Klimaforhandlinger i Bonn 3.-14. juni

3. juni 2013

I dagene 3.-14. juni er delegationer fra så godt som alle verdens lande igen samlet til klimaforhandlinger i Bonn. Målet er at komme nærmere en afklaring af det konkrete indhold af den globale klimaaftale, som der for halvandet år siden i Durban blev nået enighed om skulle ligge klar fra 2015 med virkning fra 2020. Der vil således ikke blive truffet store beslutninger i denne runde, som på mange måder er forberedende til COP19 i Warszawa 11.-22. november, men det er i høj grad ved disse mellemliggende samlinger, at det egentlige arbejde foregår.

Ved den seneste samling i Bonn i begyndelsen af maj var forhandlingsklimaet sjældent konstruktivt (se blog-indlægget Forhandlinger i Bonn 29.04.-03.05.), og alle synes i denne fase at være indstillet på at nå det bedst mulige resultat. Så selvom meget endnu kan komme på tværs, så tegner det her ved optakten til næste runde i Bonn til, at det vil lykkes at få en aftale på plads til underskrivelse ved COP21 i Paris i slutningen af 2015.

Der er således grund til en form for optimisme. Ikke bare fordi det ser ud til, at UNFCCCs klimaforhandlingsspor, som er grundlagt helt tilbage ved Rio-konferencen i 1992, endelig kommer til at bære frugt, men nok så meget fordi der rundt omkring i verden bliver taget skridt til at håndtere klimaudfordringen. Sydkorea har på det seneste meldt ud, at man arbejder på etableringen af et kvotemarked, som sigter på at nedbringe udledningerne med 30% inden 2020 (se blog-indlægget Sydkorea på vej med ambitiøs kvotelovgivning). Kina har signaleret, at man er indstillet på bindende reduktioner (se blog-indlægget Kina indstillet på bindende klimamål). Det har man nu gjort tidligere, men efter en afvisende fase, er det på banen igen, og det ser lige nu ud til, at Kina når at få et egentligt landsdækkende kvotemarked klar til indkøring som del af den næste femårsplan. I en nylig oversigt udarbejdet af ECOFYS for Verdensbanken var der etableret (eller ved at blive etableret) kvotemarkeder og/eller CO2-afgifter i 40 lande og 20 (del)stater i verden.¹ De spænder vidt, fra Californiens nyetablerede kvotemarked, som kun  gælder kun for en enkelt delstat (se blog-indlægget Californien indfører CO2-kvotesystem), til EUs kvotesystem, som omfatter størstedelen af Europa.

Og selvom vi stadig mangler at se, om Obama mener sine vidtløftige ord om den amerikanske klimaindsats dertil, at han rent faktisk gør noget, så var det interessant at erfare, at USA og Kina i april aftalte et tæt samarbejde omkring klimaindsatsen og bestræbelser på at samordne de fremtidige kinesiske og amerikanske kvotemarkeder og klimaindsatser i de hele taget. Kina og USA repræsenterer tilsammen 40% af verdens samlede udledninger, og begge lande har indtil nu ofte været at finde blandt de store sten i skoene på vejen mod den globale klimaaftale. Så samtidig med, at det giver en risiko for, at vigtige beslutninger tages uden for UNFCCCs forhandlingsproces, så er det er glædeligt, at der er taget hul på denne akse. Senest er Kinas og USAs chefforhandlere Xie Zhenhua og Todd Stern her i de allerseneste dage mødtes her i Bonn  for at forberede mødet mellem de to landes præsidenter, Xi og Obama i Californien sidst i denne uge.

Selvom det med det nuværende republikanske flertal i den amerikanske kongres, som er fastkørt i skinger klimafornægtelse, kan være svært at se, hvordan noget som helst konstruktivt vil kunne lade sig gøre i USA, så arbejder Obama-adminstrationen tilsyneladende målrettet på en situation på den anden side heraf, hvor klimafornægtelsen er endeligt brudt sammen.

