Sure oceaner I

23. maj 2008

I klodens CO2-kredsløb har verdenshavene en vigtig rolle i at afbalancere med atmosfæren, og havene har i løbet af de sidste 200 år optaget mere end 500 milliarder ton CO2, eller omkring en tredjedel af vores produktion i perioden. Men dette er ikke uproblematisk. CO2 sænker langsomt havenes ph-værdi, og det er kommet dertil, at det er på grænsen til at ætse koralrev og skaldyrs beskyttende skaller.

Forskere har længe antaget, at den absorberede CO2 sank ned på dybt vand, men nye undersøgelser foretaget af PMEL (Pacific Marine Environmental Laboratory) langs hele den amerikanske Stillehavskyst viser, at store strømningsmønstre over tid igen fører dette forsurede vand op mod overfladen og ind over kontinentalsoklerne, hvilket kan få radikale følger for havets liv (se kort nedenfor). Selv hvis vi i dag stoppede yderligere CO2-tilførsler, ville vi i de kommende 50 år se ph-værdien falde langs kysterne, efterhånden som vand fra dybderne cirkulerer forbi.

Kortet herover (fra artiklen Ocean reflux) viser overfladetemperaturen langs den amerkikanske Stillehavskyst i maj-juni 2007. Det kolde vand angivet med blåt er de zoner, hvor vand med en ph-værdi på 7,7 vældede op fra havbunden. Normalt har havvandet på denne kyststrækning en ph på 8,0-8,3.

På baggrund af disse undersøgelser står det selvindlysende klart, at CCS (Carbon Capture Storage) i verdenshavene ikke er nogen løsning. Man har ellers seriøst arbejdet med planer om at pumpe CO2 ud på så dybt vand, at den på grund af det øgede tryk ændrede sig fra luftart til en væske, som er lidt tungere end vand og derfor ville synke ned på bunden af verdenshavene. Men disse seneste undersøgelser fra PMEL tyder på, at den CO2 med tiden vil nå det lavere vand på fastlandssoklerne, hvor det vil kunne skabe omfattende forsuringsskader i det marine miljø på linje med den skovdød, som vi på landjorden har oplevet i skyggen af røgfanerne fra de store industriområder.

Den i længden eneste holdbare løsning er derfor at mindske CO2-udledningerne radikalt.

Se også blog-indlægget Sure oceaner II.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Deborah Zabarenko: Human Carbon Emissions Make Oceans Corrosive – Study, Reuters 23.05.2008.

New Study Finds Increasing Acidification of Pacific Ocean’s Continental Shelf, Oregon State University 22.05.2008.

Søren Astrup: Havet ud for USA bliver mere surt, Politiken 23.05.2008.

Susan Millis: Ocean reflux, Science News 22.05.2008.

Roger Highfield: Oceans turning acidic decades earlier, Telegraph 23.05.2008.

Steve Connor: The world’s oceans at risk from rising acidity, London Guardian 22.05.2008.

U.S. Pacific Coast Waters Turning More Acidic, Science Daily 23.05.2008.

David Pearlman: Greenhouse gases called threat to Pacific life, San Francisco Chronicle 05.07.2008.

Share