: “Bears the name of Ecuador’s Ministry of Economic Policy Co-ordination on every page. Under the heading Results of the 1st Negotiating Round: Preliminary agreements, which took place between 13-23 May 2009, it states: ‘Last minute clause: The Ecuadorian party has said it will do all it can to help PetroChina and Andes Petroleum explore ITT and Block 31.'”

Mange vil sige, at det er der ikke noget nyt i – rygterne har hele tiden villet, at Correa samtidigt forhandlede til alle sider, og i en tid, hvor vi ved hvor meget NSA ved om, hvad der sker verden rundt, må vi formode, at det er en del af den uformelle forklaring på, at projektet blev så køligt modtaget i den rige verden, som tilfældet var.

Update 21.02. – en artikel i The Guardian i dag kan fortælle, at initiativet bag forleafstemningen nu er halvvejs med at indsamle de nødvendige 600.000 underskrifter for at kunne forlange en folkeafstemning om udsagnet: “Do you agree that the government of Ecuador should leave the crude of ITT, known as Block 43, below ground indefinitely?”

Indsamlingen kom i gang i løbet af oktober, så halvvejs er ikke specielt betryggende i betragtning af, at de 600.000 underskrifter skal ligge klar inden deadline for aflevering 18. april. Men omvendt har der været tid til at udbygge indsamlingssystemet, så man kan nå ganske meget på 1½ måned.

Update 06.03. – Mette Orup fra Jeg er Yasuní, som er i Ecuador for at hjælpe med underskriftindsamlingen, skriver i dag, at der her godt en måned inden deadline stadig mangler omkring 100.000 underskrifter.

Update 15.03. – det præcise antal underskrifter, der skal til, er 584.324, og her én måned før har man nået 500.000-mærket. Men der vil være dobbeltgængere, og i en situation, hvor folkeafstemningen er uønsket, risikerer man meget let, at mange af stemmerne bliver underkendt, så YASunidos’ mål er at kunne aflevere 1 mio. underskrifter. Med 60.000 frivillige organiseret i sit netværk er der en god chance for, at man når væsentligt over de 584.000 underskrifter inden deadline.

Memorandum-teksten er i al sin enkelhed: “Do you agree that the Ecuadorean government should keep the crude in the ITT, known as block 43, underground indefinitely?”

Selv hvis det kommer til en afstemning, er resultatet ikke givet, for hvor folkestemningen i september sidste år var overvældende for at bevare Yasuní og beskytte området mod olieudvinding, så har præsident Correa i mellemtiden sat massiv kampagner ind, og i den seneste opinionsundersøgelse var flertallet for at bevare Yasuní skrumpet til 55%.

Update 12.04. – Det er lykkedes – 727.947 underskrifter indsamlet og klar til aflevering inden deadline – der skulle mindst 600.000 til at kræve folkeafstemning om bevarelsen af Yasuní, det sted i verden, som nok har den højeste biodiversitet.

Næste skridt, at vinde folkeafstemningen, vil kræve en endnu større indsats. For der ligger store mængder af olie i undergrunden, og det synes som om den allerede er solgt til Kina som afdrag på en svulmende statsgæld. Og spillereglerne kan meget let forrykke sig – Ecuadors grundlov taler som en af de få i verden om naturens (Pachamamas) fundamentale rettigheder, men er det blot smukke ord uden betydning, når det kommer til stykket? Præsident Correa har flere gange demonstreret, at der lige under den lidt tynde demokratiske fernis ligger en militaristisk-autoritær tradition.

I en situation, hvor vi ved, at størstedelen af de kendte fossile reserver må forblive i undergrunden, må bevarelsen af Yasuni som urørt naturreservat stå meget højt på prioriteringslisten. For der er kun én rigtig løsning, at lade olien under Yasuní ligge urørt og bevare dette sted som helle for ikke bare en helt overvældende flora og fauna, men også nogle af verdens sidste ukontaktede naturfolk. Men kan Ecuador og verdenssamfundet i fællesskab træffe den? Kan vi mennesker styre os selv?

Sikringen af Yasuní fortjener at blive et globalt anliggende. Da Ecuadors oprindelige forslag til verdenssamfundet om at sikre Yasuní først blev fremlagt, var det officielle argument fra mange sider for ikke bare at betale, at man hellere ville sikre Yasuní gennem REDD+programmet, det skovbeskyttelses-klimasikrings-program, som er blevet til som del af FNs klimaforhandlinger. Men vil REDD+ overhovedet kunne stille noget op overfor Yasuní-problematikken, hvor man ønsker at gøre noget i strid med landets præsident?