Om den aftale, man ender med at kunne enes om, så vil være tilstrækkelig til at afbøde de værste klimaforandringer og sikre mod, at vi når tipping points, hvorfra klimaforandringerne bliver selvaccelererende, er et andet spørgsmål. To grupper ved klimaforhandlingerne, gruppen af verdens fattigste lande og gruppen af østater, tager stadig indimellem hul på diskussionen, om den nuværende målsætning på max 450 ppm / 2ºC er tilstrækkelig til at sikre verdens mange lavtliggende øriger mod at forsvinde under havet overflade og eksistensvilkårene mod at smuldre yderligere på grund af klimaforandringer i verdens fattigste lande, som gennemgående er – og vil blive – langt hårdere ramt af klimaforandringer end de industrialiserede lande.

Der bliver indimellem refereret til dette ambition gap – at det, som man er indstillet på at gøre, ikke på nogen måde matcher den nødvendige samlede indsats. UNEP anslog for nylig, at verdens samlede CO2-udledninger i 2020 ville være 58 Gt og stigende, hvor de burde være nede på 44 Gt og for nedadgående, hvis vi skal have en chance for at klare målsætningen på 2°C. Samtidig presser østaterne og de fattigste lande (AOSIS og LDC) igen på for med det vi i dag ved om, hvor alvorlige klimaforandringer vi ar fået med blot 1°C, at målsætningen for den globale klimaindsats skærpes til max 1½°C.

Men efter snart 20 års klimaforhandlinger er det politiske spændingsfelt blevet så komplekst og så meget sit eget, at det indimellem kniber for politikerne at indse, at naturen og klimaet ikke står til forhandling, at en klimaaftales succes må vurderes på virkeligheden uden for forhandlingsbordene – i vores evne til at restabilisere det globale klima. Kun ved at vedtage – og gennemføre – en klimaindsats med den nødvendige ambition, kan vi undgå, at vi alle bliver tabere.

Program, dokumenter mv. for de to ugers konference i Bonn kan ses på UNFCCCs hjemmeside, hvorfra det også er muligt at følge en række af konferencens vigtigste konferencer via webcast.

Og Twitter-entusiaster kan følge med hér: “The Twitter hashtags for the meeting are #SB38 and #ADP2. For the Structured Expert Dialogue on 5 June, it is #FCCCreview. For the special event with ADP Co-Chairs and observers on 8 June, the hashtag is #ADP2chat.”

indlæg oprettet af Jens Hvass

Se tidligere blog-indlæg: Forhandlinger i Bonn 29.04.-03.05., COP18 på Strøtanker, COP18 reaktioner og konklusioner, COP18 – The Doha Gateway, Alden Meyer: Union of Panicked Scientists, COP18 positioner og forviklinger, UNEP Emissions Gap Report 2012, Optakt til COP18, Det globale opland, Klimaforhandlinger i Bonn – løbende opdateret linksamling, Klimaministeren efter Durban: 6º varmere en reel risiko, Durban tømmermænd – hvad kan man gøre for at lukke hullet?, og Tid for bindende klimamålsætninger.

Ehsan Masood (Ed.): Mapping Carbon Pricing Initiatives, Verdensbanken 2013 (pdf).¹

John Upton: Carbon pricing is catching on around the globe – just not in Washington, D.C. Grist 05.06.2013.¹

10.07.

Melissa Low: What to expect of the Durban Platform in Warsaw, EcoBusiness 10.07.2013.

09.07.

Olga Dobrovidova: Blueprint for Russia’s carbon market should be ready by end of 2013, RTCC 09.07.2013.

08.07.

M Brockley: Strategies, Working Groups and Regional Cooperation in Bonn, Climate Ation Network 08.07.2013.

04.07.

John Parnell: European Parliament passes carbon market reforms, RTCC 04.07.2013.

03.07.

Damian Carrington: Emissions trading reforms raise price of pollution permits, The Guardian 03.07.2013.

02.07.

Zombie carbon markets to be shocked back to life, AurActiv 02.07.2013.

John Parnell: Japan’s climate finance plan weclomed by vulnerable nations, RTCC 02.07.2013.

Hisane Masaki: Japan, Vietnam sign carbon offset market deal, Reuters 02.07.2013.

01.07.

Peru Will Look For Global Commitment On Climate Change During COP 20, Ecosystem marketplace 01.07.2013.

