Folkeafstemningen om Yasuní i fare

22. april 2014

Efter indsamling af mere end 750.000 underskrifter stod Ecuador overfor en folkeafstemning om bevarelsen af Yasuní-området som urørt naturreservat. Men Ecuadors præsident Correa er imod, og da militærfolk her lige inden påske hentede kasserne med de mange underskrifter, stod det klart, at man var rede til at fifle med de demokratiske spilleregler. Det er der for så vidt ikke noget nyt i i Latinamerika, men situationen kan meget vel blive den, at det vil kræve et massivt pres fra det internationale samfund overhovedet at få folkeafstemningen gennemført.

Nedenfor følger en pressemeddelelse fra YASunidos. 

Se tidligere blog-indlæg Yasuní: Olieudvinding eller Naturparadis? om Yasunís enestående naturrigdom og Yasuní ITT opgivet for baggrundsinformation og løbende opdateringer om situationen det sidste halve års tid.

Quito, 21. april 2014

PRESSEMEDDELSE:

YASunidos angiver fusk og militarisering af folkeafstemningen om Yasuní-ITT

Den ecuadorianske, social bevægelse, YASunidos, indleverede 757.623 underskrifter lørdag den 12. april for at opfordre til en folkeafstemning og holde olien i undergrunden i Amazonas-området, Yasuní-ITT. Imidlertid er håbet om en gennemsigtig validering af underskrifter faldet til jorden efter det Nationale Valgråd (CNE) har begået varetægtsbrud og manipuleret med YASunidos materialer.

YASunidos fandt seglet af en kasse med vigtige dokumenter – kopier af ID-kort af alle indsamlere, nødvendige for at kontrollere underskrifterne – brudt og dokumenterne manipuleret. Omkring 200 kopier manglede, og den registrerede nummerering af flere indleverede dokument var blevet ændret. Ifølge CNEs regler vil alle underskrifter indsamlet af personer uden ID-kopier være ugyldige. Det vil betyde en annullering af mere end 200.000 underskrifter og vil bringe bevægelsens antal underskrifter under de påkrævede 584.000 for at kalde til folkeafstemning.

“Det er en alvorlig krænkelse af forfatningen og loven at åbne vores indleverede kasser uden vores tilstedeværelse, og det er meget kritisk, at omkring 200 kopier af vores underskriftindsamleres ID-kort på mystisk vis er forsvundet i CNE’s varetægt,” forklarer Patricio Chávez, medlem og talsmand for YASunidos.

YASunidos anmodede CNE om øjeblikkeligt at standse verifikationen af underskrifterne, indtil der var kommet klarhed over sagen, men deres anmodning blev blot ignoreret og i stedet har CNE offentligt beskyldt bevægelsen for at lyve. Her er dog en video, der tydeligt viser den åbnede kasse: https://www.youtube.com/watch?v=vm8tg8f3Uec.

Den 17. april blev militær- og politistyrker tilkaldt for at transportere alle YASunidos’ underskrifter fra CNE’s lokaler til den militærbase hvor verifikationen skulle finde sted. Uden stadig at vide, hvad der var blevet af de forsvundne ID-kopier var YASunidos ikke klar til at lade dette ske.

Sammen med andre borgere protesterede YASunidos fredeligt ved at danne en menneskekæde for at forhindre, at deres underskrifter forlod CNE’s bygninger uden deres samtykke. Militær- og politistyrker greb voldsomt ind og slog, skubbede, trådte på borgerne og brugte både tåregas og stun guns for at få medlemmerne i alle aldre til at flytte.

Flytningen lykkedes og verifikationen begyndte torsdag uden tilstedeværelsen af YASunidos. Samme aften meddelte CNE, at bevægelsen ikke ville få lov til at observere valideringsprocessen, hvilket ifølge loven er deres demokratiske ret.

”Det er svært at se til, hvordan 6 måneders hårdt arbejde med at indsamle underskrifter og udbrede kendskabet til Yasuní-problematikken så nemt kan blive kasseret af valgrådet. Vi har overholdt alle regler, og det er til stor skuffelse og vrede, at myndighederne ikke kan følge loven og respektere ecuadorianernes demokratiske rettigheder,” udtaler Mette Orup, dansk YASunidos-medlem.

”Vi vil forsvare enhver underskrift, og hele dagen i dag har vi været i dialog med valgrådet. Det ser ud til, at vi fra i morgen, tirsdag, kan få lov til at overvære valideringen. Men har jeg svært ved at se, hvordan vi kan stole på, at den vil være gennemsigtig, når der allerede har været varetægtsbrud og valgrådets funktionærer de sidste fire dage har kunne gøre hvad de ville med vores underskrifter uden vores opsyn”, tilføjer hun.

Fakta:

• Yasuní Nationalpark: Regnskovsområde i den sydlige, ecuadorianske Amazonas, der i 1989 blev erklæret UNESCO biosfærereservat, og som af forskere er anerkendt som et af verdens mest biologisk mangfoldige naturområde. Det er hjemsted for to a verdens sidste ukontaktede oprindelige folk, Tagaeri og Taromenane, der lever i frivillig isolation.

• YASunidos: En civilsamfundsbevægelse bestående af forskellige miljø-, samfunds- og oprindelige folks organisationer, grupper og enkeltpersoner, der er dannet i kølvandet på præsident Rafael Correa beslutning om at opgive Yasuní-ITT Initiativet den 15. august 2013.

• Yasuní-ITT Initiativet: En innovativ klimaløsningsplan, der kombinerer skovbevarelse, en effektiv måde at bekæmpe klimaforandringerne ved at lade 900 mio. tønder olie blive i undergrunden og respekt for oprindelige folks rettigheder.

• 3. oktober 2013: Parlamentet omgik forfatningen og godkendte olieudvindelsen af det fredede Yasuní-ITT område uden en folkeafstemning.

• 14. Oktober 2013: YASunidos’ underskriftindsamling starter, og de har 180 dage til at indsamle mindst 584,000 underskrifter (svarende til 5 % af vælgerne ), der er nødvendige for at få et spørgsmål afstemning.

• Undertrykkelse fra Correa-administrationen under indsamlingsprocessen; officiel smæde- kampagne mod bevægelsen, personlige trusler og forfølgelser af medlemmer, plagiering af YASunidos’ kampagnedesign og modkampagner for at forvirre Ecuadors befolkning og nu direkte overtrædelser af rettigheder for at undgå en folkeafstemning.

 

Share