14. juni 2008 arkiv

Træer med termostat

14. juni 2008

En af denne uges for mig mere tankevækkende nyheder har været, at træernes blade søger at opretholde en konstant temperatur på 70ºF. Som det er blevet udlagt i en række overskrifter, holder træerne termostaten på 70ºF (21,4ºC) – eller komfortmæssigt noget nær den optimale temperatur også for mennesker.

På baggrund af analyser af særlige ilt-isotoper i blade hentet fra tundraegne i nord til De Caribiske Øer i syd har forskere fra University of Pennsylvania opdaget, at størstedelen af fotosyntesen i træernes blade sker ved en temperatur på omkring 70ºF, og at træernes blade aktivt søger at opretholde denne temperatur. Bladet kan ændre form for at ændre indstrålingen, og det kan ved at øge fordampningen sænke bladets temperatur med op til 20ºF. Eller i kolde klimaer kan træernes nåle samle sig for at mindske udstrålingen og vindafkølingen – og dermed holde på varmen.

Træerne har en tilsvarende virkning på deres nærmeste omgivelser. De mildner om vinteren og køler om sommeren. De skygger, blødgør, opfugter, og giver læ – og skaber herigennem mere stabile livsbetingelser for en lang række dyr og planter. De mindsker nedbrydningen fra den ultraviolette stråling, og vi kunne lære os i langt højere grad end nu at drage nytte af planter til at mindske behovet for opvarmning om vinteren og mindske behovet for køling og skygning om sommeren. Planternes blade renser luften for partikler, producerer ilt og absorberer CO2 med en elegance, som ingen død teknologi kan matche. Så der er mange gode grunde til, at vi i de kommende år forøger vegetationsvolumenet i byerne markant.

Se det introducerende kapitel til Nørre Kvarters grønne lunger pp. 1-13 (1,1 Mb pdf).

indlæg oprettet af Jens Hvass

From Canada To The Caribbean: Tree Leaves Control Their Own Temperature, Study Reveals, Science daily 11.06.2008.

Richard Harris: Trees Do Their Best Work with Thermostats at 70, NPR (audio) 11.06.2008.

Roger Highfield: All tree leaves have ‘thermostat’ that maintains temperature, Telegraph 11.06.2008.

Hot climate or cold, tree leaves stay in comfort zone: study, Terra Daily 11.06.2008.

Susan Millus: Goldilocks tree leaves, ScienceNews 11.06.2008.

Oxygen Isotopes in Tree Rings a Poor Yardstick of Climate Change, Western Institute for Study of the Environment.

 

Share

Tøvejr på Nordpolen

14. juni 2008

Igen er der foruroligende tegn på, hvor hurtigt klimaforandringerne skrider frem i de polare egne. Denne vinter har isdækket været tyndere end nogensinde, hvorfor polarforskerne forventer, at det isfri område af Arktis i år vil blive endnu større end i 2007, som ellers lå exceptionelt lavt i forhold til udviklingen i de seneste årtier, som har vist en relativt langsomt vigende tendens.

Indtil for få år siden lå risikoen for, at Nordpolen ville blive isfri i sommertiden langt ude i en fjern fremtid, men nu er det ikke usandsynligt, at vi måske vil se isfrit farvand på selve Nordpolen allerede denne sommer.¹

Problemet med afsmeltningen, er at det kan accelerere temperaturstigningerne inde over land i de arktiske lande. David Lawrence, klimaforsker ved National Center for Arctic Research, har udviklet en model for klimaudviklingerne, som viser, at den hastige issmeltning kan medføre en opvarmning over land, som er 3,5 gange højere end den gennemsnitlige opvarmning i dette århundrede. Dette vil accelerere optøningen af tundra-områder, som vil frigøre de store mængder metan, som nu ligger bundet i permafrosten.¹

Metan har en drivhuseffekt, som ligger omkring 21 gange højere end CO2, så det vil yderligere kunne accelerere klimaforandringerne.

Læs mere »

Share