30.06.

John Parnell: Obama plan could define 2015 UN climate deal, RTCC 30.06.2013.

27.06.

Sandrine Rastello: Coal-Power Financing Minimized in World Bank Energy Policy, Bloomberg 27.06.2013.

David Waskow: What President Obama’s National Climate Plan Tells Us About International Climate Negotiations, WRI Insights 27.06.2013.

Nilima Choudhury: World Bank to stop financing coal projects, RTCC 27.06.2013.

26.06.

Olga Dobrvidova: Russia: New UN climate deal could be ‘outdated’ from start, RTCC 26.06.2013.

Europe could go 100% renewable, says lobby group, tcktcktck 26.06.2013.

25.06.

Ed King: Obama promises to ‘cut carbon pollution’ in new Climate Action Plan, RTCC 25.06.2013.

India, US agree to set up a new working group on climate change, Economic Times (India) 25.06.2013.

John Parnell: EU carbon market to ‘cancel out’ 700m tonnes of CO2 cuts, RTCC 25.06.2013.

Damian Carrington: EU emissions trading scheme ‘set to cancel out renewable energy gains’, The Guardian 25.06.2013.

David Stanway: China’s cautious step to carbon emissions trading, Deccan Herald 25.06.2013.

Jaspreet Kindra: What to expect in the Warsaw climate change talks, IRIN 25.06.2013.

24.06.

Buildings renovation takes centre stage as debate heats up over energy efficiency targets for 2030, EurActiv 24.06.2013.

Least Developed Countries climate adaptation fund gets $200m boost, RTCC 24.06.2013.

John Parnell: Kerry invites India to join US-China HFC agreement, RTCC 24.06.2013.

Kyoto Protocol comes into force in Afghanistan, Deutsche Welle 24.06.2013.

23.06.

Lesley Wroughton: Kerry urges climate change action on eve of India talks, Reuters 23.06.2013.

21.06.

EU Parliament committee passes revised emissions trading scheme fix, UPI 21.06.2013.

20.06.

Ed King: Obama set to roll out new US emission regulations, RTCC 20.06.2013.

Nilima Choudhury: EU leaders urged to adopt 100% renewable energy target, RTCC 20.06.2013.

Ed King: G8 climate and security link ‘significant’ says expert, RTCC 20.06.2013.

John Parnell: Solomon Islands dismiss US voluntary climate targets plan, RTCC 20.06.2013.

Bob Dixon: GEF pushes climate finance support for developing nations, RTCC 20.06.2013.

Eva Lehmann: Can Obama go post-partisan on climate and offer carbon power plant rules? E& E Publishing 20.06.2013.

Valerie Volovici: New Obama climate plan may draw from panel’s recommendations, Reuters 20.06.2013.

Obama to seek limit on existing power plant CO2 fumes, UPI 20.06.2013.

White House: Climate change isn’t partisan, UPI 20.06.2013.

Barbara Lewis & Ethan Bilby: European parliament committee backs ban on planet-warming F-gases, (Reuters) Planet Ark 20.06.2013.

19.06.

Fiona Harvey: World’s poorest will feel brunt of climate change, warns World Bank, The Guardian 19.06.2013.

John Parnell: Revised EU carbon market fix passes first hurdle, RTCC 19.06.2013.

David Stanway: China takes cautious step toward carbon emissions trading, (Reuters) PLanet Ark 19.06.2013.

Ben Blanchard: China threatens death penalty for serious polluters, Reuters 19.06.2013.

Nina Chestney: Time to stop arguing about climate change, World Bank says, Reuters 19.06.2013.

John Parnell: World Bank warns its time to focus on climate adaptation, RTCC 19.06.2013.

Laurie Goering: Climate change will reshape world ‘in our lifetimes’ – World Bank president, Reuters 19.06.2013.

John M. Broder: Obama Readying Emissions Limits on Power Plants, New York Times 19.06.2013.

Tony Paterson: ‘Climate change is the threat of our time’: President Obama pledges to cut nuclear weapons and a greener world in Berlin speech, The Independent 19.06.2013.

Kit Vaughan: Reflecting on the Bonn Climate Talks: A Letter to my Son, Huffington Post 19.06.2013.

