Exxon på anklagebænken

7. november 2015

Protest og forargelse har bredt sig som en steppebrand efter at det står klart, at Exxon tilbage i 70erne og 80erne havde et helt klart billede af konsekvenserne af fortsat at udlede store mængder af CO2, men alligevel valgte ikke bare at tie, men meget aktivt at skabe tvivl om klimavidenskaben.

Da Bill McKibben for nylig lænkede sig til en lokal Exxon benzinstander i en desperat proces for at markere urimeligheden i det svigt overfor menneskeheden, som det var blevet lagt for dagen, at Exxon havde leveret, gav han udtryk for, at det var yderst tvivlsomt, om Exxons udåd (som han karakteriserede som den værste i verdenshistorien) nogensinde ville blive prøvet ved domstolene – dertil havde de formået at købe sig til for megen magt. Det kom efter en række artikler, hvor McKibben tydeligvis var mere og mere utilsløret forarget og rasende og – kunne man mærke – var lige ved at koge over (se updates for 14.10. ff. i blog-indlægget Exxons klimasvigt).

Så på den led er det en god overraskelse, at New Yorks anklagemyndighed i denne uge indledte undersøgelser mod Exxon for at få afprøvet ved domstolene, om Exxon bevidst har vildledt offentligheden.

Baggrunden er en lang række afsløringer, hvor tre forskellige journalist-detektivhold har forsøgt samme spor. Ballet blev åbnet af en gruppe fra Union of Concerned Scientists, som via informationer fra tidligere medarbejdere ved Exxons forskningsafdeling tydeliggjorde, at Exxon allerede tidligt havde forsket i og haft et ganske præcist billede af, hvilke klimaforandringer, som lå forude, og dermed hvilke katastrofer ens kerneprodukt olie ville påføre menneskeheden. Senest har et team fra Washington Post og Columbia University Journalism School fremlagt sine afsløringer, som blandt andet demonstrer, hvordan Exxon bevidst har indkalkuleret klimaforandringenes afsmeltninger i det arktiske område, så man bedre kan komme til at udvinde olie, samtidig med at man siden midten af 1980erne ganske systematisk har sået tvivl om klimaforandringerne, i hvert flad som menneskeskabte. Men den uafviselige bredside kommer fra InsideClimate News, som igennem måneder har haft en gruppe journalister på sporet, og har haft disciplin nok til ikke at lade det dryppe under vejs – og dermed blot drukne  i mediestrømmen – men samle det over en relativt kort periode.

Exxon i dagens Doonesbury, tegnet af Garry Trudeau.

Det billede, som InsideClimate News under overskriften The Road Not Taken har udrullet, viser en virksomhed, som først prisværdigt ser fremad for at evaluere sit produkts virkninger på omverden – og Exxon var i 70erne og i starten af 80erne en ledende kraft inden for klimaforskningen. Men derefter vendte man fuldstændig skuden og gav sig i stedet til at finansiere massivt i klimafornægtelse (se blog-indlægget Exxons klimasvigt: The Road Not Taken).

Dette lykkedes så godt, at USA endte med ikke at deltage i Kyoto-aftalen. Klimafornægtelsen hviler stadig tungt over det amerikanske politiske system, hvor fossile midler igennem mere end tre årtier har formået at fastholde en massiv klimafornægtelse og modvirke nogen egentlig klimaindsats – indtil konstruktionen her i løbet af Obamas anden præsidentperiode endelig så småt er ved at krakelere.

I mellemtiden er verdens samlede udledninger siden industrialiseringen fordoblet, og det er ikke for meget at sige, at den fossile industri gennem sin udåd har mere end fordoblet problemerne. For hvor det i 1990 stadig havde været relativt enkelt at sikre en 1½°C-løsning – tænk blot hvis verden var stået sammen om at udvikle Indien og Kina som verdens første store grønne økonomier – så kræver det i dag en opbremsning og afvikling af den fossile afhængighed, som må ske hurtigere og voldsommere end de fleste lande kan overskue og skaffe politisk opbakning til, hvis vi skal have nogen chance for at komme bare i nærheden af en 2°C-løsning.

