Indlæg tagged med Cradle to Cradle

Vugge til Vugge til Danmark

8. september 2008

I 2002 udgav kemikeren Michael Braungart og arkitekten William McDonough bogen Cradle To Cradle. Remaking the Way We Make Things, som udfolder en vision om en verden, hvori intet går til spilde, og alt bevæger sig videre i organiske kredsløb uden begyndelse og ende. Visionen har siden vundet stor genklang mange steder i verden, man har skabt hele bysamfund efter principperne, og ikke mindst i Holland har det ført til en stærk bevægelse.

29. september er der mulighed for at opleve Michael Braungart i Danmark. Der vil være to events på dagen, en konference om eftermiddagen om ‘den næste industrielle revolution’, som er målrettet dansk erhvervsliv og beslutningstagere, og et aftenarrangement, som sigter bredere, hvor der også vil være musikalsk underholdning (se program nedenfor).

I mit perspektiv er vugge til vugge noget af det mest opløftende og perspektivrige, der er sket i dette årtusinde. Det er vitalt for klodens overlevelse som livsrum for de kommende generationer, at vi får vores civilisation genindlejret i et fundamentalt cyklisk paradigme som vugge til vugge. Jeg glæder mig derfor meget til at opleve Michael Braungart live og kan varmt anbefale at deltage.

Læs mere »

Share

Dokumentar om ‘Cradle to Cradle’: Waste = Food

21. august 2008

Løsningen? er en tankevækkende hollandsk udsendelse om forbrug og produktion, som kan ses mandag den 25.08. kl. 21.40 på DR2 – og nederst i dette indlæg i den originale engelske udgave. Dokumentaren giver et fint indblik i det ‘vugge til vugge’-koncept, som kemikeren Michael Braungart og arkitekten William McDonough har udviklet.

Affaldsproduktionen er enorm på verdensplan, og hvis ikke vi ændrer den nuværende praksis, vil vi snart have transformeret størstedelen af jordens ressourcer til affaldsbjerge. Heroverfor giver Braungart & McDonoughs koncept håb: hvis affald kunne blive føde for biosfæren og teknosfæren (den menneskelige produktion), kan produktion og forbrug gøres på klodens betingelser.

I ‘vugge til vugge’-perspektivet handler det ikke blot om at minimere og ressourcebespare, men om at sikre sig, at begrebet spild og affald ikke forekommer. Ved systematisk at gennemgå alle processer, kan fænomenet affald elimineres, og overskud fra én proces bliver råmateriale i en anden i en stadig procesuden spild. ‘Cradle to Cradle’ har fået en næsten folkebevægelsesagtig gennemslagskraft i Holland, og nogle ser det som fundamentet for den næste industrielle revolution.

Waste = Food, som i 2006 blev tildelt en Sølvdrage ved Beijing International Science Film Festival, følger Braungart & McDonoughs arbejder i Kina, hvor man har udfoldet ‘vugge til vugge’-konceptet i bymæssig skala, samt en række samarbejder med firmaer som Ford og Nike. Rigtigt implementeret har ‘vugge til vugge’-perspektivet et kolossalt økonomisk og bæredygtighedsmæssigt potentiale – en obligatorisk video for alle beslutningstagere.

Læs mere »

Share

William McDonough: The wisdom of designing Cradle to Cradle

25. januar 2008

Den amerikanske arkitekt og designer William McDonough er blandt dem, som mest konsekvent har arbejdet med implementeringen af bæredygtighed. I denne video præsenterer han sin ‘vugge til vugge’-filosofi, hvor væk er borte, og ‘affald’ og ‘spild’ bliver til ressourcer for nye processer i stadigt cirkulerende processer.

McDonough har en gnistrende humor, og indimellem går det snublende stærkt. I videoens sidste minutter præsenterer han sit arbejde med at designe seks nye byer i Kina. De er placeret i frugtbare risdyrkningsområder, og frem for at lade kostbart landbrugsareal gå til spilde har man anlagt en fem-etages by under markerne (eller rettere genanlagt rismarkerne på tagene). Her sættes nye standarder for den bæredygtige by.

I 2002 udgav McDonough sammen med den tyske kemiker Michael Braungart bogen Cradle To Cradle. Remaking the Way We Make Things. Se mere om William McDonough og hans ‘vugge til vugge’-filosofi på www.mcdonough.com.

Denne video stammer, ligesom videoen i det forudgående blog-indlæg, 12 sustainable design ideas from nature, fra den årlige TED Conference i Monterey, California. TED: Technology, Entertainment & Design.

Læs mere »

Share