30. januar 2008 arkiv

Kimen til en bæredygtig skole

30. januar 2008

“Skolen og pædagogikken spiller en vigtig rolle for bæredygtig udvikling, men opgaven rækker videre end til at lære eleverne at spare på vandet og tage cyklen. Det er et dannelsesprojekt, der kan præge fremtidige generationers måde at handle på i forhold til – miljø, økonomi, kultur og samfund.”

Sådan indleder Torben Clausen artiklen Kimen til en bæredygtig skole. Han er her inde på noget helt centralt. Vi skal lære at forstå vores tilstedeværelse i biosfæren på en helt anden måde, hvis vi fremover skal udvikle livsformer og adfærdsmønstre, som naturligt er mere bæredygtige, og ikke blot klare os gennem afgifter og restriktioner. Dette sker ikke bare fra dag til dag, men kræver en helt anden forståelse af og opmærksomhed på naturen, og skolerne har her en helt central opgave.

Dette er også baggrunden for, at Education for Sustainable Development i 2005 kom på den internationale dagsorden som del af FNs uddannelsestiår. Men det skorter stadig på konkrete initiativer, og i dagens Information kunne man læse, at Bertel Haarder sylter miljøet. Her mere end to år efter er der stadig ikke sket ret meget.

Læs mere »

Share

SiCKO

30. januar 2008

Michael Moores film SiCKO handler på overfladen om det amerikanske hospitalsvæsen, som på én gang er det dyreste, det mest avancerede, asociale og inhumane, man kan opdrive af sin slags på denne klode. Filmen er umiddelbart stilet til de millioner af amerikanere, som får så lidt for så mange penge. Men filmen har global adresse. De økonomiske interesser, som amerikanerne har givet frit spil i deres sundhedsvæsen, findes over alt i verden.

I en tid, hvor det danske sundhedsvæsen er udsat for megen kritik og stadig flere samfundsanliggender bliver privatiseret, er SiCKO en god anledning til for et øjeblik at løfte sig fra den hjemlige andedam, se sig omkring i verden og reflektere over, hvordan vi håndterer vores syge og svage? Hvorfor er det lige, at hospitalerne ikke er det næste på privatiseringslisten? Og hvorfor er der så meget mere fokus på sygdom og symptombehandling end på sundhed og forebyggelse?

Læs mere »

Share