Indlæg tagged med MIT

Gambling med vores fælles fremtid

13. april 2009

Ved det store amerikanske universitet MIT udarbejdede man i 2001 et særligt lykkehjul, som et temperaturhjul – eller rettere to temperaturhjul, som viser, hvilke temperaturer, vi kan forvente henholdsvis hvis vi gør noget, og hvis vi ikke gør noget ved de på verdensplan stigende CO2-udledninger.¹ Man har netop opdateret sandsynlighedshjulet, og det viser, at med en viden og de modeller, vi har i dag, vil vi få markant større globale stigninger end ved de tilsvarende beregninger i 2002. Gambling-metaforen er slående – i disse år, hvor vi ved, at der skal handles hurtigt og radikalt, men alligevel ikke rigtig gør noget, som for alvor reducerer CO2-udledningerne, gambler vi kort sagt helt uansvarligt med klodens fremtid. Gambling har med chance og sandsynlighed at gøre, og med den natur, som klimamodeller har, vil de svar, som vi får om det globale klimas fremtidige udvikling, altid komme ud som sandsynligheder.

Som man kan se på det nyligt opdaterede temperaturhjul til venstre, som viser den sandsynlige temperaturstigning frem mod år 2100, hvis vi ikke gør noget ved CO2-udledningerne, er der størst sandsynlighed for, at vil ende med en temperaturstigning på 5-6ºC, efterfulgt af 4-5ºC og 6-7ºC.

Målet for den klimaaftale, som gerne skulle underskrives i København til december, er at holde den samlede globale temperaturstigning inden for 2ºC.

De 2ºC er hvad man fra politisk side har defineret som mål for et ‘acceptabelt’ omfang af klimaforandringer.

Læs mere »

Share

MIT udvikler lagring af solenergi inspireret af fotosyntesen

1. august 2008

To forskere ved MIT skriver i gårsdagens udgave af Science, at de med inspiration fra fotosyntesen i planternes blade har udviklet en simpel og billig teknologi til lagring af solenergi. Nærmere bestemt er det en teknologi, som ved stuetemperatur og almindeligt tryk er i stand til at spalte vand i ilt og brint ud af overskydende el fra solceller i dagtimerne. Ved senere i en brændselscelle at bringe ilten og brinten sammen, så de igen bliver til vand, kan man producere elektricitet af den lagrede energi ved en CO2-fri proces, hvor 2O2 og H2 igen forbindes til vand.

I den 2 min. lange video nedenfor fortæller Daniel Nicera om opdagelsen, som vil kunne revolutionere den måde vi bruger og lagrer energi på.

Læs mere »

Share

MIT Special Reports: 10 teknologier på vej

20. februar 2008

Technology Review, som udgives af MIT (Massachusetts Institute of Technology), har netop præsenteret Special Reports – 10 Emerging Technologies 2008, et årligt tilbagevendende bud på 10 teknologier, som vil få stor indflydelse på vores fremtid: Modeling Surprise, Probabilistic Chips, NanoRadio, Wireless Power, Atomic Magnetometers, Offline Web Applications, Graphene Transistors, Connectomics, Reality Mining og Cellulolytic Enzymes.

Der er fra hver af disse teknologiers sider adgang til små videoer, hvor forskere fortæller om pågældende teknologi – for eksempel Kevin Lynch om en ny generation computerprogrammer, som integrerer det bedste fra hjemmecomputeren og internettet, Walter de Heer om udviklingen af grafit-transistorer, der kan give 100 gange hurtigere computere, og Frances Arnold om udfordringerne med at udvikle enzymer, der kan lave bio-brændstof direkte af planteaffald.

Frances Arnold ser sit arbejde med at skabe en plantebaseret benzin i et bæredygtighedsperspektiv, men ellers er der forbløffende lidt forholden sig til klodens fremtid. Dette er måske ikke så underligt endda, for det er ikke teknologiske nybrud, vi mangler for at skabe et CO2-neutralt samfund, men en reel vilje til ændring og en høj grad af konsekvens og klarhed i en række gennemgribende beslutninger for de kommende årtier. De nyligt fremlagte scenarier for en 80% dansk CO2-reduktion inden 2050 bygger alle på kendt teknologi.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Se tidligere blog-indlæg: 80% dansk CO2-reduktion inden 2050.

 

Share