18.06.

Ed King: G8 leaders commit to 2015 climate change treaty, RTCC 18.06.2013.

Dave Clegern: California and Shenzhen, China, sign agreement to cooperate on fighting climate change, (pressemeddelelse) California Environmental Protection Agency 18.06.2013.

John Parnell: China’s first carbon market faces ‘credit oversupply’ dilemma, RTCC 18.06.2013.

17.06.

Bonn talks make “concrete progress” towards global climate deal, Business Green 17.06.2013.

John Parnell: Finance ministers set for UN climate talks invite, RTCC 17.06.2013.

Christina MacFarquhar & Matt Leggett: Trade fears blocking progress on REDD+ at UN climate talks, RTCC 17.06.2013.

Tiffany Stecker: In Bonn, one advisory group’s loss is another’s gain, E&E Publishing 17.06.2013.

Marcus Priest: Climate Commission warns coal will be left in ground, Financial Review 17.06.2013.

Ed King: Hollande urges G8 leaders to focus on climate challenge, RTCC 17.06.2013.

16.06.

Karl Ritter: Climate-Proofing Cities Is A Hot Topic At Bonn Conference, (AP) Huffington Post 16.06.2013.

15.06.

James A. Foley: UN Climate Change Talks End in Germany With Progress and Debate, Nature World News 15.06.2013.

Mariette Le Roux: Mixed-bag climate conference closes in Bonn, AFP 15.06.2013.

UN Climate Change Conference in Bonn sees concrete progress toward new agreement
and speeding up climate action, WAM 15.06.2013.

Frank McDonald: Global warming agreement still on course for 2015, Irish Times 15.06.2013.

14.06.

June UN Climate Change Conference in Bonn sees concrete progress toward new agreement and speeding up climate action, (pressemeddelelse), UNFCCC 14.06.2013.

Christiana Figueres i afsluttende pressekonference, (video) UNFCCC 14.06.2013.

David Waskow & Yamide Dagnet: Signs of Trouble and Progress as Bonn Climate Talks Wrap Up, WRI 14.06.2013.

Uthra Radhakrishnan: Bonn climate talks: SBI session ends without adoption of agenda, Down To Earth 14.06.2013.

Alessandro Vitelli & Stefan Nicola: UN Global Warming Talks Blocked by Russia Set Back Six Months, Bloomberg 14.06.2013.

Bonn 2013 climate change talks: latest reaction, RTCC 14.06.2013.

Least Developed Countries Group press release, 14.06.2013.

Michael Crocker: Small Island Press Release on Conclusion of Climate Talks, 14.06.2013.

John Parnell: UN climate envoys claim progress on 2015 deal despite Russia row, RTCC 14.06.2013.

Lisa Lerer: Obama Tells Keystone Foes He Will Unveil Climate Measures, Bloomberg 14.06.2013.

François Hollande: Acting Together for More Justice, Huffington Post 14.06.2013.

Mixed-bag climate conference draws to a close in Bonn, (AFP) Space Daily 14.06.2013.

U.N. climate change conference in Bonn adjourns, UPI 14.06.2013.

Karl Ritter: UN climate talks marred by decision-making spat, (AP) Miami Herald 14.06.2013.

Taryn Fransen & Smita Nakhooda: Analysis: are countries meeting climate finance obligations? RTCC 14.06.2013.

Olga Dobrovidova: Russia warns talks on 2015 climate deal are “incredibly slow”, RTCC 14.06.2013.

M. Brockley: Countries Must Commit at Warsaw to put numbers on the table in 2014, Climate Action Network 14.06.2013.

Paul Brown: What effect will US-China fridge gas deal have? RTCC 14.06.2013.

World leaders warned on risks of climate change, EurActiv 14.06.2013.

Tim Radford: Climate change threatens future of ‘safe species’ – IUCN, RTCC 14.06.2013.

Ed King: Scientists warn earth cooling proposals are no climate “silver bullet”, RTCC 14.06.2013.

Statement on behalf of the Group of 77 and China by Mr. Luke Daunivalu, Counsellor, Deputy Permanent Representative of Fiji to the United Nations, at the closing plenary of the 38th session of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA 38th) of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), G77 14.06.2013.

