5. september 2012 arkiv

Kortlægning af jordskælvszoner

5. september 2012

Kort over jordskælv, hvor røde linjer angiver grænser mellem tektoniske plader og sorte linjer vigtige foldelinjer.

For blot en måned siden kunne man her i Danmark vågne til et jordskælv, en let skælven, som ikke på nogen måde forårsagede ubodelig skade. Men i et gammelt sammensunket hus som mit, hvor døre og vinduer sådan hvert tiende år lige skal have en tur med en høvl, kan det godt stramme lidt til. Det er nok det værste, vi kommer til at opleve af jordskælv her i landet. For (også) jordskælvsmæssigt bor vi i et smørhul.

Forskere fra det tyske geoforskningsinstitut i Potsdam har nu kortlagt forekomsten af jordskælv i det eurasiske område, og har plottet alle kendte jordskælv ind op fra optegnelser som sine steder går op til 1.000 år tilbage. Man har under vejs måttet oversætte alle mulige forskellige karakteristika til samme skala, og de angivne styrker i MMS svarer stort set til den almindeligt brugte Richter-skala.

På kortet herover er alle jordskælv over styrke 3,5 plottet ind. Kortet giver et ret entydigt billede af, at jordskælvenes hyppighed og voldsomhed følger bestemte zoner, hvor de store tektoniske plader støder sammen. Hvis man kun ser på jordskælv over styrke 6, så er billedet endnu mere entydigt. Langt de fleste ligger i Balkan-Grækenland-Tyrkiet og følger de røde linjer.

Det har været et ganske omfattende og tidskrævende projekt at samordne det kolossale og meget uegale materiale fra i alt mere end 180 kilder. I alt er der medtaget 45.000 jordskælv i databasen.

Som man kan se af grafen til højre, er langt de fleste jordskælv heldigvis små. Af de helt store jordskælv over styrke 8 er der kun i alt under 10.

Jordskælvskortet er ikke blot skabt ud fra historisk interesse, men er fuldt så meget tænkt som et værktøj til at kunne sammenfatte et samlet risikobillede, som man indtil nu ikke har haft, og som med situationen i Japan post Fukushima-katastrofen i tankerne for eksempel kunne understøtte valg af optimale placeringer af sårbare installationer som atomreaktorer og lagersteder for radioaktivt affald, øge jordskælvssikringen for hængebroer, højhuse, tunneler osv. på særligt udsatte steder.

indlæg oprettet af Jens Hvass

G. Grünthal & R. Wahlström: The European-Mediterranean Earthquake Catalogue (EMEC) for the last millennium, Journal of Seismology 16, 3, pp. 535‐70 28.04.2012 (pdf).

Earthquake Risk in Europe Detailed, ScienceDaily 10.08.2012.

The Earthquake Risk and Europe, Research i Germany 13.08.2012.

Michael Reiter: Nyt jordskælvsatlas afdækker Europas ukendte risikozoner, Ingeniøren 05.09.2012.

Christian Østergaard: Usædvanligt kraftigt jordskælv rammer Danmark, Ingeniøren 06.08.2012.

 

Share