Ecuadors dobbeltspil gør det desværre lysende klart, at fristelsen til at hente en sådan olie op er næsten uimodståelig – at der er nødt til at være en eller anden international enhed med betydelige beføjelser involveret, hvis det skal lykkes at bevare Yasuní og dens overvældende natur for fremtiden.

På Facebook-grupen Jeg er Yasuní sender Mette Orup løbende opdateringer fra den politiske situation i Quito.

Ecuador Yasuní ITT Trust Fund, UNDP.

John Vidal: Ecuador rejects petition to stop oil drilling in Yasuni national park, The Guardian 08.05.2014.

Ecuador rejects vote on Amazon oil drilling in Yasuni park, BBC News 07.05.2014.

John Vidal: Yasuni campaigners claim oil drilling petition results are being manipulated, The Guardian 02.05.2014.

Supporters of Yasuni oil drilling ban worry that petition results might be manipulated by the government, Cuenca High Life 02.05.2014.

Robin Llewellyn: Stolen information may derail Yasuni drilling referendum, Mongabay 30.04.2014.

Randle Aubrey: “Working to Save the Amazon & Its Communities”: Ecuador, Chevron, & The Yasuni-ITT Initiative, Pt. 3, Daily Kos 28.04.2014.

Randle Aubrey: “Working to Save the Amazon & Its Communities”: Ecuador, Chevron, & The Yasuni-ITT Initiative, Pt. 2, Daily Kos 25.04.2014.

Sofía Jarrín: Ecuador: Despite All Odds, Activists Present Signatures Needed to Save Yasuní, Upside Down World 24.04.2014.

Jesper Løvenbalk Hansen: Ecuadors dilemma: Olie eller regnskov? Information 23.04.2014.

Randle Aubrey: “Working to Save the Amazon & Its Communities”: Ecuador, Chevron, & The Yasuni-ITT Initiative, Pt. 1, Daily Kos 22.04.2014.

Ecuadorian Military Breaks Yasunidos Blockade, Amazon Watch 17.04.2014.

Ecuador faces vote on Yasuni park oil drilling in Amazon, BBC News 11.04.2014.

Tim Gee: Ready to drill in Yasuní rainforest? A cautionary tale, New Internationalist 01.04.2014.

Alexandra Velos: The Yasuní Reserve and Correa’s Contempt for the Will of the People, PanAm Post 21.03.2014.

Jeremy Hance: Oil or rainforest: new website highlights the plight of Yasuni National Park, Mongabay 20.03.2014.

Ami Woodrow Arai: Ecuador: The Last Push For A Chance Of A Reprieve On Yasuní, Life Arts Media 13.03.2014.

Coalition Opposing Ecuador Oil Block Development Seeks Referendum, (Wall Street Journal) Amazon Watch 13.03.2014.

Why Follow the Frog???, into the Wilderness of the Yasuni 08.03.2014.

Caroline Bennett: Amazonas: Guardians of Life, Eye on the Amazon 08.03.2014.

Petition drive to stop Yasuní oil drilling nears goal; Another 100,000 voter signatures are needed for referendum, Cuenca High Life 07.03.2014.

Antonia Juhasz: Opinion: Why oil drilling in Ecuador is ‘ticking time bomb’ for planet, CNN 01.03.2014.

Talk resurfaces for constitutional change to allow Correa to seek third term; President rejected the idea in the past, Cuenca High Life 01.03.2014.

David Hill: Was Ecuador negotiating with China for Yasuni oil production while it claimed to be protecting the area? Cuenca High Life 01.03.2014.

Dina Buck: Reviving Yasuní: Ecuadorians Stand Up for the Amazon Rainforest, The Pachamama Alliance 27.02.2014.

Roger Llewellyn: Yasuni petition reaches halfway point in bid to force referendum, The Guardian 21.02.2014.

Low-Impact Yasuní Development Threat to Biodiversity, Think to Sustain 20.02.2014.

David Hill: Ecuador pursued China oil deal while pledging to protect Yasuni, papers show, The Guardian 19.02.2014.

David Robinson: ‘We’re on the cusp of a new oil boom in the Ecuadorian Amazon’, The Guardian 19.02.2014.

Ecuador’s thirst for oil money causes conflict among Amazonian tribes; new production creates new tension, Cuenca High Life 16.02.2014.

Mike Seager: The fight to save the Yasuní National Park, pristine Amazon rainforest in Ecuador marches onward, Global Greengrants Fund 14.02.2014.

Jeremy Hance: Featured  video: camera traps catch jaguars, anteaters, and a sloth eating clay in the  Amazon rainforest, Mongabay 13.02.2014.