Peru to host 2014 UN climate talks, (AFP) CapitalNews 14.06.2013.

UN chief urges youth efforts to combat against climate change, (Xinhua) CCTV 14.06.2013.

13.06.

John Parnell: EU positive over 2015 climate deal despite Russia row, RTCC 13.06.2013.

Ed King: Small Island technical paper wins support at UN climate talks, RTCC 13.06.2013.

AOSIS Non-Paper for ADP Workstream 2, May 2013 (pdf).

Stephen Leahy: Developing Countries Lead Global Shift to Green Energy, IPS News 13.06.2013.

Ed King: Global warming set to approach 4C by 2100, RTCC 13.06.2013.

Michael Szabo & Andrew Allan: Govts inch towards framework for global CO2 market, Reuters 13.06.2013.

Ingrid Klever: Russland sløser bort tiden i Bonn, Forandre Verden? 13.06.2013.

Russian block at climate talks, (AFP) The Australian 13.06.2013.

12.06.

Europe must cut emissions 55% by 2030 – Ecofys report, RTCC 12.06.2013.

Ruth Davis: UN climate row: a sign world leaders are paying attention? RTCC 12.06.2013.

UN climate meeting dealt blow as key talks suspended, BusinessGreen 12.06.2013.

Urmi A. Goswami: India rejects linking emission reduction to financial resources, India Times 12.06.2013.

Frank McDonald: Two-thirds of energy sector will have to be left undeveloped, Bonn conference told, Irish Times 12.06.2013.

Ewa Krokowska: EU Parties’ Negotiators in Draft CO2 Deal, Seeber Says, Bloomberg 13.06.2013.

‘It’s my generation’s responsibility to fight climate change’, Deutsche Welle 12.06.2013.

Ed King: UN: developing nations leading renewables investment, RTCC 12.06.2013.

Mark Drajem: Obama Quietly Raises ‘Carbon Price’ as Costs to Climate Increase, Bloomberg 12.06.2013.

Renewables 2013 Global Status Report, (download-side) REN21 12.06.2013.

Alex Morales: Renewable Energy Investments Shift to Developing Nations, Bloomberg 12.06.2013.

Global Trends in Renewable Energy Investment 2013, UNEP 12.06.2013.

James Murray: UN: Global renewables sector tops 5.7 million jobs, BusinessGreen 12.06.2013.

Marlene Moses: How to launch action on climate change, Reuters 12.06.2013.

Ed King: Global warming set to approach 4C by 2100, RTCC 12.06.2013.

Tom Zeller Jr.: Global Climate Negotiations Break Down in Bonn. Go Figure, Huffington Post 12.06.2013.

M. Brockley: Russia Wins Disastrous Diplomacy Dishonorable Distinction (4D) Award, Climate Ation Network 12.06.2013.

Kate Dooley: Review collapsed carbon markets before moving on new markets, say developing countries, Third World Network, Update 18, 12.06.2013 (pdf).

Michael Szabo: Earth to warm 3.8C as nations fail on climate goals: report, Reuters 12.06.2013.

Hilary Chiew: ADP: Parties continue exchange of views on addressing the ambition gap, Third World Network, Update 16, 12.06.2013 (pdf).

11.06.

John Parnell: UN climate talks collapse amid acrimony in Bonn, RTCC 11.06.2013.

Olga Dobrovidova: Russian climate negotiator brands UNFCCC rules row “nonsense”, RTCC 11.06.2013.

Procedural wrangling blocks progress at climate talks in Bonn, (AP) The Province 11.06.2013.

Valerie Volcovici: U.S.-China climate deal called “breakthrough” but no long-term cuts yet, Reuters 11.06.2013.

John Upton: Here’s how the world can get on track with climate goals, Grist 11.06.2013.

Oliver Geden: Climate change – what next after the 2C boundary? The Guardian 11.06.2013.

Ben Garside: Peru to host 2014 U.N. climate meeting, Reuters 11.06.2013.

Jørgen Steen Nielsen: Klimaet kræver handling, ikke forhandling, Information 11.06.2013.