Foreløbig er det Exxon, som står for skud – og på mange måder er sagen her klarest, fordi det står så klart, hvor meget Exxon forud vidste. Men der er flere olieselskaber, som i disse dage holder vejret for, om de også bliver inddraget, for Exxon var på ingen måde alene om klimafornægtelsen: “British Petroleum (now BP), Shell Oil, Texaco (now part of Chevron) and Exxon, along with several manufacturing companies, were all members of the coalition, a group of companies and trade associations that started an advertising campaign in the 1990s opposing Washington’s involvement in strong international efforts like the Kyoto Protocol initiative to reduce greenhouse gas emissions.”

Forargelsen og fortvivlelsen har bredt sig som en steppebrand, ikke kun i sædvanligvis grønne medier, men i hundredevis af artikler i de amerikanske medier i alle de store aviser. En række senatorer har krævet retsprøvelse, og spørgsmålet rykkede ind i primærvalgene, hvor både Bernie Sanders, Martin O’Malley og Hillary Clinton har givet deres opbakning til, at Exxon bør retsforfølges. Men først da Bill McKibben 28. oktober skrev i The Guardian under overskriften: Imagine if Exxon had told the truth on climate change, blev det klart for mig, at dette kunne blive stort.

Vi ved endnu ikke, om det kommer til en egentlig retssag, og en sådan vil ikke kunne ændre på det skete – klimaudfordringen er blevet voldsomt meget større i de mellemliggende år. Men det amerikanske klimaperspektiv er stadig ganske ungt, så uanset udfaldet af en sådan retssag ville der være et kæmpe pædagogisk potentiale i at få oprullet, hvor store konsekvenser, den fossile afbrænding har for leveforholdene ikke bare i USA, men over alt i verden – og allermest i fattige lande, som ikke har deltaget de store fossile afbrændinger. Og helt ærligt, Exxon og de andre olieselskaber burde idømmes samfundstjeneste.

Kom en tiger i … kachotten. Nej, bedre med samfundstjeneste: Straffen burde i al sin enkelhed være, at Exxon med hjælp fra sine medsammensvorne olieselskaber netto genindsamler al den CO2 fra atmosfæren og oceanerne som er udledt siden 1977 – hvor Exxon uanset sin klare indsigt, at det var fremtidsødelæggende blot at fortsætte, i stedet indledte en systematisk tvivlsproduktion.

Det kunne i øvrigt meget vel blive en del af prisen på CO2 – at hvis man femover vil udvinde 1 ton CO2, så måtte man som grundafgift sikre, at et andet ton blev taget ud af atmosfæren igen. Deroveni kommer så en afgift for de sociale omkostninger.

Selvom den amerikanske mani med at rejse retssager om snart sagt hvad som helst kan tendere det sygelige, så står vi nok her med et af de mere alvorlige eksempler på bevidst vildledning af menneskeheden. Situationen har været sammenlignet med tobaksindustrien, som også i mange år lykkedes at lægge et næsten uigennemtrængeligt slør ud over, hvor sundhedsfarligt, det var at ryge. Sammenligningen holder for så vidt det i høj grad er samme forvildelses- og tvivlsskabelsesstrategier, som er taget i anvendelse. Men Exxons og olieselskabernes svigt er i en kategori for sig, for hvor tobakken kunne påføre de rygende en overhyppighed af en bred vifte af sygdomme og klippede af livskvalitet og forventet levetid, så vil de globale klimaforandringer, i den udstrækning det lykkes for de fossile interesser fortsat at forsinke klimaindsatsen, føre til altomfattende skader i økosystemerne og udgør en fundamental trussel overfor vores fremtidige levevilkår. Som Bill McKibben 14. oktober skrev i The Guardian om Exxons ‘klimaløgn: ‘No corporation has ever done anything this big or bad’.

