Rapport: World Bank Climate Profiteer

10. maj 2008

Ved klimamødet i Bangkok i begyndelsen af april blev det fra U-landenes side markeret ganske stærkt, at Verdensbanken ikke burde få nogen central placering i det globale arbejde. Baggrunden var et lækket notat, som viste, at Verdensbanken har planer om at oprette en gigantisk Clean Investment Fund, som skulle administrere midler, som i de kommende år vil blive kanaliseret til U-landene gennem CDM-programmer (Clean Development Mechanisms), udenom UNFCCC, og uden at modtagerlandene fik indflydelse på, hvordan disse midler bliver anvendt.

Når man læser den nyligt udkomne rapport fra Institute for Policy Studies, World Bank: Climate Profiteer, forstår man udmærket denne modstand. Rapporten tegner gennem analyser af en række case studier et portræt af en institution, som er langt mere fokuseret på at sikre sig en god bid af det voksende marked for CO2-kvoter, end at gøre godt for miljøet. Kun en meget lille del af projekterne sigter målrettet på at reducere CO2-udledningerne eller at øge andelen af vedvarende energi. Mange af investeringerne, som burde give modtagerlandene en både udviklingsmæssigt og bæredygtighedsmæssigt løft, har været dybt problematiske for værtslandene.

“The mission of the World Bank’s carbon finance program is to bring about ‘a global carbon market that supports sustainable development, reduces transaction costs and reaches and benefits the poorest communities of the developing world.’ Conspicuously absent from this mission statement is any mention of reducing global greenhouse gas emissions or promoting clean, renewable energy,” skriver Janet Redman i rapportens konklusion (p.41), som slutter med at konstatere, at: “det er på tide at verdenssamfundet kræver, at Verdensbankens rolle som ‘climate change profiteer’ bliver stoppet.”

Danmark er et af de lande, som i de kommende år kommer til at finansiere mange CDM-projekter i og med vi er så langt bagefter med opfyldelsen af vores forpligtigelser overfor Kyoto-aftalen til at reducere vores CO2-udledninger med 8% inden 2012, at vi kommer til at købe en stor del af reduktionen som CO2-kvoter. Der har tidligere været rejst kritik af den tilfældighed, hvormed de danske kvotebeløb blev brugt. Efter at have læst World Bank: Climate Profiteer bliver det dobbelt vigtigt for opretholdelsen af den folkelige vilje til at gøre noget ved klodens klima, at vi får langt bedre kontrol med og perspektiv for, hvordan disse midler bliver bragt i anvendelse 100% på klimaets og værtslandenes betingelser.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Janet Redman: World Bank: Climate Profiteer, IPS (Institute for Policy Studies) april 2008 (4,6 Mb pdf).

Janet Redman: The World Bank’s Carbon Deals, Foreign Policy in Focus, IPS 10.04.2008.

Shakuntala Makhijani & Daphne Wysham: World Bank Climate Profiteering, IPS 31.03.2008.

Janet Redman: The World Bank’s Carbon Deals, Foreign Policy In Focus 10.04.2008.

World Bank accused of shunning renewables sector, BusinessGreen.com 10.04.2008.

Haider Rizvi: World Bank “Playing Both Sides of Climate Crisis”, Inter Press Service 10.04.2008.

Haider Rizvi: Indians Speak Out Against Carbon Markets, Inter Press Service 07.05.2008.

Share