Ecuador: Can the Yasuni rainforest still be saved? (video) Deutsche Welle 03.02.2014.

Ecuador: Campaign to save Yasuní-ITT making steady progress, but faces new threats, Eye on Latin America 30.01.2014.

Tracey Eaton: Tribe in Trouble, (video) vourno 22.01.2014.

At lade olien være, (leder) Information 20.01.2014.

Ecuador Turns to Accusing Indigenous Leaders, The Pachamama Alliance 10.01.2014.

System monitoring will control protected areas and oil process in Yasuní, Andes 09.01.2014.

Shawn F. McCracken & Michael R. J. Forstner: Oil Road Effects on the Anuran Community of a High Canopy Tank Bromeliad (Aechmea zebrina) in the Upper Amazon Basin, Ecuador, PlosOne 08.01.2014.

Bethany Horne: ‘After All the People We Killed, We Felt Dizzy’, Newsweek 06.01.2014.

Bethany Horne: Bonus Bibliography for Newsweek article about the Uncontacted Indigenous Massacre, tumblr 03.01.2014.

Paul Brown: Amazon forest loss threatens Brazil, Peru, Bolivia and Ecudaor, RTCC 30.12.2013.

Mike Seager: Activists Mobilize to Protect Critical Rainforest, Traditional Indigenous Tribes, and Millions Of Animals: Yasuní National Park in Ecuador in the Crosshairs, Global Greengrants Fund 19.12.2013.

Michelle Dewitt: In Solidarity We Stand, Pachamama Alliance 06.12.2013.

Ecuadorian Government Responds with Crackdown Following 11th Round Failure, Eye on the Amazon 05.12.2013.

Press Release on the Arbitrary and Illegal Closure of Fundación Pachamama, Pachamama Alliance 05.12.2013.

Fundación Pachamama Releases Statement on Shutdown of Their Offices, Pachamama Alliance 04.12.2013.

Government of Ecuador Shuts Down Fundación Pachamama, Pachamama Alliance 04.12.2013.

Ecuador’s Protracted XI Oil Round Auction Deemed a Flop, Pachamama Alliance 02.12.2013.

Gonzalo Solano: Ecuador shuts down nonprofit environmental group, AP 05.12.2013.

Ecuador oil block sale draws little foreign interest, Reuters 29.11.2013.

Paul Ehrlich: Yasuni Drilling: Ethical Failure and Gross Stupidity, MAHB 28.11.2013.

Zach Friederichs: The North Star Project, 2013-2014 Report Number Twenty-Two — The Amazon and Yasuní National Park by Zach Friederichs, The North Star Project 27.11.2013.

Scott Odell: My way or the “trail”, The Broker 21.11.2013.

Luis Xavier Solis Tenesaca: Oil & Genocide: Why We Must Protect the Human Rights of Uncontacted Tribes in Ecuador’s Yasuní, Chekovs Kalashnikov 21.11.2013.

Mónica Páez: Challenges to Biodiversity Conservation: What can we learn from the Yasuní-ITT Initiative in Ecuador? humanNature 20.11.2013.

Nsikan Akpan: Flawed from inception? Ecuador’s Yasuní-ITT initiative  threatened indigenous groups with simple mapping errors, Mongabay 13.11.2013.

Matt Finer, Varsha Vijay, Salvatore Eugenio Pappalardo & Massimo De Marchi: Stunning Aerial Photos Reveal Ecuador Building Roads Deeper into Richest Rainforest on Earth, Amazon Watch 12.11.2013.

Massimo De Marchi: Stunning aerial photos reveal Ecuador building roads  deeper into richest rainforest on Earth (Yasuní National Park), Mongobay 12.11.2013.

Guy Edwards & Keith Madden: Ecuador’s climate ambition faces test post Yasunii, RTCC 11.11.2013.

Jeremy Hance: Could camera trap videos galvanize the world to protect Yasuni from oil drilling? Mongabay 07.11.2013.

Ecuador Yasuni ITT Trust Fund contributions to be fully reimbursed, UNDP 07.11.2013.

Juan Soriano: Four Reasons why Drilling for Oil in Yasuni National Park Needs to be Prevented, Common Dreams 07.11.2013.

Alexei Anishchuk & Katya Golubkova: Russia’s Rosneft, Gazprom eye oil and gas in Ecuador – document, Reuters 29.10.2013.

Erin Fitz-Henry: Paying Ecuador to save Yasuni was an idea ahead of its time, The Conversation 21.10.2013.

Oscar Leon: Ecuador Approves Oil Drilling in Amazon Rain Forest, TrouthOut 16.10.2013.

