Sir Nicholas Stern: 1 ton CO2 til hver

22. maj 2008

I går under en debat i Nordisk Råds regi mellem klimaminister Connie Hedegaard og energiordfører for SF Anne Grete Holmsgaard fortalte klimaministeren, at hun havde siddet en hel aften og formiddag og talt med Sir Nicholas Stern, hovedforfatteren bag (The) Stern Review Report on the Economics of Climate Change – og man kunne mærke, at hun tog hans anbefalinger virkelig alvorligt.

Stern-rapporten, som kom i 2006, konkluderede ud fra økonomiske analyser af omkostningerne ved klimaforandringerne, at vi er nødt til at gøre noget ganske radikalt for at nedbringe CO2-udledningerne hurtigt, at det er betaleligt, hvis vi får fingeren ud, og at det er jo billigere, jo hurtigere vi kommer i gang med den nødvendige omstilling – eller omvendt, det bliver jo dyrere og konsekvenserne jo sværere at afbøde, jo mere vi smøler.

I det korte executive summary hedder det side vii: “The costs of stabilising the climate are significant but manageable; delay would be dangerous and much more costly.”

Stern-rapporten anslår prisen for ikke at handle til at være et tab i størrelsesordenen 5% af verdens BNP pr. år, som på sigt vil stige til 20% af BNP pr år. Hvis vi i et tankeeksperiment ser nogle hundrede år frem i en verden, som ikke fik sig taget sammen til at handle i tide, så har vi måske fået subtropisk klima i Danmark, men havstigningen efter smeltede ismassiver er irreversibel, så kystbyerne har en for en måttet opgives og den del af Danmark, som ligger oven vande, skrumper år for år.

I en artikel i Information, Nicholas Stern: 1 ton CO2 til hver, skriver Jørgen Steen Nielsen, at Stern siden den første Stern-rapport er blevet endnu mere opmærksom på, hvor vigtigt det er at få bremset hurtigt op. Var vi blot startet for 20 år siden, havde det været langt enklere at nå at vende kurven inden 450 ppm, end det er i dag.

Hans bud er nu, at hele verden omkring midten af dette århundrede skal være nede på 2 ton pr. person, og på bare lidt længere sigt skal vi ned på 1 ton pr. person.¹

2 ton CO2 pr. indbygger vil i praksis sige en verden, som ser ganske anderledes ud end i dag. Det giver ikke plads til store mængder cement og nybyggeri – vi må blive bedre til ikke bare genbrug, men til at bruge det vi har bedre. Det nuværende marked, hvor produkter og råvarer typisk transporteres i tusindvis af km, og nogle gange i titusindvis af km, før de forbruges, må omstruktureres kraftigt. Vores mad bil blive mere lokal og årstidsbestemt, og det nuværende kødforbrug, som giver meget store mængder af drivhusgasser, er reduceret – måske vi får kød én gang om ugen.

En af de virkelig svære bliver at vænne den rige del af verden af med at flyve til og fra alt. Flyvning bliver igen ikke bare er noget man gør i tide og utide – en oversøisk returbillet kan udlede mere end 10 ton CO2. Så en sådan ferie bruger hele ens klimakvote i fem år.

Jeg vil ikke her komme nærmere ind på Stern-rapporten, men for de interesserede har jeg kopieret links til den online udgave ind nedenfor. Rapporten omfatter i alt 700 sider.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Jørgen Steen Nielsen: Nicholas Stern: 1 ton CO2 til hver, Information 03.05.2008.¹

Table of contents
Summary of conclusions
Preface and acknowledgements
Introduction to Review
Executive summary (full)
Executive summary (short)
Abbreviations and acronyms

Part I: Climate change: our approach (Chapters 1-2)

Introduction
1: The science of climate change
2: Economics, ethics and climate change
2 Technical annex: Ethical frameworks and intertemporal equity

Part II: Impacts of climate change on growth and development (Chapters 3-6)

Introduction
3 How climate change will affect people around the world
4 Implications of climate change for development
5 Costs of climate change in developed countries
6 Economic modelling of climate change impacts

Part III: The economics of stabilisation (Chapters 7-13)

Introduction
7 Projecting the growth of greenhouse gas emissions
8 The challenge of stabilisation
9 Understanding the costs of mitigation
10 Macroeconomic models of costs
11 Structural change and competitiveness
12 Opportunities and wider benefits from climate policies
13 Defining a goal for climate change policy

Part IV: Policy responses for mitigation (Chapters 14-17)

Introduction
14 Harnessing markets to reduce emissions
15 Carbon markets in action
16 Accelerating technological innovation
17 Beyond carbon markets and technology

Part V: Policy responses for adaptation (Chapters 18-20)

Introduction
18 Understanding the economics of adaptation
19 Adaptation policies: key principles and applications in the developed world
20 The role of adaptation in sustainable development

Part VI: International collective action (Chapters 21-27)

Introduction
21 Framework for understanding international collective action for climate change
22 Creating a global price for carbon
23 Supporting the transition to a low carbon economy in developing countries
24 Promoting effective international cooperation on technology
25 Reversing emissions from land use change
26 International support for adaptation
27 Building international co-operation on climate change

Postscript

Technical Annex to Postscript

7.a Climate change and the Environmental Kuznets Curve
7.b Emissions from the power sector
7.c Emissions from the transport sector
7.d Emissions from the industry sector
7.e Emissions from the buildings sector
7.f Emissions from the land use sector
7.g Emissions from the agriculture sector

Stern Review Index

Independent Reviews Index 

 

Share