Gambling med vores fælles fremtid

13. april 2009

Ved det store amerikanske universitet MIT udarbejdede man i 2001 et særligt lykkehjul, som et temperaturhjul – eller rettere to temperaturhjul, som viser, hvilke temperaturer, vi kan forvente henholdsvis hvis vi gør noget, og hvis vi ikke gør noget ved de på verdensplan stigende CO2-udledninger.¹ Man har netop opdateret sandsynlighedshjulet, og det viser, at med en viden og de modeller, vi har i dag, vil vi få markant større globale stigninger end ved de tilsvarende beregninger i 2002. Gambling-metaforen er slående – i disse år, hvor vi ved, at der skal handles hurtigt og radikalt, men alligevel ikke rigtig gør noget, som for alvor reducerer CO2-udledningerne, gambler vi kort sagt helt uansvarligt med klodens fremtid. Gambling har med chance og sandsynlighed at gøre, og med den natur, som klimamodeller har, vil de svar, som vi får om det globale klimas fremtidige udvikling, altid komme ud som sandsynligheder.

Som man kan se på det nyligt opdaterede temperaturhjul til venstre, som viser den sandsynlige temperaturstigning frem mod år 2100, hvis vi ikke gør noget ved CO2-udledningerne, er der størst sandsynlighed for, at vil ende med en temperaturstigning på 5-6ºC, efterfulgt af 4-5ºC og 6-7ºC.

Målet for den klimaaftale, som gerne skulle underskrives i København til december, er at holde den samlede globale temperaturstigning inden for 2ºC.

De 2ºC er hvad man fra politisk side har defineret som mål for et ‘acceptabelt’ omfang af klimaforandringer.

Hjulet herunder viser situationen, hvis vi får gennemført en afløser for Kyoto-aftalen, som på globalt plan får reduceret udledningerne så meget, at vi lykkes at stabilisere atmosfærens CO2-indhold på 550 ppm – hvilket indtil for få år siden var den antagede nødvendige målsætning for at holde de globale temperaturstigninger under 2º. Men som man kan se af det blå hjul, så er 550 ppm ikke nogen beroligende aftale. Det giver faktisk kun omkring 20 % chance for, at 550 ppm vil holde den globale temperaturstigning under 2º.

UNFCCC og IPCC, som står bag de globale klimaforhandlinger, har da også ændret målsætningen til 450 ppm. Af den seneste årsrapport fra Worldwatch Institute² fremgår det, at det øger sandsynligheden for, at vil kan holde den globale temperaturstigning under 2º til omkring 50 %.

Men 50 % sikkerhed for, at verden går videre i en stand som vi gerne vil have det – er det tilfredsstillende?

Hvis vi stod overfor en tilsvarende beslutning, som angik vores eget liv, ville vi så være beroligede ved at få at vide, at der var hele 20 % chance for at operationen lykkedes fuldt ud?

Ville selv 50% være tilfredsstillende? – er det ansvarligt af vores politikere i en situation, hvor klodens livsrum og biodiversitet på spil?

Eller for nu at blive i gamblingens univers – hvis det var russisk roulette, ville det så være tilfredsstillende, hvis der var patroner i 5 ud af 6 huller i pistolens rullemagasin? – nej vel. Ville vi roligt holde pistolen op for tindingen, hvis der kun var 3 patroner i pistolen? – ikke ret mange gange.

Af førnævnte rapport fra Worldwatch Institute² fremgår det, at en målsætning på 350 ppm, som efterhånden ganske mange klimatologer peger på som nødvendigt, vil give 70-80 % sandsynlighed for, at vi holder os inden for den 2º temperaturstigning, som man har politisk sat som mål for ‘acceptable’ klimaforandringer (se tidligere blog-indlæg: State of the World Symposium 2009). Det virker i mine øjne som en mere acceptabel sikkerhedsmargin.

Atmosfærens CO2-koncentration er i dag omkring 387 ppm og den vokser med omkring 2 ppm pr. år. 350 ppm vil derfor ikke bare kræve en resolut udfasning af stort set alle fossile brændstoffer inden for en meget begrænset tidshorisont. Det vil forudsætte, at vi lærer os at binde mere CO2 end vi udleder (se tidligere blog-indlæg: Klima-scenario med blot 1º temperaturstigning).

indlæg oprettet af Jens Hvass

Policy Case / No Policy Case / Policy vs. No-Policy: Updated Estimates / Comparison of Projections: 2009 update vs. 2002 / MIT 2009.¹

State of the World 2009: Into a Warming World, Worldwatch Institute 2009.²
Se kapitel 2: “A Safe Landing for the Climate – Current climate science and the emissions path needed to glide toward a safe landing” (pdf).

Share