Matt Finer, Clinton Jenkins, & Varsha Vijay: The case against Ecuador’s claims of ‘low-impact drilling’ in Yasuní, Mongabay 16.10.2013.

Danielle Palmer-Friedman: Putting a price on wildlife: Saving the world costs a pretty penny, The Daily 13.10.2013.

Kelly Hearn: Deep in Ecuador’s Rainforest,  A Plan to Forego an Oil Bonanza, Yale Environment 360 13.10.2013.

David Hill: Why Ecuador’s president is misleading the world on Yasuni-ITT, The Guardian 15.10.2013.

Gilse Constantine: Yasuní-ITT: A groundbreaking initiative that hit the wall, Eye on Latin America 10.10.2013.

David Dudenhoefer: Ecuadorean Voters May Decide Fate of Yasuni National Park, Environment News Service 09.10.2013.

Ecuador allows drilling in Yasuni National Park, Deutsche Welle 04.10.2013.

Alexandra Valencia: Ecuador congress approves Yasuni basin oil drilling in Amazon, Reuters 04.10.2013.

Ecuador Congress Approves Yasuni Basin Oil Drilling in Amazon, (Reuters) 03.10.2013.

Matt Finer: Science warns against drilling the most biodiverse rainforest on Earth, National Geographic 01.10.2013.

Daniel Almeida: Anti-oil activists in Ecuador: we stand up for Yasuni! Roarmag 22.09.2013.

Over 130 Renowned Scholars Call on President Correa to Defend Yasuní-ITT, Amazon Watch 19.09.2013.

Open letter to President Rafael Correa of Ecuador, scribd 18.09.2013.

Patricia Rey Mallén: Indigenous Population Agree To Oil Drilling In Ecuador’s Protected Area Yasuní, International Business Times 18.09.2013.

Matt Finer, Clinton Jenkins, & Varsha Vijay: The case against Ecuador’s claims of ‘low-impact drilling’ in Yasuní, Mongabay 16.09.2013.

Ecuador: ‘Me gusta politica – I like politics!’, Democracy International 16.09.2013.

Emily Saari: Yasuni rainforest hangs in the balance after Correa abandons conservation plan, TckTckTck 15.09.2013.

Clarissa Neher: China to blame over Yasuni say critics, Deutsche Welle 13.09.2013.

Jason Mark: Ecuador’s Yasuni Initiative: Down in Flames, Earh Island Journal 12.09.2013.

Mercedes Alvaro: Ecuador Plans to Start Production at Block 31 in Yasuni Park in October, Wall Street Journal 11.09.2013.

Threatened Biodiversity of Yasuni, (photo gallery) The Ecologist 10.09.2013.

Scott Odell: Development vs. Conservation: Global Trends in the Battle Over Oil in Ecuador’s Yasuní Rainforest, New Security beat 09.09.2013.

Felicity Le Quesne: Conservation v oil: Ecuador’s Yasuni-ITT Initiative, The International 06.09.2013.

Adam Chimienti: Why Ecuador Abandoned Plans to Leave Fossil Fuels in the Ground and Save the Amazon, EcoWatch 06.09.2013.

Marc Becker: Ecuador: The Rights of Nature Threatened in Yasuní National Park, IC magazine 06.09.2013.

Adam Zuckermann: Damage Control in Ecuador, Eye On The Amazon 06.09.2013.

Gerald Lebrun: Is this the end of Yasuni National Park? The Ecologist 05.09.2013.

Joao Pixei: Why Ecuador’s Yasuni-ITT Programme Failed, Despite Global Admiration, OilPrice 04.09.2013.

Alberto Acosta: Why Ecuador’s president has failed the country over Yasuní-ITT, The Guardian 04.09.2013.¹²

Rhett A. Butler: Deforestation surges as Ecuador kills Amazon protection plan, Mongabay 04.09.2013.

Sophia Rawe: Yasuní-ITT: A Failed Initiative to Change History, The Argentina Independent 04.09.2013.

Jason Koebler: Ecuador May Have More Jaguars Than Anywhere Else on Earth, Motherboard 03.09.2013.

David Kestenbaum: Ecuador To World: Pay Up To Save The Rainforest. World To Ecuador: Meh, (audio) NPR 02.09.2013.

Oil or Trees, (audio – interview med Kelly Swing) living on earth 30.08.2013.

Ecuador: Clashes at Quito protest over oil drilling in Yasuni reserve, Climate Connections 30.08.2013.

Kelly Swing: If Ecuador must drill for Yasuní oil, let’s encourage the least damaging methods, The Guardian 28.08.2013.