Gerard Wynn: Montreal Protocol shows way for climate action, Reuters 11.06.2013.

Andrew Allan: UN climate talks break down over procedural dispute, Reuters 11.06.2013.

Richard Ingham: Tempers fray over Russian block at climate talks, AFP 11.06.2013.

Qatar assures support to Poland for COP19 meet: Attiyah, The Peninsula 11.06.2013.

Meena Raman: ADP: Agreement must be based on equity, applied to science, Third World Network, Update 15, 11.06.2013 (pdf).

10.06.

John Parnell: IEA: World heading for 3.6°C of warming, RTCC 10.06.2013.

Smita Nakhooda: Behind the Climate Finance Headlines, IPS News 10.06.2013.

Ed King: US and China HFC deal needs health warning, RTCC 10.06.2013.

John Parnell: US and China agree deal to cut HFC greenhouse gases, RTCC 10.06.2013.

Martin Khor: Malaysia takes lead in climate talks, The Star 10.06.2013.

Uthra Radhakrishnan: SBI deadlock looms over Bonn climate talks, Down to Earth 10.06.2013.

Marton Kruppa: Nations turn to new CO2 scheme as CDM withers: study, Reuters 10.06.2013.

Olga Dobrovidova: History suggests bleak future for Russia’s climate ambition, RTCC 10.06.2013.

Chinedum Uwaegbulam: Negotiators in Bonn talks over 2015 climate deal, The Guardian Nigeria 10.06.2013.

Mathew Carr & Sally Bakewell: EU Should Move Beyond Carbon Market to Shut Coal, IEA Says, Bloomberg 10.06.2013.

John Upton: U.S. and China team up to fight climate-changing HFCs, Grist 10.06.2013.

After release of report, UN climate change body reiterates now is ‘crucial moment’ to act, UN News Centre 10.06.2013.

Four energy policies can keep the 2 °C climate goal alive, (pressemeddelelse) IEA 10.06.2013.

U.S.-China Agreement on HFCs a “Breakthrough” on Climate Change, WRI 10.06.2013.

Nina Chestney: Global carbon emissions hit record high in 2012, Reuters 10.06.2013.

Fiona Harvey: Waiting on new climate deal ‘will set world on a path to 5C warming’, The Guardian 10.06.2013.

Richard Lein: Global warming ‘to be double the 2 degree target’: IEA, AFP 10.06.2013.

IEA Report Finds “World Is Not On Track” to Meet Climate Goals, WRI 10.06.2013.

Paul Brown: Canada tar sands threatening biodiversity of Arctic circle wilderness, RTCC 10.06.2013.

Brad Plumer: The IEA thinks we can still avoid 2°C of global warming. Here’s how, Washington Post 10.06.2013.

Mridul Chadha: China Has Invested Billions Of Dollars In Renewable Energy Projects In US, Europe, Clean Technica 10.06.2013.

International Indigenous Peoples’ Forum on Climate Change (IIFPCC) Statements at the 38th sessions of the Subsidiary Bodies to the UNFCCC, Bonn, Germany June 2013, Forest Peoples programme 10.06.2013.

Amina Mohammed: Nigeria: Climate Change is Threat to Nigeria’s Vision 20 – 2020 – World Bank, All Africa 10.06.2013.

Elite flyers pressure United Airlines to act on climate change, Reuters 10.06.2013.

John Parnell: China’s emissions outsourcing threatens climate goals, RTCC 10.06.2013.

India’s statement on equity, Down To Earth 10.06.2013.

Meena Raman: Work of SBI delayed; Russia explains proposal, Third World Network, Update 13, 10.06.2013 (pdf).

Hilary Chiew: Response measures: North-South divergence continues, Third World Network, Update 11, 10.06.2013 (pdf).

09.06.

UN environment chief welcomes US, China agreement to target potent greenhouse gas, UN News Centre 09.06.2013.

08.06.

Hilary Chiew: ADP: Parties continue exchange of views on 2015 agreement, Third World Network, Update 10, 08.06.2013 (pdf).

Alejandro Rafa: ADP: Developed countries can close ’emissions gap’ by raising pledges, Third World Network, Update 9, 08.06.2013 (pdf).

