The Story of Stuff

3. maj 2008

I denne lille video giver Annie Leonard et tankevækkende rids af de sociale og økologiske konsekvenser af den lineære produktionsmåde, som præger vores tidsalder, fra råstofudvinding over produktion, salg og konsum til bortskaffelse. Det kan vi kort sagt gøre meget bedre i det 21. århundrede.

Når man for 4,99$ kan købe en lille grøn børneradio i et supermarked i USA med dele, som stammer fra mange kontinenter, er det fordi vi ikke betaler prisen – det den overfor kloden burde koste – påpeger Leonard: En stor del af udgiften ved et produkt er eksternaliseret. Hvis markedsmekanismerne skal bringes til at gøre andet end at nedslide kloden med stadig større hast og stimulere os få os til at handle ubæredygtigt, er det uomgængeligt vigtigt, at vi får alle udgifter til et produkt internaliseret.

Dette indebærer blandt andet, at prisen skal inkludere alle afledte miljø- og sundhedsudgifter i forbindelse med produktion og transport samt udgifter til fuld recirkulering. Så ville privatbilen blive dyrere at tage på arbejde i end bussen eller cyklen, den økologiske grøntsag ville blive billigere end den kunstgødede, cigaretterne have indbygget en afgift til hospitaler – kort sagt ville det blive meget dyrere at ødelægge, og meget billigere at handle bæredygtigt.

Leonard kommer langt omkring: “Hvad er meningen med en annonce ud over at gøre os utilfredse med, hvad vi har …” er blot et af mange fyndige udsagn, som kommer i hastig følge i den 20 minutter lange video. Det er en rå historie om klodens hastige konsum, men Leonard er begavet selskab, og tegneserieformatet gør det til at bære at tage fortællingen ind. Det ender da også med at der er en anden måde.

Annie Leonard: The Story of Stuff, 21:19 min. Vimeo video.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Annie Leonard: The Story Of Stuff, Referenced, (transskription af videoen med referencer) storyofstuff.com, 16 p. (pdf).

The Story of Stuff. Factsheet, storyofstuff.com (pdf).

storyofstuff.com er der en interaktiv udgave af videoen og mere baggrundsinformation.

Share