Vi så for nylig, hvordan den hollandske regering blev dømt til at skærpe sin klimaindsats, (se blog-indlægget: Holland idømt skærpet klimaindsats). Ligeledes har et sagsanlæg fra en pakistansk bonde ført til, at domstolene hankede op i det politiske system for at få dem til at tage klimaudfordringen alvorligt. Måske ligger der en opgave i den store klima- og bæredygtighedsudfordring, vi står overfor, både i det konkrete, og i en bedre sikring af menneskehedens rammer i forhold til vores levevilkår. Når for eksempel jeg ser, hvordan vores nuværende blå regering i løbet af få måneder har gang i at demontere det meste af den klima- og miljøindsats, som møjsommeligt er søgt etableret i de sidste 25 år, så var det måske på tide at få naturens og fremtidens rettigheder bedre indskrevet i grundloven.

Her på Strøtanker vil jeg følge løbende situationen omkring Exxon med nye links op og og updates, når der er væsentligt nyt.

 

Se tidligere blog-indlæg: Skeptikerne i gabestokkenSkeptic Arguments sorted by taxonomyNoam Chomsky om klimafornægtelsens dynamikHeartland Institute – i klimafornægtelsens hjerteDonald Brown: Forbrydelse mod menneskehedenKlimaudfordringens fortielse i det amerikanske valgIkke 97% men 17.351 ud af 17.352 klimaforskereSeks europæiske olieselskaber melder klar til klimaindsatsOlieselskaber på skrumpShell-direktør: The Future of Energy,  Koch-brødrene – forbrydelse mod menneskeheden?ExxonMobil på langtidsfornægtelse og Exxons klimasvigt: The Road Not Taken.

Se løbende nyt på Twitter via hashtag: #ExxonKnew. Se ExxonMobilTwitter.

Tessa Stuart: Bill McKibben on Why Exxon Is the Next Big Climate Fight, Rolling Stone 09.11.2015.

Emily Atkin: Investigation Finds World’s Largest Coal Company Misled Public On Climate Change, Climate Progress 09.11.2015.

Amrutha Gayathri: Peabody reaches deal with New York AG on climate disclosures, Reuters 09.11.2015.

John Schwartz: Exxon Inquiry Both Mirrors and Contrasts With Tobacco Industry Case, New York Times 07.11.2015.

Jason Proctor: Oil companies and climate change: who should pay? CBC News 07.11.2015.

Bill McKibben: Exxon, Keystone, and the Turn Against Fossil Fuels, The New Yorker 06.11.2015.

Tom Randall: The Oil Industry Has Been Put on Notice, Bloomberg 06.11.2015.

Mychaylo Prystupa: Exxon under investigation by NY for historic climate denial, National Observer 06.11.2015.

*Mica Rosenberg: NY attorney general wields powerful weapon in Exxon climate case, Reuters 06.11.2015.

Clifford Krauss: More Oil Companies Could Join Exxon Mobil as Focus of Climate Investigations, New York Times 06.11.2015.

ExxonMobil faces legal probe over alleged climate change scandal, Business Green 06.11.2015.

Deidre Fulton: Exxon’s Climate ‘Scandal’ Escalates As NY Attorney General Issues Subpoena, EcoWatch 06.11.2015.

Mark Hertsgaard: ExxonMobil’s Alleged Climate Change Lies Dwarf Big Tobacco, The Daily Beast 06.11.2015.

A Range of Opinions on Climate Change at Exxon Mobil, (kildetekster) New York Times 06.11.2015.

Emily Atkin: New York’s Attorney General Is Investigating Exxon, Climate Progress 06.11.2015.

Megan Darby: Exxon Mobil faces legal inquiry on climate misinformation, Climate Home 06.11.2015.