07.06.

Ed King: Tempers fray as Russia blocks UN climate talks, RTCC 07.06.2013.

Climate fund beats $US30b goal, (Bloomberg) Sydney Morning Herald 07.06.2013.

John Parnell: Dutch MEP: Europe set to end climate ambition ‘vacation’, RTCC 07.06.2013.

Arun Mohan Sukumar: Change the climate for India’s poor, The Hundu 07.06.2013.

Ed King: Global carbon trading system needs urgent support warns UN chair, RTCC 07.06.2013.

Manish Bapna: 4 Topics on Clean Energy and Climate Change Obama and Xi Should Consider, WRI Insights 07.06.2013.

Russian protests block UN climate talks, (AFP) France24 07.06.2013.

Ria Voorhaar: No love lost on Russia as climate talks delayed for fifth day, Climate Action Network 07.06.2013.

John Parnell: Affirmative action can restore gender balance at UN climate talks – report, RTCC 07.06.2013.

UN chief hails science’s contribution in addressing climate change, NU News Centre 07.06.2013.

Guy Edwards: Latin American NGOs back Peru as 2014 UN climate talks host, RTCC 07.06.2013.

Ukraine prepares national plan of adaptation to climate change, ForUm 07.06.2013.

Andrew Allan: Number of new CDM projects slumps to 7-yr low: UN agency, Reuters 07.06.2013.

Kate Dooley: REDD+: Discussions begin on non-market-based approaches, Third World Network, Update 8, 07.06.2013 (pdf).

06.06.

UN Climate Negotiators in the Hot Seat, ENS 06.06.2013.

Ed King: UN climate envoys urged to accelerate loss and damage planning, RTCC 06.06.2013.

UN presses NZ to set emissions reduction target, OneNews 06.06.2013.

Michael Kohn: Mongolia Opens $122 Million Wind Farm With Aim to Cut Pollution, Bloomberg 06.06.2013.

Tim Profeta: U.N. Climate Talks Pick Back Up in Bonn, National Geographic 06.06.2013.

Ewa Krukowska & Mathew Carr: EU Proposes Lowest Allowed Limit for Imported Carbon Credits, Bloomberg 06.06.2013.

Zhang Yuwei: Xi’s four nation visits produced milestone results, China Daily 06.06.2013.

David Stanway: China to cut coal use in key industrial regions – sources, Reuters 06.06.2013.

Mexican President Presents National Climate Change Strategy, Ooska News 06.06.2013.

India, Germany sign development cooperation accord, Kerala News 06.06.2013.

Damian Carrington: Climate activists receive sentences for gas-fired power station occupation, The Guardian 06.06.2013.

05.06.

Olga Dobrovidova: Climate change fails to make Russia’s top 50 priorities, RTCC 05.06.2013.

John Parnell: Korolec: Poland needs time to ditch coal addiction, RTCC 05.06.2013.

Jennifer Morgan: Building on momentum: Two ways to make progress at the Bonn climate talks, (RWI) Reuters 05.06.2013.

Joy Hyvarinen: Why a radical legal landscape is needed to ensure climate justice, RTCC 05.06.2013.

Show Leadership on Climate, West Told, BizDay 05.06.2013.

John Parnell: EU Commissioner warns of imminent ‘environmental recession’, RTCC 05.06.2013.

Fawziah Selamat: Bonn delegates to tackle impasse over REDD+ climate change negotiations, Reuters 05.06.2013.

Zack Colman: Dems urge Obama to get climate agreement from Chinese President Xi, The Hill 05.06.2013.

Jeff Tollefson: Brazil reports sharp drop in greenhouse emissions, Nature 05.06.2013.

Katie Valentine: Americans Throw Out 40 Percent Of Their Food, Which Is Terrible For The Climate, Climate Progress 05.06.2013.

Ferry Biedermann: Art Confronts Maldives’ Climate Change Controversy, IPS News 05.06.2013.

Hilary Chiew: UNFCCC principles must guide work of IMO and ICAO -say developing countries, Third World Network, Update 4, 05.06.2013 (pdf).

04.06.

Ed King: 83 developing states call for clear climate finance & emission pledges, RTCC 04.06.2013.

