EU indstiller CO2-flyafgift midlertidigt for at fremme global aftale

12. november 2012

Flyvning er en af de måder, hvor vi kan præstere den største klimapåvirkning på den korteste tid. Blot en smuttur til New Zealand t/r medfører lige så megen drivhuseffekt som vi producerer på et helt år. Men i de første forsøg på at etablere en global klimaindsats med Kyoto-aftalen i 1997 fik man hverken den internationale skibsfart eller luftfart med ind i beregningsgrundlaget – en stor fejl, da disse sektorer begge er stærkt voksende og repræsenterer en markant klimabelastning.

I årevis har de internationale luftfartsorganisiationer fumlet med mere eller mindre halvhjertede forsøg på at lave en klimaaftale for luftfarten – men det er aldrig rigtigt blevet til noget. Derfor indførte EU fra starten af 2012 en CO2-afgift for alle fly, som benyttede EUs lufthavne. Dette er et indlysende skridt – og et godt billede på, hvordan EU på en lang række områder søger at sætte klimadagsordenen også uden for FNs forhandlingsspor. Men EUs tiltag har vakt voldsom modstand fra en række lande, først og fremmest Indien, Kina og USA, som har kritiseret EU for med tiltaget at snigløbe den internationale proces og har procederet for at få kendt EUs tiltag ugyldige.

Fredag meddelte ICAO, International Civil Aviation Organisation, at man var indstillet på at forsøge at opstille en form for markedsbaseret kvoteordning på området uden på nogen måde at være præcis med detaljerne. Derfor meddelte Connie Hedegaard i dag, at EU af respekt herfor i det kommende år vil nøjes med opkræve CO2-afgiften inden for EUs område, men holder pause med opkrævningen for fly ind og ud af EU.

Connie Hedegaard sagde til gengæld i meget bestemte vendinger, at hvis ikke der til den tid var kommet en tilfredsstillende aftale på banen fra ICAOs side, så ville EUs nuværende CO2-afgift for alle fly, som bruger EUs lufthavne, automatisk blive genoptaget: “But let me be very clear: if this exercise does not deliver – and I hope it does – then needless to say we are back to where we are today with the EU ETS. Automatically.”

Forhåbentlig flyttes energien hermed fra spørgsmålene om EUs tiltag var lovlige eller ej, til det mere konstruktive, hvordan man får en international aftale iværksat. Men med den fart den slags aftaler normalt indgås med, er der en alvorlig risiko for, at Connie Hedegaard om et år kommer til at genoptage EUs klimaafgift og de konflikter, der ligger heri. Og hendes pause har mødt kritik fra en række grønne organisationer.

EUs nuværende afgift har været så lille, at den ikke får mange til at undlade at flyve. Og spørgsmålet er, om ICAO kan komme op med et forslag, som reelt begrænser luftfarten. Det er langt mere sandsynligt, at man kommer frem til effektiviseringsmekanismer, så man kan flyve mere, hurtigere og for mindre CO2-udledninger pr. fløjet km. Men at de samlede udledninger fra luftfarten stadigt er stigende. Der er stadig meget få, som tør stille de nødvendige spørgsmål, om en hvilken som helst livsstil og organisationsmåde skal have lov, bare den betaler sine afgifter.

Der er verden rundt en meget stor utilbøjelighed til at spare på flyrejserne – både erhvervsmæssigt, organisationsmæssigt og privat. Vi elsker vores ferier og udsøger os stadig fjernere feriemål. Vi forelsker os på tværs af kontinenter, vi arbejder i globale konstellationer, som indebærer stadig mere oversøisk rejseaktivitet, vi studerer og arbejder i udlandet, alene Rio+20-tommødet i Rio de Janeiro i juni i år havde 50.000 deltagere, hvoraf langt de fleste kom flyvende langvejs fra, og i dagens Politiken kan man læse, hvor mange kilo julegaver man må have med i flyet, hvis man juleshopper på eksotiske destinationer.

EUs nu standsede afgift har været på omkring 2 euro pr. rejsende for en strækning Beijing-Frankfurt – hvilket må betragtes som aldeles symbolsk i forhold til den voldsomme klimabelastning, der er tale om. Hvis man går ind på en CO2-kalkulator som CarbonPlanet, står samme rejse til 32,2 $ for Economy Class og 87,4 $ for Business Class. Og det er endda beregnet på baggrund af en kvotepris, som er næsten latterligt lav. I en baggrundsrapport om, hvordan CarbonPlanet beregner emissionerne fra luftfarten (hvilket er alt andet end enkelt og griber ind i nogle af de elementer i vores klimamodeller, vi i dag ved mindst om), er der i tabel 5 (s. 17) beregnet, at billetprisen vil stige med 15-21% ved en kvotepris på 50 $ pr. ton CO2 ved en RFI på 2,5.¹

Men kan man forestille sig ICAO etablere en ordning, hvor billetprisen bliver 15-21% dyrere? Nej vel. På den led er det de forkerte, som lige nu har bolden.

RFI står for Radiative Forcing Index. RFI er en faktor, som angiver forholdet mellem den mængde CO2, som umiddelbart udledes, og den samlede klimapåvirkning. Ved flyvning er der mange afledte virkninger (jeg har et blog-indlæg under forberedelse om RFI), som gør, at selv hvis man forestillede sig, at vi en dag drev flyene udelukkende på biobrændstof, så ville der stadig være en markant klimapåvirkning.

Derfor er der ingen vej uden om at udvikle et samfund og en vifte af levemåder, som fungerer optimalt med markant mindre “behov for” flyvning end i dag.

I dagens The Guardian kan man se en video med Connie Hedegaards pressekonference.² Beslutningen om at indstille afgiften et år for fly ud og ind af EU skal godkendes af EUs 27 medlemslande, men det ligner et godt forsøg, som ikke bliver bremset

Se tidligere blog-indlæg: CO2-regulering af europæisk luftfart fra 2012, Skibsfarten og luftfarten sneg sig udenom, Airbus udvikler fly med 50% CO2-reduktion, Erhvervslivet vil flyve mindre og Clearing The Air.

indlæg oprettet af Jens Hvass

Barbara Lewis & Valerie Volcovici: U.S., China turned EU powers against airline pollution law, Reuters 09.12.2012.

Urmi A. Goswami: EU’s decision to defer emission levy to give negotiating bloc leverage over the Kyoto Protocol, India Times 20.11.2012.

J. Robert Gibson: What’s the cure for the EU’s aviation emissions headache? RTCC 19.11.2012.

Barbara Lewis: EU Commission freezes airline emissions law, (Reuters) Planet Ark 13.11.2012.

Fiona Harvey: EU freezes airlines carbon emissions law, The Guardian 12.11.2012.²

Barbara Lewis & Nina Chestney: EU airline carbon cash should help fill climate fund, Reuters 15.05.2012.

Krittivas Mukherjee: EU CO2 Law Could Scupper Global Climate Talks, (Reuters) Planet Ark 12.04.2012.

Fiona Harvey: Sanctions threat to European airlines over emissions trading, The Guardian 23.02.2012.

Sue Blaine: EU adamant on aviation emissions, Business Day 08.12.2011.

GHG Emissions resulting form Aircraft Travelling, Carbon Planet 2009 (pdf).¹

 

Share