Californien indfører CO2-kvotesystem

20. november 2012

Onsdag i sidste uge havde Californien startskud for sit CO2-kvotemarked. Det har til formål frem mod 2020 at reducere Californiens CO2-udledninger til niveauet i 1990, hvilket indebærer en reduktion på 17%. Ordningen omfatter omkring 350 større virksomheder med i alt 600 enheder, først og fremmest i fremstillings- og energisektoren.

I går var det så auktionsdag for den første pulje af forureningstilladelser (allowances). Dagen forløb uproblematisk, og samtlige 23,1 mio. udbudte allowances (som hver giver ret til at udlede 1 ton CO2) blev afsat. Prisen var på blot lige godt 10 $, så det er på samme lave niveau som EUs kvotesystem er endt på. Der havde været frygt for, at banker og spekulanter havde opkøbt tilladelserne. På den baggrund var det positivt at erfare, at 97% af tilladelserne blev købt af de direkte involverede virksomheder.

I bedste amerikanske stil rejste California Chamber of Commerce få døgn inden første auktionsdag en retssag med påstand om, at kvotelovgivningen var ulovlig. Men det blev afvist med henvisning til, at kvoteordningen har været under forberedelse i omkring 6 år.

Så nu er den californiske kvoteordning en realitet. Den vi blive fulgt med stor spænding fra resten af USA. Forventningerne – både positive og negative – er store. I den negative ende er der spået store omkostningsfordyrelser for både virksomheder og forbrugere, og at virksomheder i stor stil vil udvandre – på den led kan man sige, at det måske er heldigt, at prisen pr. ton CO2 foreløbig har lagt sig så lav som 10 $, for det vil kun føre til helt marginale fordyrelser. I den anden ende er der en tiltro til, at kvoteordningen vil være med til at skabe økonomisk incitament til at energieffektivisere og klimaoptimering – og at cap & trade udgør den perfekte “styring” af klimaindsatsen, fordi markedet ikke er sat ud af spil. Her ville effekten omvendt være stærkere, hvis kvoteprisen blev højere. Men lettelsen over, at alt kørte efter planerne, er udtalt.

I EU overvejer man lige nu hvilke tiltag, som skal til, for at få kursen op omkring 30 euro på det europæiske kvotemarked – se blog-indlægget Førstehjælp til det europæiske kvotesystem. Hvis det gradvist kom til at koste 40 $ at udlede 1 ton, ville tilskyndelsen til at optimere og energieffektivisere være markant større, og det ville forretningsmæssigt være en fordel at være klimavenlig i langt flere situationer end i dag – se grafen i blog-indlægget: Klima-investeringer som kan “betale sig”.

Måske enkelte meget energitunge virksomheder vil vælge at relokalisere til steder, hvor det stadig er ‘gratis’ at forurene, men man har vurderet, at dette for langt de fleste af de involverede virksomheder vil være uaktuelt. Omvendt vil ordningen vil kunne tiltrække en række clean-tech-virksomheder og være med til at styrke Californiens førerposition på miljøområdet.

Californien har en tradition for at gå forrest på miljøområdet, og hvis Californiens kvoteordning bliver en bare nogenlunde succes, er der gode chancer for, at andre amerikanske stater går med i ordningen og på bare lidt længere sigt, at USA samlet beslutter sig for et kvotesystem.

I 2007-08 havde USA en samlet klimalovgivning på vej, som med et tilsvarende cap & trade-system skulle sikre en 80% reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2050. Men i slagskyggerne fra den økonomiske krise, som var ved at nedlægge den amerikanske økonomi, viste det sig umuligt at få flertal for. Langt ind i demokratiske rækker var der modstand – og frygt for, hvad det ville betyde på kort sigt. Samtidig viste sundhedsreformen sig at kræve voldsomt megen politisk kapital at få gennemført, så klimalovgivningen blev udskudt. Og efter midtvejsvalget i 2010, hvor republikanerne fik majoritet i begge kamre i Kongressen og Tea Party-bevægelsen fik valgt markant flere folk ind, måtte projektet skrinlægges.

Her efter valget er der igen store forhåbninger til Obama – ikke mindst til at han vil genoptage klimaudfordringen. Men indtil nu har han mere satset på effektiviserings-siden, som har gunstige indvirkninger på klimaregnskabet samtidig med, at det kan kaldes alt muligt andet. Så det er langt fra givet, at han er klar til at indføre et cap & trade-system.