Justin Gillis & Clifford Kraussnov: Exxon Mobil Investigated for Possible Climate Change Lies by New York Attorney General, New York Times 05.11.2015.

Eric Holthaus: NY Attorney General to Investigate ExxonMobil for Misleading Public on Climate Change, Slate 05.11.2015.

Bill McKibben on NY Attorney General’s Exxon Investigation, 350.org 05.11.2015.

Timothy Egan: Exxon Mobil and the G.O.P.: Fossil Fools, New York Times 05.11.2015.

Chris Mooney: New York is investigating Exxon Mobil for allegedly misleading the public about climate change, Washington Post 05.11.2015.

Dino Grandoni: New York investigating whether Exxon hid what it knew about climate change, Los Angelses Times 05.10.2015.

Naomi Oreskes  & Ted Lieu: The harm Exxon Mobil has done, The Hill 04.11.2015.

Leslie Picker: Gore Calls for Exxon Mobil Inquiry on Climate Change, New York Times 03.11.2015.

Neela Banerjee: Congressmen Call on SEC to Investigate Exxon’s Climate Disclosures, InsideClimate News 02.11.2015.

*Annie Leonard: We Must Hold Exxon Accountable for Deceiving the Public on Climate Climate, EcoWatch 03.11.2015.

Jeremy Deaton: Exxon, Edelman, And How Shame Can Lead To Action On Climate, Climate Progress 02.11.2015.

Donald Brown: The Seeds of the Corporate Funded Climate Disinformation Campaign, the 1971 Lewis Powell Memo, Ethics and Climate 31.10.2015.

Justin Gillis & John Schwartz: Exxon Mobil Accused of Misleading Public on Climate Change Risks, New York Times 30.10.2015.

Joanna Walters: Environmental groups demand inquiry after Exxon ‘misled public’ on climate, The Guardian 30.10.2015.

Ben Geman: Big Oil Staggers Toward Paris Climate Talks, Potential Clinton White House, National Journal 30.10.2015.

Mariam Baksh: Justice Department Under Pressure To Investigate ExxonMobil For Climate Change Cover-Up, Huffington Post 30.10.2015.

*John H. Cushman Jr.: How Exxon Overstates the Uncertainty in Climate Science, InsideClimate News 29.10.2015.

Emily Atkin: Hillary Clinton Endorses Federal Investigation Of Exxon, Climate Progress 29.10.2015.

*Bill McKibben: Imagine if Exxon had told the truth on climate change, The Guardian 28.10.2015.

Ambrose Evans-Pritchard: Fossil fuel companies risk plague of ‘asbestos’ lawsuits as tide turns on climate change, Telegraph 27.10.2015.

*Steve LeVine: ExxonMobil pioneered climate-change research in the 1970s, and now it’s attacking media reporting on that, Quartz 26.10.2015.

* Katie Jennings, Dino Grandoni and Susanne Rust: How Exxon went from leader to skeptic on climate change research, Los Angeles Times 23.10.2015.

Daniel J. Graber: Exxon slams report for cherry-picking climate legacy, UPI 22.10.2015.

Jan Lee: Bill McKibben’s Brash One-Man-Stand Against Exxon and Climate Change, Triple Pundit 22.10.2015.

ExxonMobil says Climate Research Stories Inaccurate and Deliberately Misleading, ExxonMobil 21.10.2015.

Prison for Exxon Execs? Lawmakers Seek Probe of Oil Giant for Hiding Knowledge of Climate Change, Democracy Now 21.10.2015.

Lisa Song: Sanders Calls for Investigation of ‘Potential Corporate Fraud’ by Exxon, InsideClimate News 20.10.2015.

Emily Atkin: Exxon’s Climate Cover-Up Should Be Investigated By DOJ, Tobacco Prosecutor Says, Climate Progress 20.10.2015.

Exxon’s missed opportunity to address climate change, (leder) Dallas News 20.10.2015.

