De første brintbiler i produktion

21. juni 2008

Honda har netop på en bilmesse i Los Angeles præsenteret FCX Clarity Zero-Emission Hydrogen Powered Power Fuel Sedan, den første masseproducerede brintbil. Los Angeles er ikke tilfældigt valgt, idet man i LA-området har adgang til foreløbig fem brint-tankstationer. Honda har derfor i det seneste års tid haft 100 FCX Clarity-biler kørende i området som en del af sit udviklingsarbejde.

Brintbilerne løser et fundamentalt problem ved transportsektoren, idet eneste udledning ved forbrændingen er H2O, vanddamp, hvor benzin- og dieselbiler ud over CO2 udspyr ikke ubetydelige mængder af CO, NOx og andre ultrafine partikler. At der stadig vil medgå mange ressourcer – og dermed også betydelige CO2-udledninger – til selve fremstillingen af en bil som FCX Clarity, er en anden ting. Brint-teknologien muliggør i princippet en ren, decentral forbrænding, og brint vil kunne fremstilles ved solenergi gennem spaltning af vand.

FCX Clarity er elegant i sin fremtræden, men ikke på nogen måde futuristisk eller ekstravagant. Den har en ydeevne og rækkeevne på linje med, hvad vi nu kender fra benzin-drevne biler og er klar til at blive del af vores dagligdag i den udstrækning, politikere og samfund kan enes om at udfase benzin og diesel og bane vejen for udviklingen af den infrastruktur, der skal til at producere og distribuere brint i tilstrækkelige mængder. Uden at give ret mange detaljer fremgår det, at Honda arbejder på en enhed, som kan producere brint fra naturgas hjemme i carporten. Hvis man også kunne finde en decentral produktionsmåde, som var integreret i husopvarmningen, ville man være nået langt.

Foreløbig vil man kun se FCX Clarity i det sydlige Californien, og der vil i de følgende tre år kun blive lavet 200 til leasing for 600 $ pr. måned. Produktionsprisen er uoplyst, men ifølge Hondas leder, Takeo Fukui, vil prisen inden for det næste årti kunne komme under 100.000 $.¹ Med en bil som denne har Honda sammen med Toyota lagt sig selv og den japanske bilindustri entydigt i spidsen i udviklingen af en ny generation køretøjer, som ikke er afhængig af fossile brændstoffer. Man kunne ønske sig, at den amerikanske bilindustri tog udfordringen op.

 

Honda FCX Clarity, 2008 Los Angeles Auto Show, 21:48 min YouTube video.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Martin Fackler: Latest Honda Runs on Hydrogen, Not Petroleum, New York Times 17.06.2008.¹

Hydrogen cars: Fuel-cell technology coming on fast, Salt Lake Tribune 19.06.2008.

Tomoko A. Hosaka: Honda rolls out new zero-emission car, AP 16.06.2008.

Roland Parker: Honda FCX a step forward for fuel-cell cars, MSNBC 15.06.2008.

Honda FCX Clarity: Car of the century? Telegraph 17.11.2007.

LA 2007: 2009 Honda FCX Clarity Live reveal, AutoblogGreen 14.11.2007.

Share