Contaminated – video om genmanipulerede afgrøder

7. maj 2008

I videoen Contaminated fra Guerilla News Networks (se nedenfor) fortæller tre økologiske tænkere, Fritjof Capra, Paul Hawken and Vandana Shiva om genmodificerede afgrøder, og de kolossale ændringer, det medfører. Én ting er risikoen overfor vores sundhed, som disse afgrøder måtte medføre, og risikoen for at søsætte organismer, som naturen ikke har nogen feedbackmekanismer overfor.

En anden ting er, at bonden bliver endnu mere afhængig af industrien. Han m/k har ikke mere ret til at gemme sæd fra året inden, da det nu er patenterede afgrøder. Han er derfor afhængig af at købe al sin sæd, og i og med at disse afgrøder er designet til at kunne modstå særlige plantegifte, bliver han også bundet til ‘behov for’ bestemte plantegifte og en industriel dyrkningsform med meget store energiinput. Paul Hawken sammmenligner det i videoen med, at man har gjort bonden afhængig som en junkie af narkotika. Samtidig er udviklingsarbejdet bag disse afgrøder og deres tilhørende bekæmpelsesmidler så hemmeligholdt, at samfundet ikke har mulighed for at følge med … men, hånden på hjertet, hvem kan også vide, hvad langtidsvirkningerne bliver af at klippe genetiske egenskaber fra dyreriget ind i vores afgrøder?

Fritjof Capra, Paul Hawken and Vandana Shiva: Contaminated 6:51 min. Guerilla News Networks video 2004.

I Europa har myndighederne indtil nu været meget tilbageholdende med at give disse genmanipulerede afgrøder fri – og fuld respekt for det. For med de genmanipulerede planter står vi kort sagt med produkter, hvor produktionstekniske overvejelser har haft et langt større ord at skulle have sagt end vores og planetens sundhed.

I forbindelse med den nuværende fødevarekrise har det været fremført, at vi er nødt til at fortsætte med det industrielle landbrug og i langt større udstrækning inddrage genetisk ‘forbedrede’ planter – og dermed acceptere kunstgødning, pesticider, bundvendinger som følge af organisk gødning, kvalitetsforringelse af kosten, svækkelse af biodiversiteten, og nedslidning af naturkapitalen – fordi det producerer større mængder pr. arealenhed end økologisk landbrug. Derfor kan det være godt at læse en nylig artikel i The Ecologist, 10 reasons why organic can feed the world. Faktisk vil indførelse af organiske dyrkningsprincipper mange steder i verden kunne øge fødevareproduktionen betragteligt.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Ed Hamer and Mark Anslow: 10 reasons why organic can feed the world, Ecologist Online 01.03.2008.

Peter Melchett: The great organic myths rebutted, The Independent 08.05.2008.

Monsanto’s 7 deadly sins, Greenpeace Fact Sheet marts 2008.

Share

2 kommentarer

  1. Rasmus kommentarer:

    Hvad er det for nogen “feedbackmekanismer” du taler om?

  2. Jens Hvass kommentarer:

    Jeg tænker på de mekanismer, som tilsammen danner et homøostatisk system.

    I de økosystemer, som har udviklet sig gennem tiderne, findes et stort antal feedback-mekanismer, som tilsammen etablerer on form for selvopretholdende, selvkorrigerende dynamisk ligevægt, en homøostase (se Wikipedia vedr. homøostase).

    Lige nu er jeg i gang med en dybt fascinerende bog af Janine Benyus, Biomimicry. Første kapitlel, How will we feed ourselves? forfølger spørgsmålet, hvordan vi i fremtiden kan dyrke vores mad i systemer, som tager inspiration fra de naturligt udviklede økosystemer, som ikke bygger på tilbagevendende nulstilling ved afbrænding, pløjning og harvning, og ikke behøver sprøjning og gødning, fordi de bygger på økosystemernes naturlige dynamik.

Der er i øjeblikket lukket for kommentarer.