22. januar 2008 arkiv

40% dansk CO2-reduktion inden 2020

22. januar 2008

Danmark – og dermed den danske livsstil – ligger højt på verdensranglisten over CO2-udledere, ikke mindst, hvis man regner den danske skibsfart med. Det har derfor været lidt beskæmmende at se, at de planer man har haft for at opfylde danske forpligtelser til frem mod år 2012 at reducere det danske CO2-udslip med 21% i forhold til 1990 i høj grad opererede med “billige” løsninger, hvor man købte sig CO2-aflad i U-landene frem for at gribe ind i den danske oliefest og få hul på nødvendige strukturelle forandringer herhjemme.

På den baggrund er det glædeligt at læse en artikel af Jørgen Steen Nielsen i dagens Information.dk, Danmark kan klare ambitiøse klimamål. Det fremgår heraf, at der i dag er fremsendt en energiplan, Nedtrapning af CO2-udslippet, til klima- og energiminister Connie Hedegaard og de ordførere for Folketingets partier, som i disse dage forhandler om Danmarks energistrategi for de kommende år. Denne plan påviser, at det er muligt ved en systematisk indsats i Danmark at reducere CO2-udledningen med 40% inden år 2020. Det var rktioner i den størrelsesorden, som oppositionspartierne samledes om i den nylige valgkamp. Tilsvarende talte man på det nylige klimatopmøde på Bali om, at de rige lande måtte forpligte sig til reduktioner i størrelsesorden 25-40%.

Læs mere »

Share