Nyt projekt til bryghusgrunden

7. april 2008

Realdania har i dag fremlagt forslag til et projekt for Bryghusgrunden. Projektet er tegnet af Rem Koolhaas / OMA, som nok er blandt verdens fremmeste arkitekter, når det gælder moderne urban arkitektur.

“Visionen med byggeriet på Bryghusgrunden er at “skabe et byggeri af exceptionel arkitektonisk kvalitet, styrke kvarteret og forbindelsen mellem by og havn, vise nye veje for fremtidigt kontor-, udstillings- og boligbyggeri samt anvise nye udvælgelsesprocedurer og samarbejdsformer,” hedder det på projektets hjemmeside: “Det er intentionen, at byggeriet skal være et udstillingssted. Et bosted. Et mødested. Et arbejdssted. En forbindelseslinje, hvor byen møder havnen. Hvor trafikken møder og krydser bygningen. Hvor arbejdet møder fritiden. Hvor mennesker i alle aldre møder hinanden.”

Koolhaas’ tegnestue har lavet en fin lille 3D-animation af projektet (se nedenfor), hvor man følger en gående, en cyklende og en kørende bevæge gennem komplekset.

Projektet er udtalt moderne i sit formsprog og bryder således fuldstændig med den historiske kontekst. Men til forskel fra næsten alt, som er vokset frem langs havnen i de senere år, er projektet befriende velartikuleret i sin underdeling af det samlede bygningsvolumen. Forbindelsen mellem byen og havnen er sikret gennem en nedsænkning af adgangsniveauet, så man frit kan gå under den ganske trafikerede Christians Brygge, som løber langs havnen.

Det er en svær grund at bygge på, og da Henning Larsen i sin tid vandt konkurrencen om at bygge et operahus på stedet, chokerede han ved at proklamere, at han ikke fandt stedet egnet til et sådant projekt. Dér virker en bebyggelse som den nu foreslåede langt mere indlysende på stedet. Det er blandt andet meningen, at DAC, Dansk Arkitektur Center, vil få nye og tidssvarende rammer på stedet. Herudover vil komplekset indeholde café og restaurant, boliger, kontorer til Realdania og til udlejning, samt et underjordisk P-anlæg.

[nggallery id=105]

.
Dansk Arkitektur Center har i dag åbnet en udstilling om projektet, som kan ses frem til oktober. Bygningskomplekset forventes klar til ibrugtagelse i 2013.

Det er blot et meget stort projekt til grunden. På den led indskriver det sig i den lange række af store og dominerende enheder langs havnen. Bygningen burde i langt højere grad respektere byrummet og synslinjerne langs Frederiksholms Kanal, og passagen langs havnekanten burde ikke bare være en smal tarm, som kanter sig udenom bygningen, men et åbent flydende rum, som inviterer til, at man promenerer langs vandet. Her fejler de byplanmæssige forudsætninger for projektet fuldstændigt.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Rem Koolhaas/OMAs Bryghusprojekt i København offentliggjort i dag, pressemeddelelse 07.04.2008.

Projektets hjemmeside: bryghusprojektet.dk.

Martin Finnedal: Realdania vil bygge multihus ved Diamanten, Politiken 07.04.2008.

Nyt københavnsk milliardbyggeri i 3D, Politiken 07.04.2008.

Karsten Ifversen: Kommentar: Dybt originalt projekt til bryghusgrunden, Politiken 08.04.2008.

Share