Ecuador Opens Oil Blocks in Amazon Rainforest, OilPrice 28.08.2013.

Estefanía Marchán & Joaquín Vallejo: Ecuador’s Yasuní-ITT Initiative: The Fate of One of the World’s Most Biodiverse Regions, Americas Quarterly 27.08.2013.¹

Jeremy Hance: Yasuni could still be spared oil drilling, Mongabay 26.08.2013.

Adam Zuckerman: Rights and Responsibility: The Failure of Yasuní-ITT and What it Means for Ecuador’s Indigenous Peoples, Eye on the Amazon 25.08.2013.

Ángela Meléndez: Civil Society Calls for Vote on Drilling in Ecuador’s Yasuní Park, IPS News 24.08.2013.¹

John Vidal: Race to save Ecuador’s Yasuní national park from oil lobby, The Guardian 23.08.2013.

Ecuador’s Yasuní national park under threat from oil exploration – in pictures, The Guardian 23.08.2013.

Billy Twist: A Deeper Perspective on the End of the Yasuní-ITT Initiative, The Pachamama Initiative 23.08.2013.²

Kelly Swing: Ecuador’s Yasuní-ITT Initiative Failed, What’s Next? Environment New Initiative 23.08.2013.

A Good Deal Gone Bad, (leder) New York Times 23.08.2013.

Amy Woodrow-Arai: Yasuní-ITT Initiative to be Scrapped, The Gaia Foundation 22.08.2013.¹¹

Gwynne Dyer: Another defeat for the environment, straight.com 22.08.2013.

Patricia Rey Mallén: Protests In Ecuador Against President Rafael Correa’s Decision To Open Yasuní National Park To Oil Exploitation, International Business Times 18.09.2013.

Tim Fernholtz: Ecuador Stops Protecting Its Rainforest – to Pay Off Debt to China, The Atlantic 20.08.2013.³

Reagan Kuhn: Another State of Environmental Emergency in the Peruvian Amazon? Alianza Arkana Blog 20.08.2013.

Ed King: Anger and frustration as Ecuador’s Yasuní dreams die, RTCC 20.08.2013.

Killey Kroh: Ecuador Ditches Plan To Protect Amazon From Oil Drilling, Climate Progress 19.08.2013.

Alex Goff: Oil is Not Life in the Amazon, Eye on the Amazon 19.08.2013.

Scott Wallace: Ecuador Scraps Plan to Block Rain Forest Oil Drilling, National Geographic 19.08.2013.

Ecuador Says It Will Launch Controversial Drilling in Amazon Park, Science Magazine 19.08.2013.

Ecuador opens Yasuní reserve to oil interests, WW4 17.08.2013.

Ecuador President Pulls Plug on Innovative Yasuní-ITT Initiative, Authorizes Drilling in National Park, Amazon Watch 16.08.2013.

Malene Aadal Bo: Ecuador opgiver Yasuni, Ibis 16.08.2013.

Ecuador approves oil drilling in Amazon rainforest park, CBC News 16.08.2013.

Clifford Krauss: Plan to Ban Oil Drilling in Amazon Is Dropped, New York Times 16.08.2013.

Ecuador Abandons Moratorium On Oil Drilling in Biodiverse Yasuní park, 16.08.2013.

Ecuador Allows Oil Drilling in Yasuní National Park, Environment News Service 16.08.2013.

Brad Plumer: Ecuador asked the world to pay it not to drill for oil. The world said no, Washington Post 16.08.2013.

Tom Bawden: The world has failed us: Ecuador ditches plan to save Amazon from oil drilling, Independent 16.08.2013.

Jonathan Watts: Ecuador approves Yasuní national park oil drilling in Amazon rainforest, The Guardian 16.08.2013.

Alexandra Valencia: Ecuador to open Amazon’s Yasuni basin to oil drilling, Reuters 15.08.2013.

Salvatore Eugenio et al.: Uncontacted Waorani in the Yasuní Biosphere Reserve: Geographical Validation of the Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), PLOS One 19.16.2013.

Julia Henrichmann: ‘A valuable natural asset for the world’, Deutsche Welle 08.05.2013.

Stanley Johnson: Saving Yasuni: Can a revolutionary plan protect the rainforest from commercial exploitation? Independent 10.03.2013.

Rune Geertsen: De sidste isolerede indianere i fare, Information 18.11.2006.

Indigenous Waorani Seek Oil Moratorium on Their Amazon Lands, 17.05.2005.
.

I blog-indlægget Yasuní: Olieudvinding eller Naturparadis? er der en lang række ældre links om Yasuní-initiativet.

 

Share