David Atkins: Exxon Should Be Prosecuted For Covering Up Its Knowledge of Fossil Fuel-Induced Climate Change, Washinton Monthly 18.10.2015.

Nadia Prupis: Bill McKibben Gets Arrested Exposing Exxon’s ‘Unparalleled Evil’, EcoWatch 17.10.2015.

Laura Barron-Lopez: House Democrats Press DOJ To Investigate If Exxon Broke The Law With A Climate Change Cover-up, Huffington Post 16.10.2015.

Rebecca Leber: Democrats Request a DOJ Investigation Into ExxonMobil, Alleging Climate Science Coverup, New Republic 16.10.2015.

Suzanne Goldenberg: Exxon’s climate change denial warrants federal inquiry, congressmen say, The Guardian 16.10.2015.

Katie Sheppard: Bill McKibben Got Arrested While Protesting Outside An ExxonMobil Station, Huffington Post 16.10.2015.

Ken Cohen: ExxonMobil’s commitment to climate science, ExxonMobil 15.10.2015.

Exxon’s damaging denial on climate change, (leder) Los Angeles Times 15.10.2015.

Joel Banner Baird: Bill McKibben arrested in Vermont gas-pump protest, Burlington Free Press 15.10.2015.

Paul Heintz: Protesting Exxon, Bill McKibben Arrested at Burlington Gas Station, Seven Days 15.10.2015.

Bill McKibben: Exxon Knew, Tumblr 15.10.2015.

Bill McKibben: Exxon’s climate lie: ‘No corporation has ever done anything this big or bad’, The Guardian 14.10.2015.

Alexander C. Kaufman: Exxon’s Climate Change Cover-Up Is ‘Unparalleled Evil,’ Says Activist, Huffington Post 14.10.2015.

Steve Benen: What Exxon knew about climate change, and when it knew it, MSNBC 12.10.2015.

Elizabeth Witman: Exxon Arctic Drilling Benefitting From Global Warming: Oil Company Denied Climate Change Science While Factoring It Into Arctic Operations, Report Shows, International Business Times 10.10.2015.

Naomi Oreskes: Exxon’s Climate Concealment, New York Times 09.10.2015.

Sara Jerving, Katie Jennings, Masako Melissa Hirsch & Susanne Rust: What Exxon knew about the Earth’s melting Arctic, Los Angeles Times 09.10.2015.

Inside Exxon’s Great Climate Cover-Up: From Early Climate Change Researcher to Epic Climate Denier, Democracy Now 24.09.2015.

Greg Laden: What Exxon Knew Then Is What We Know Now, Science Blogs 22.09.2015.

Stephen Lacey: Exxon Was Once the Leader in Climate Research. Why Did It Turn to Manufacturing Doubt? GreentechMedia 22.09.2015.

Michael Mann: Exxon Doubled Down on Climate Denial and Deceit, EcoWatch 21.09.2015.

Lonnie Shekhtman: Exxon knew about climate change decades ago, spent $30M to discredit it, Christian Science Monitor 19.09.2015.

Exxon’s History of Climate Change Research, (audio) The Media 18.09.2015.

Exxon Responds to InsideClimate News, (audio) The Media 18.09.2015.

Bill McKibben: What Exxon Knew About Climate Change, The New Yorker 18.09.2015.

Cindy Baxter: Exxon’s decades of advertising against climate change, PolluterWatch 17.09.2015.

Jason M. Breslow: Investigation Finds Exxon Ignored Its Own Early Climate Change Warnings, PBS 16.09.2015.

Jacqueline Ronson: Decades Before Its Denial, Exxon Was a Leader in Climate Change Science, Inverse 16.09.2015.

Andrew C. Revkin: A Deep Dive into What Exxon Knew About Global Warming and When (1978) it Knew It, New York Times 16.09.2015.

Katie Herzog: Exxon has known about climate change since the ’70s and is still trying to block climate action, Grist 16.09.2015.

 

Share