Alex Morales: China Sticks to Carbon-Intensity Target, Dismisses CO2 Cap, Bloomberg 04.06.2013.

Fiona Harvey: Airlines agree to curb their greenhouse gas emissions by 2020, The Guardian 04.06.2013.

03.06.

John Parnell: Airlines call on governments to sign aviation emissions deal, RTCC 03.06.2013.

Carbon rise spurs ‘urgent’ appeal at UN climate talks, (AFP) The Daily Star 03.06.2013.

Alex Morales: EU Demands Refrigerator Cleanup as Most Potent Gases Escape Law, Bloomberg 03.06.2013.

India lags behind China in tackling climate change: Expert, Times of India 03.06.2013.

John Parnell: USA and China intensify climate cooperation, RTCC 03.06.2013.

Alex Morales: Fair Climate Fix Gives U.S. Three Times Effort Assigned to China, Bloomberg 03.06.2013.

UNEP Risø Centre Outlines Elements of a New Climate Agreement by 2015, IISD 03.06.2013.

Stefan Nicola & Alex Morales: Climate Envoys Urged to Draft Plan B on Failure of Global Target, Bloomberg 03.06.2013.

Michael Crocker: AOSIS and LDCs Urge Focus on Implementing Short-Term Emissions Reductions, (pressemeddelelse) AOSIS 03.06.2013.

Marton Kruppa: U.N. panel smoothes path for African CO2 reduction schemes, Reuters 03.06.2013.

Climate talks open as NGOS urge nations to make every moment count between now and 2015, Climate Action network 03.06.2013.

John Parnell: Pressure mounts as UN climate talks resume in Bonn, RTCC 03.06.2013.

Ed King: Delivery central to success of UN climate talks – Figueres, RTCC 03.06.2013.

Martin Khor: 400 ppm: Climate threshold crossed, but no solution in sight!, Third World Network, Update 1, 03.06.2013 (pdf).

 Før 03.06.

Kenneth Rapoza: China, U.S. Agree To Save Planet From Climate Change, Forbes 02.06.2013.

John Parnell: Gloves off as UN climate talks resume in Bonn, RTCC 02.06.2013.

Jennifer Morgan: Building on Momentum: 2 Ways to Make Progress at the Bonn Climate Talks, WRI Insights 02.06.2013.

Wet Tian & Lan Lan: China, US step up climate change cooperation, China Daily 01.06.2013.

EU seeks progress on commitments at Bonn climate talks, European Union 31.05.2013.

John Parnell: New UN deal could split developing nations: negotiator, RTCC 31.05.2013.

Michelle Nel: Bonn-fire of the vanities? Mail & Guardian 31.05.2013.

John Parnell: EU: US climate plan could put 2°C goal at risk, RTCC 31.05.2013.

Fawziah Selamat: Bonn delegates to tackle impasse over REDD+ climate change negotiations, Forest News 31.05.2013.

Tom Athanasiou: The Climate Talks: Could an equity tipping point be on the horizon? Planet 3.0, 30.05.2013.

Zack Beuchamp: How China May Have Just Changed The Climate Game, Climate Progress 30.05.2013.

Positive intentions, Nature 29.05.2013.

EU seeks pathway to strong UN climate deal in 2015, Euractiv 29.05.2013.

Sandra Freitas: New submission from LDC Group to UNFCCC, LDC statement 28.05.2013.

Matthew Carr: World Could Cut Emissions by 19.8 Billion Tons by 2020, UN Says, Business Week 28.05.2013.

Alister Doyle: EU seeks 2014 deadline for nations’ greenhouse gas plans, Reuters 28.05.2013.

Ed King: Framework of global climate deal starts to emerge, RTCC 23.08.2013.

LDCs in UNFCCC to confer in June, The Himalayan 20.05.2013.

Climate finance: EU delivers more than its fast start finance pledge, European Union 14.05.2013.

New Focus on injecting Fairness into Climate Talks a Cause for Hope, Climate Action Network 08.05.2013.

Statement by Nauru on behalf of the Alliance of Small Island States. Second Session of the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action, Bonn 29.04.2013 (pdf).

 

Share