12. juni 2008 arkiv

Tunge lastbiler ud af det centrale København II

12. juni 2008

Tirsdag besluttede Borgerrepræsentationen med stemmer fra R, S, SF og Ø at store lastbiler over 18 ton ikke længere må passere det centrale København. Det er en glædelig beslutning, som vil skabe mere tryghed for de bløde trafikanter og give mange miljømæssige fordele i de centrale bydele.

Det er forhåbentlig blot et af mange nødvendige skridt for at sænke luftforureningen og særlig den ultrafine partikelforurening, som i dag har hundredvis af for tidlige årlige dødsfald på samvittigheden. Partikelforureningen ligger i dag over EUs grænseværdier, og den stadig voksende trafik har tendens til at udhule alle de gradvise teknologiske forbedringer. På sigt bør det væsentligste transportarbejde i København varetages af små vævre el-drevne køretøjer, og dieselkøretøjer uden toptunede partikelfiltre bør være forment adgang.

Se tidligere blog-indlæg: Tunge lastbiler ud af det centrale København.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Søren Astrup: Lastbiler forbydes i København, 11.06.2008.

Share