24. januar 2008 arkiv

Den tænkende storby

24. januar 2008

Med overskrifterne Tænk grønt, Tænk mangfoldigt, Tænk blåt og Tænk nyt har Københavns Kommune netop præsenteret sin kommuneplanstrategi for 2007 under overskriften Den tænkende storby.

For City-området fremhæves følgende fem indsatsområder:

1) Sikre plangrundlaget for udviklingen af Metropolzonen.

2) Flere boliger i Indre By og nye internationale studiefunktioner.

3) Sikre en mere attraktiv og levende havnefront.

4) Bedre tilgængelighed langs og på tværs af havnen.

5) Planlægning af 3 nye metrostationer.

Efter debatmødet 18.02. vil jeg vende tilbage til en nærmere analyse af Den tænkende storby og dens konsekvenser for bymiljøets bæredygtighed.

Umiddelbart vurderet vil problemerne være størst omkring Metropolzonen og dens forsøg på at give plads til moderne højhusmaskiner, som dels i sig selv er alt andet end bæredygtige, dels meget let kommer til at medføre en stor vifte af problemer for omgivelserne.

Kommunen er her på direkte kollisionskurs med byens borgere. En undersøgelse foretaget af Rambøll i november 2006 viste, at 86% af alle københavnere ønsker den historiske by friholdt for højhuse. Se Københavnere mod fejlplacerede højhuse.

indlæg oprettet af Jens Hvass

 

Share

Brug oliepenge til mere vedvarende energi – underskriftindsamling

24. januar 2008

Der er netop taget initiativ til en underskriftindsamling: Brug oliepenge til mere vedvarende energi. Den har form som åbent brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Indledende fastslår brevet til statsministeren, at det er alarmerende, at Danmarks CO2-udledninger i 2006 steg med omkring 4% efter i 20 år at have været faldende. Hvor der i årene 1999-2001 blev opført 1.344 nye vindmøller, blev der i perioden 2002-2006 kun opført 41 nye vindmøller. Den nuværende regering har sat Danmarks forspring over styr ved at sætte næsten 30 års satsning på vedvarende energi på vågeblus.

Derefter retter brevet fire spørgsmål til statsministeren. Du kan se den fulde henvendelse og skrive under på vedvarendeenergi.underskrifter.dk.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Share