En anden mulighed, som det måske var lettere at finde forståelse for blandt republikanerne, er det, som kaldes cap & dividend. Her lægger man en afgift af en vis størrelse på produktionsleddet (eller ved import hvor energien kommer ind i landet), hvorefter samtlige indtægter sendes fuldt ud tilbage til samfundet. hermed kan det blive billigere for dem som sparer, og det giver mulighed for at lave en vis social omfordeling.

Blandt andet James Hansen fra NASAs klimaforskningsafdeling er en varm fortaler for cap & dividend, se hans vidnesbyrd i 2009 i blog-indlægget James Hansen: Ways and Means. Se evt. også de sidste 1½ min. i videoen: James Hansen: Hot, dry or flooded, 6:00 ff. hvor han insisterer på at republikanerne må gå forrest i klimaspørgsmålet.

Se tidligere blog-indlæg: Klimalovgivning vedtaget i Californien, Den fulde pris for CO2-udledninger, Klimaløsning: Lav beton af kraftværkernes CO2, De første brintbiler i produktion og Amerikansk lovforslag om 80% CO2-reduktion på vej.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Ricardo Lopez: California’s first carbon-credit auction raises $290 million, Los Angeles Times 20.11.2012.

California’s first cap and trade foray doesn’t yet answer question: Will it reduce greenhouse gas? (leder) Modesto Bee 21.11.2012.

Full steam ahead for California carbon trading, New Scientist 20.11.2012.

Dana Hull: California’s first cap-and-trade auction sells out, declared ‘a success’, Mercury News 20.11.2012.

Felicity Barringer: California’s CO2 Now Has a Price, but a Low One, New York Times 20.11.2012.

David R. Baker: State’s 1st carbon auction goes smoothly, San Fancisco Chronicle 20.111.2012.

Jason Dearen: California sells out of first pollution permits, (AP) San Francisco Chronicle 19.11.2012.

Dale Kasler: Pollution credits fetch low price at first California auction, The Sacramento Bee 19.11.2012.

Pat Brennan: Auction puts state’s cap and trade in place, The Orange County Register 19.11.2012.

Anthony L. Westerling: What cost to clear the air? Merced Sun-Star 17.11.2012.

Jason Dearen: Brown defends Calif. steps to fight climate change, (AP) San Francisco Chronicle 16.11.2012.

Allan Zaremberg: Carbon auction levies unauthorized tax, San Francisco Chronicle 16.11.2012.

Daniel Store: California Tackles Climate Change, But Will Others Follow? National Geographic 16.11.2012.

Marc Lifsher: State voters support cap and trade, Los Angeles Times 16.11.2012.

David A. Barker: Jerry Brown: Act now on climate change, San Francisco Chronicle 16.11.2012.

Jason Dearen: California’s Cap-And-Trade System Goes Into Effect In Midst Of Lawsuit, (AP) Huffington Post 14.11.2012.

Marc Lifsher: California holds cap-and-trade auction of greenhouse gas credits, Los Angeles Times 15.11.2012.

Rory Caroll: As U.S. hesitates, California pours billions into green energy, (Reuters) Planet Ark 15.11.2012.

Nannette Miranda: State holds auction for pollution credits, (video) KFSN TV 14.11.2012.

Emily Reina: Four Important Things To Know About California’s First Ever Carbon Auction, Climate Progress 14.11.2012.

Christopher Joyce: Calif. To Begin Rationing Greenhouse Gas Emissions, (audio) NPR 13.11.2012.

Felicity Barringer: A Grand Experiment to Rein In Climate Change, New York Times 13.10.2012.

Jason Dearen: Calif. group sues to invalidate cap-and-trade, (AP) news.net 13.11.2012.

David A. Barker: Cap and trade: division over economics, San Francisco Chronicle 11.11.2012.

David A. Barker: Do cap-and-trade systems work? San Francisco Chronicle 11.11.2012.

New Ecology, Clean Economy, Hispanic Business 11.11.2012.

Paul Rogers: California’s landmark global warming law becomes real this week with first cap-and-trade auctions, MercuryNews 10.11.2012.

David A. Barker: State a pioneer of cap and trade, San Francisco Chronicle 10.11.2012.

Rory Carroll: Auction to kick-start California carbon market, (Reuters) Planet Ark 09.11.2012.

Maria Gallucci: California’s Model Climate Policies Will Maintain Momentum in Obama Second Term, InsideClimate news 08.11.2012.

Marc Lifsher: California’s first auction of greenhouse-gas credits nears, Los Angeles Times 06.11.2012.

Elizabeth M. Bailey & Frank Wolak: Viewpoint: Cap and trade should look to broader goals, The Modesto Bee 02.11.2012.

 

Share