Indlæg tagged med Jørgen Nørgaard

Vækst og bæredygtighed

28. marts 2008

Onsdag havde Connie Hedegaard i Information en leder under overskriften: Vi skal frem – bæredygtigt, hvori hun går i rette med Jørgen Nørgaards nylige indlæg i Information, Gør velværet bæredygtigt, og siger, at der er ikke noget lettere end at nå nulløsninger i CO2-udledninger. Man kan jo blot forbyde bilkørsel og industriel produktion. “Det er ikke den vej, vi skal,” skriver Connie Hedegaard. Kunsten er at forene økonomisk vækst og bæredygtig udvikling.

“Vi skal sikre et samfund, der er i stand til at udvikle sig samtidig med, at vi tager de hensyn til miljø og klima, som er så afgørende for, at vi også er i stand til at udvikle os i fremtiden. Fordi vi ikke slider for hårdt på ressourcerne. Fordi der skal være en rig flora og fauna til vores børn og børnebørn. Fordi vi ikke i det rige vesten sviner ubegrænset, mens skaderne viser sig i udviklingslande eller ved polerne.”

Connie Hedegaards irettesættelse af Jørgen Nørgaard virker noget malplaceret i og med at han igennem årtier har søgt at vise, hvordan basale ændringer i vores dagligdag, for eksempel den måde vi laver køleskabe på så de holder meget længere og bruger langt mindre energi, kan have vidtrækkende betydning for vores energi- og ressourceforbrug uden at det mindsker vores livskvalitet. Kogt ind til essensen er forskellen måske, at for Connie Hedegaard er udvikling og økonomisk vækst synonymer, hvor Jørgen Nørgaard ser vidtgående forandringer for sig, uden at det nødvendigvis indebærer økonomisk vækst: “…it is possible in the course of half a century to offer everybody on Earth a joyful and materially decent life with a per capita energy consumption of only a small fraction of today’s consumption in the industrialized countries.”

Sagt på en anden måde, hvor den økonomiske vækst, som Nørgaard i Gør velværet bæredygtigt harcelerer over som en indiskuterbar forudsætning for klimakommissionens arbejde, opererer i livskvantitet, der tænker Nørgaard langt mere i opretholdelse og udvikling af livskvalitet.

Læs mere »

Share

Bæredygtig velfærd

11. marts 2008

Jørgen Nørgaard, professor emeritus fra DTU, har i dag en yderst læsværdig kommentar på Information.dk, hvor han fremdrager det paradoksale i, at regeringen har nedsat en klimakommission, samtidig med at denne klimakommission ikke åbent må undersøge, hvordan man bedst kan løse situationen, men skal gøre det ud fra en målsætning om at at fastholde høj økonomisk vækst.

Samtidig med at vores høje produktion og forbrug er de grundlæggende årsager til problemerne, er det i direkte modstrid med den danske befolknings udtalte ønske om at have mere fritid frem for flere penge til forbrug. Vi må, som Nørgaard konkluderer sin kommentar, gøre velværet bæredygtigt.

Det er som om det ikke rigtig er sivet ind, at selvom vi får bragt CO2-udledningerne ned, bruger hver dansker i dag løs, som om der var tre kloder at tage af. Ud over CO2-udledningerne er der lang række andre parametre, som skal nedjusteres kraftigt, for at nå frem til et bæredygtigt Danmark. Hvis vi håndterer klimaudfordringen rigtigt, kan det blive et stort skridt i den rigtige retning. Men det ville hjælpe, hvis vi blev bedre til at skelne mellem livskvalitet og livskvantitet.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Jørgen Stig Nørgaard, Gør velværet bæredygtigt, Information 11.03.2008.

Share

Amory Lovins: Advanced Energy Efficiency

2. marts 2008

Amory Lovins er en af verdens mest fremtrædende energi-eksperter. I marts 2007 gav han ved Stanford University en serie på fem forelæsninger med det fælles tema Advanced Energy Efficiency. Concepts and Practice.

De fem forelæsninger, Buildings, Industry, Transportation, Implementation og Implications, giver tilsammen et enestående indblik i de kolossale potentielle besparelser af energi og ressourcer, der ligger i systematisk at redesigne vores nuværende teknologisk-organisatoriske indsatser.

Hvor små forbedringer én ad gangen kan være fordyrende, er hans tilbagevendende credo, at hvis man tænker konsekvent fremadrettet og implementerer en hel vifte af samtidige, sammenhængende forandringer, findes der radikale løsninger, som er både økonomisk konkurrencedygtige og langt mere materiale- og energieffektive – og dermed langt mere miljøvenlige.

Et af de sidste slides i Lovins afrundende forelæsning, Implications, rummer et dansk citat af Jørgen Nørgaard, DTU:

By systematically pursuing the whole global energy efficiency potential, “…it is possible in
the course of half a century to offer everybody on Earth a joyful and materially decent life with a per capita energy consumption of only a small fraction of today’s consumption in the industrialized countries.”

A worthy and feasible goal – enough, for all, for ever: taking nothing, wasting nothing, and doing no harm.

Amory B. Lovins er i dag leder af Rocky Mountain Institute, som han var med til at grundlægge i 1982. Der er adgang til de fem forelæsninger nedenfor. De tilhørende slides kan downloades i pdf-format, hvor de er meget lettere at læse end i video-formatet.

Læs mere »

Share