23. januar 2008 arkiv

80% dansk CO2-reduktion inden 2050

23. januar 2008

Her til aften fremgår det af en artikel i Information.dk, Syltet rapport: Danmark kan klare klima-mål, at en rapport udarbejdet for Miljøstyrelsen konkluderer, at Danmark vil kunne reducere sine samlede udledninger af CO2 og andre drivhusgasser med 30-40% i 2020 og med 80% i 2050. Dermed kan Danmark leve op til EU’s appel til i-landene på klimamødet i Bali om 25-40% reduktion af udledningerne i 2020.

Hovedtrækkene af den 100 sider lange rapport, som er udarbejdet af uafhængige eksperter fra Risø og EA Energianalyse, blev præsenteret for præcis et år siden ved et seminar for Nordisk Råd. Men rapporten har indtil nu ikke været almindeligt tilgængelig, da den afventer granskning af forudsætningerne. Det er lige nu ikke klart, om det er sket med fuldt strategisk overlæg, eller om der blot er tale om ekstrem langsommelighed på det pt. måske vigtigste politiske område. Men den indtil nu tilbageholdte rapport viser, at Danmark kan nå langt længere i omstillingen til bæredygtighed og klimavenlighed end vi indtil nu har været villige til at forpligte os til. Og det virker på baggrund af denne rapport nærmest pinligt, at vores klima- og energiminister i den grad har modsat sig EU-kommissionens forslag til Danmark om at være foregangsland ved frem mod 2020 at binde sig til reduktion af CO2-udledningen på 32%.

Læs mere »

Share

I drivhuset

23. januar 2008

Det scenario for Danmarks reduktion af CO2-udledning på 40% frem mod år 2020, som Greenpeace i går fremlagde, er udarbejdet med faglig konsulentbistand fra Klaus Illum, ECO Consult. Hvis man vil vide mere om den underliggende energistrategi, er der fra Klaus Illums hjemmeside, www.klausillum.dk adgang til uddybende information om den SESAM-model, The Sustainable Energy Systems Analysis Model, som ligger til grund for det fremlagte scenario.

På hjemmesiden finder man også en debatbog af Klaus Illum, I drivhuset. Fortællinger om naturens energi og samfundets energikrise. Den er udgivet i samarbejde med 3F og skrevet i et letlæst sprog – og giver et prisværdigt overblik over vores energisituation.

Kapitel 11, “Scenarier for en fremtidig udvikling”, indledes med teksten fra en annonce, som Chevron, et af verdens største olieselskaber, i august 2005 indrykkede i The Economist:

“Verden forbruger to tønder olie for hver tønde, der bliver fundet.
Er det noget du skulle bekymre dig om?

Læs mere »

Share